بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي وقته ديگه زندگي خوش نميگذره ...  فقط داره ميگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین زمین و آسمون بر سر تو جنگ شده گفته بودم دلم برات تنگ شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی فقط یک اسم مستعار است برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که به هيــــــچ دردی نميخورم... .  اين دردها هستند که چپ و راست به من ميخورند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم حقيقت رو بگو تا روشن شم؛ وقتي حقيقت رو گفت کلا\" خاموش شدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميروم ديگر شما يادم کنيد / من که رفتم اين غزل ها را شما دفتر کنيد  ميروم تا دل نبندم دل به خوبي هايتان / باز هم دل بستم و زخمي شدم ، باور کنيد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از بی کسی غمگین باشی هر کسیو می تونی تحمل کنی هر کسیو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هميشه حرفي نوك زبانم خواهد ماند ميدانم ؛ جان خواهد داد و من انگشت به دهان در فكر آن حرف خواهم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي دير يادم مي كنه نگرانش نمي شم ، چون شاد بوده كه از يادش رفتم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبركن سهراب!  گفته بودى قايقى خواهى ساخت. . .  قايقت جادارد؟!  من هم ازهمهمه ي اهل زمين دلگيرم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دوباره يادتو داغ دلم رو تازه كرد نبودنت كنار من غمهامو بي اندازه كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه اصحاب كهف يك شوخيست اينجا يك روز كه بخوابى همه تو را از ياد ميبرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و در به در کوچه هاى پر دردم، فقير و خسته به دنبال گمشدم ميگردم ، اسير ظلمتم ، اى ماه پس کجا ماندى؟ من به اعتبار تو فانوس نياوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي بد نيست , يادگاريست از آنهايي كه دوستشان داريم و دورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــــــــا بودیم یکی تنهاترمون گذاشت و رفت...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر رسم وفا مرده که ترسم روزی مجنون گر زنده شود یادی ز لیلی نبرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي وقته ديگه زندگي خوش نميگذره ...  فقط داره ميگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین زمین و آسمون بر سر تو جنگ شده گفته بودم دلم برات تنگ شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی فقط یک اسم مستعار است برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که به هيــــــچ دردی نميخورم... .  اين دردها هستند که چپ و راست به من ميخورند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم حقيقت رو بگو تا روشن شم؛ وقتي حقيقت رو گفت کلا\" خاموش شدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميروم ديگر شما يادم کنيد / من که رفتم اين غزل ها را شما دفتر کنيد  ميروم تا دل نبندم دل به خوبي هايتان / باز هم دل بستم و زخمي شدم ، باور کنيد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از بی کسی غمگین باشی هر کسیو می تونی تحمل کنی هر کسیو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هميشه حرفي نوك زبانم خواهد ماند ميدانم ؛ جان خواهد داد و من انگشت به دهان در فكر آن حرف خواهم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي دير يادم مي كنه نگرانش نمي شم ، چون شاد بوده كه از يادش رفتم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبركن سهراب!  گفته بودى قايقى خواهى ساخت. . .  قايقت جادارد؟!  من هم ازهمهمه ي اهل زمين دلگيرم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دوباره يادتو داغ دلم رو تازه كرد نبودنت كنار من غمهامو بي اندازه كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه اصحاب كهف يك شوخيست اينجا يك روز كه بخوابى همه تو را از ياد ميبرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و در به در کوچه هاى پر دردم، فقير و خسته به دنبال گمشدم ميگردم ، اسير ظلمتم ، اى ماه پس کجا ماندى؟ من به اعتبار تو فانوس نياوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي بد نيست , يادگاريست از آنهايي كه دوستشان داريم و دورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــــــــا بودیم یکی تنهاترمون گذاشت و رفت...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر رسم وفا مرده که ترسم روزی مجنون گر زنده شود یادی ز لیلی نبرد.