بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صـــــــرف کردم... عمـــــــــــرم بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چنان در دلشوره و تشویش غرق میشوم که به آرامشی عجیب میرسم ساکت و بی صدا . . . غرق آرامشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه ميخواهم به سمتت بيايم يادم مي افتد كه دلتنگي بهانه خوبي براي تكرار يك اشتباه نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نواي كدوم لالايي، وجدانت رو خوابوندي كه اينجوري بي خيال مني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق من با تو همين است دل تو يك دل سنگ دل من يك دل تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنك تو امروز شدم تا فردا * فردا شد و باز تو گفتي فردا * امروزدلم مانده و يك دنيا حرف * يك هيج به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویش کوچه های تنهایی ام / کاسه دلتنگی من سکه نگاه تو را کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دنيا يك بار هم كه شده بازيش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد اين برد های تكراری برايش؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری خودمون و کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شير هم راضيه با دمش بازي كنن، ولي با دلش نه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا دردها از آن بالا کوچک دیده می شوند .....! بیا مسائل را رو در رو حل کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دور روزگار بی وفاست ، تو گوش کن چیزی نپرس ، حتما جوابت چیزی جدا از اینهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... دلم خیلی گرفته امشب پای دل من بشین ... سیگار از من بارون از تو نظرت چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه \"تــو\" اگر ایـن خواب لعنتـی ، دیشـب ادامـه داشـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده باشم یا نه .. وقتی یادم تنهاست ! بی تو بودن دشوار .. با تو بودن رویاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدای راه تو بودی احساس قشنگ امید بود، میانه راه من و تو بودیم احساس خستگی، امید رنگ پریده ای بود مایل به مردگی، انتهای راه من بودم، جز من کسی نبود، امید هم مرده بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صـــــــرف کردم... عمـــــــــــرم بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چنان در دلشوره و تشویش غرق میشوم که به آرامشی عجیب میرسم ساکت و بی صدا . . . غرق آرامشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه ميخواهم به سمتت بيايم يادم مي افتد كه دلتنگي بهانه خوبي براي تكرار يك اشتباه نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نواي كدوم لالايي، وجدانت رو خوابوندي كه اينجوري بي خيال مني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق من با تو همين است دل تو يك دل سنگ دل من يك دل تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنك تو امروز شدم تا فردا * فردا شد و باز تو گفتي فردا * امروزدلم مانده و يك دنيا حرف * يك هيج به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویش کوچه های تنهایی ام / کاسه دلتنگی من سکه نگاه تو را کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دنيا يك بار هم كه شده بازيش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد اين برد های تكراری برايش؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری خودمون و کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شير هم راضيه با دمش بازي كنن، ولي با دلش نه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا دردها از آن بالا کوچک دیده می شوند .....! بیا مسائل را رو در رو حل کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دور روزگار بی وفاست ، تو گوش کن چیزی نپرس ، حتما جوابت چیزی جدا از اینهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... دلم خیلی گرفته امشب پای دل من بشین ... سیگار از من بارون از تو نظرت چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه \"تــو\" اگر ایـن خواب لعنتـی ، دیشـب ادامـه داشـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده باشم یا نه .. وقتی یادم تنهاست ! بی تو بودن دشوار .. با تو بودن رویاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدای راه تو بودی احساس قشنگ امید بود، میانه راه من و تو بودیم احساس خستگی، امید رنگ پریده ای بود مایل به مردگی، انتهای راه من بودم، جز من کسی نبود، امید هم مرده بود...