بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری.دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تموم دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ، این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می بافم و تو می بافی.... من برای تو کلاه تا سرت را گرم کنم... تو برای من دروغ تا دلم را گرم کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همزادکویرم تب باران دارم…! درسینه دلی شکسته پنهان دارم. در دفترخاطرات من بنویسید…! من هرچه که دارم از رفیقان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی زود بود ولی دعایت گرفت مادربزرگ ...! دلم زود پیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از پا خطا کنی تعویض میشوی همین حوالی کسی هست شبیه تو ! این است پیام عشق های امروزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم انروز بيايي که نباشد جسدم،کوزه گر کوزه بسازد ز خاک جسدم،لب ان کوزه بسازد ز خاک لب من،بي خبر لب بگزاري به لبان جسدم!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم بودنت، خواهشم دیدنت، عشقم داشتنت، خورشیدم چشمانت، دنیام نگاهت، آهنگم صدایت، زندگیم فدایت، مرگم نداشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میسپرمت دست خدا..... برو بشو ازم جدا..... شاید دیگه نبینمت برو بی صدا.............. توی چشات اشک نبینم..... بزار کنارت بشینم..... یه بغض سنگی داره میکوبه تو سینم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو که باید به رسم زمانه بروی.. برو اما یادت باشد من تو را چشم که نه دل در راه خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی نیستی تا باور کنی که در ناب ترین لحظات دعایم بهشت خدایم را برایت آرزو میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهند گل های ریز صورتی روی بالشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فقط باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاس که باعث میشن آدمادلتنگ بشن،به خاطرتمام خوبیهات دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند . انگار خام بودند خیال هایی که به خوردم داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میرود،نمیداند اما آنکه بدرقه میکند میداند کاسه ی آب معجزه نمیکند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری.دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تموم دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ، این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می بافم و تو می بافی.... من برای تو کلاه تا سرت را گرم کنم... تو برای من دروغ تا دلم را گرم کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همزادکویرم تب باران دارم…! درسینه دلی شکسته پنهان دارم. در دفترخاطرات من بنویسید…! من هرچه که دارم از رفیقان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی زود بود ولی دعایت گرفت مادربزرگ ...! دلم زود پیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از پا خطا کنی تعویض میشوی همین حوالی کسی هست شبیه تو ! این است پیام عشق های امروزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم انروز بيايي که نباشد جسدم،کوزه گر کوزه بسازد ز خاک جسدم،لب ان کوزه بسازد ز خاک لب من،بي خبر لب بگزاري به لبان جسدم!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم بودنت، خواهشم دیدنت، عشقم داشتنت، خورشیدم چشمانت، دنیام نگاهت، آهنگم صدایت، زندگیم فدایت، مرگم نداشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میسپرمت دست خدا..... برو بشو ازم جدا..... شاید دیگه نبینمت برو بی صدا.............. توی چشات اشک نبینم..... بزار کنارت بشینم..... یه بغض سنگی داره میکوبه تو سینم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو که باید به رسم زمانه بروی.. برو اما یادت باشد من تو را چشم که نه دل در راه خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی نیستی تا باور کنی که در ناب ترین لحظات دعایم بهشت خدایم را برایت آرزو میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهند گل های ریز صورتی روی بالشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فقط باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاس که باعث میشن آدمادلتنگ بشن،به خاطرتمام خوبیهات دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند . انگار خام بودند خیال هایی که به خوردم داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میرود،نمیداند اما آنکه بدرقه میکند میداند کاسه ی آب معجزه نمیکند...