بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ک دلتنگ است… هیچ حرفی حالی اش نیست… آی آدمهابرایش فلسفه نبافید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته بین هق هق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو شباهتی نیست بین ما.. بختـــــــــــــم.. شبیه چشــــــــــمهای توست.. سیـــــــــــاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت در دلم مثل کفش های سیندرلا اندازه هیچ کس نشد ... حتی به زور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم را انان میشکنند که هرگز دلم به شکستن دلشان راضی نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده بی معرفت تو نیستی و گریه شده یه عادت دلم برات تنگ شده خیلی زیاذ دلم به جز تو هیچ کسو نمی خواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر بهانه ای که شد یادت کردم تو هم به هر زبانی که بلد بودی گفتی دوستم نداری مشکل از تو نیست عزیز دلم دل من زبون نفهم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به کسی دل نبند ...چون این دنیا اینقدر کوچیکه که توش دو تا دل کنار هم جا نمیشن ...! اما اگه دل بستی , هیچ وقت ازش جدا نشو ... ! چون این دنیا اینقدر بزرگه که دیگه پیداش نمیکنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که لا به لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا میکنند احترام بگذارید اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آن ها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمیکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصـــلــه خوانــدن ندارم حوصـــلــه نوشتــن هم ندارم این همــــه دلتنـــگــے دیگرنــه با خــواندن کم می شود ، نــه نوشـــتن... دلـــم تو رامی خـــواهد! فقــــط همــــین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛ من از تمام دُنیات... فقط یه نفر رو خواستم... خیلی زیاده!؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که واسه رفتنش گریه کردم . رفت واسه دوستاش تعریف کرد خندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شب بی ستاره هم دلم به چشمات راضیه تو این سکوت بی دلیل وقت ترانه بازیه منی که چشمای تو رو به همه دنیا نمیدم برای ناز اون نگات از همه دنیا بریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادر بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش را بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق مردي شده ام... که بوي مردانگي اش.. غرور زنانه ام را ديوانه ميکند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ک دلتنگ است… هیچ حرفی حالی اش نیست… آی آدمهابرایش فلسفه نبافید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته بین هق هق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو شباهتی نیست بین ما.. بختـــــــــــــم.. شبیه چشــــــــــمهای توست.. سیـــــــــــاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت در دلم مثل کفش های سیندرلا اندازه هیچ کس نشد ... حتی به زور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم را انان میشکنند که هرگز دلم به شکستن دلشان راضی نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده بی معرفت تو نیستی و گریه شده یه عادت دلم برات تنگ شده خیلی زیاذ دلم به جز تو هیچ کسو نمی خواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر بهانه ای که شد یادت کردم تو هم به هر زبانی که بلد بودی گفتی دوستم نداری مشکل از تو نیست عزیز دلم دل من زبون نفهم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به کسی دل نبند ...چون این دنیا اینقدر کوچیکه که توش دو تا دل کنار هم جا نمیشن ...! اما اگه دل بستی , هیچ وقت ازش جدا نشو ... ! چون این دنیا اینقدر بزرگه که دیگه پیداش نمیکنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که لا به لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا میکنند احترام بگذارید اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آن ها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمیکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصـــلــه خوانــدن ندارم حوصـــلــه نوشتــن هم ندارم این همــــه دلتنـــگــے دیگرنــه با خــواندن کم می شود ، نــه نوشـــتن... دلـــم تو رامی خـــواهد! فقــــط همــــین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛ من از تمام دُنیات... فقط یه نفر رو خواستم... خیلی زیاده!؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که واسه رفتنش گریه کردم . رفت واسه دوستاش تعریف کرد خندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شب بی ستاره هم دلم به چشمات راضیه تو این سکوت بی دلیل وقت ترانه بازیه منی که چشمای تو رو به همه دنیا نمیدم برای ناز اون نگات از همه دنیا بریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادر بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش را بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق مردي شده ام... که بوي مردانگي اش.. غرور زنانه ام را ديوانه ميکند