بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به ياد آورم فراموشت كرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه ديگران گفتند او تو را به خاطرخودت نمی خواهد رويم را برگرداندم افسوس كه باورشان نكردم و حالا آنها رويشان را برمیگردانند

...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هایم که تنگ می شد می بخشیدم به این و آن ولی دل تنگم را ، حالا چه کسی می خواهد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمرپسرك با چشماني معصوم ودستاني كوچك گفت:چسب زخم نميخواهيد؟ پنج تا صدتومن، آهي كشيدم و با خود گفتم تمام چسب زخمهايت را هم كه بخرم نه زخمهاي من خوب ميشودنه زخمهاي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد انكشت را تا حلق فرو كرد ... و دلتنكي را بالا آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت كم مي اورم ميگوييم اصلا مهم نيست ؛ اما تو كه ميداني نبودنت چقدر برايم مهم است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنه ام گذاشتي تا حريصم كني اما ندانستي يك عاشق گرسنه بي تحمل كه شود به هر آغوشي چنگ ميزند . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا براي اينكه، ظاهرشونو حفظ كنن،.. باطنشونو نابود مي كنن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساست بیاموز نفس نکشد! هوای دل ها آلـوده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت باش .. به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی‌ بارانی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که ساعتها را جلو کشیده اند حالا یک ساعت کمتر از همیشه نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه بودنت را قدر نميدانند رفتنت را نامردى ميخوانند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "سرفم" میگيره؛ همه با ليوان آب به سراغم ميان.... ((اما وقتی "دلم" میگيره....... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنياي عجيبي است ... همه ميگويند،حرف دلت را بزن ... اما ، هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد كه ميگيرد قلبم... لبخند ميزنم!! يادگارى توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به ياد آورم فراموشت كرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه ديگران گفتند او تو را به خاطرخودت نمی خواهد رويم را برگرداندم افسوس كه باورشان نكردم و حالا آنها رويشان را برمیگردانند

...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هایم که تنگ می شد می بخشیدم به این و آن ولی دل تنگم را ، حالا چه کسی می خواهد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمرپسرك با چشماني معصوم ودستاني كوچك گفت:چسب زخم نميخواهيد؟ پنج تا صدتومن، آهي كشيدم و با خود گفتم تمام چسب زخمهايت را هم كه بخرم نه زخمهاي من خوب ميشودنه زخمهاي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد انكشت را تا حلق فرو كرد ... و دلتنكي را بالا آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت كم مي اورم ميگوييم اصلا مهم نيست ؛ اما تو كه ميداني نبودنت چقدر برايم مهم است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنه ام گذاشتي تا حريصم كني اما ندانستي يك عاشق گرسنه بي تحمل كه شود به هر آغوشي چنگ ميزند . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا براي اينكه، ظاهرشونو حفظ كنن،.. باطنشونو نابود مي كنن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساست بیاموز نفس نکشد! هوای دل ها آلـوده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت باش .. به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی‌ بارانی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که ساعتها را جلو کشیده اند حالا یک ساعت کمتر از همیشه نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه بودنت را قدر نميدانند رفتنت را نامردى ميخوانند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "سرفم" میگيره؛ همه با ليوان آب به سراغم ميان.... ((اما وقتی "دلم" میگيره....... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنياي عجيبي است ... همه ميگويند،حرف دلت را بزن ... اما ، هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد كه ميگيرد قلبم... لبخند ميزنم!! يادگارى توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي