بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آن روز... روزه بودم که حسرت داشتنش را خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرجا بگذرد تابوت من غوغا به پا خيزد / چه سنگين ميرود اين مرده از بس ، آرزو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بي رحمانه.....تمام آرزوهاي كودكي مان را به دار قصاص آويختيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشک ها که شبیه هم هستند ، چه طور همدیگر و میشناسن. و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمیشناسی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها آب و هواي دلم آنقدر بارانيست ، که رختهاي دلتنگيم را فرصتي براي خشک شدن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم ... بودی! اما مثل قبل نبودی!! رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند ؛ بیهوده زیستن را نیازی به شمارش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نيا! خاكستر ميشوى اينجا دلى را سوزانده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه میبارد اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند نامردیست ان همه اشک را به یک چشمک فروختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رو از خونه قلبت بيرون انداختي، بي‌ انصاف درو باز كن دستم لاي در گير كرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه بروم جابراي خيلي ها باز ميشود توي دلت! انگار زيادي جا گرفته ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري 
مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه آب پشت سرش خالي ميكردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسي فرصت ديدن داريم، تا ته كوچه فقط حق دويدن داريم، نشكند پشت دل از بارغم حادثه ها، مثل يك بيد فقط حق خميدن داريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت زخم خوردي مزه مزه اش كن ! نمكش آشناست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين عشق براي من هيچ نداشت اما گلهاي بالشم را باغبان خوبي بود با اشكهاي من هرشب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر ميكردم تو همدردى ولى نه! تو هم دردى!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آن روز... روزه بودم که حسرت داشتنش را خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرجا بگذرد تابوت من غوغا به پا خيزد / چه سنگين ميرود اين مرده از بس ، آرزو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بي رحمانه.....تمام آرزوهاي كودكي مان را به دار قصاص آويختيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشک ها که شبیه هم هستند ، چه طور همدیگر و میشناسن. و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمیشناسی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها آب و هواي دلم آنقدر بارانيست ، که رختهاي دلتنگيم را فرصتي براي خشک شدن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم ... بودی! اما مثل قبل نبودی!! رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند ؛ بیهوده زیستن را نیازی به شمارش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نيا! خاكستر ميشوى اينجا دلى را سوزانده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه میبارد اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند نامردیست ان همه اشک را به یک چشمک فروختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رو از خونه قلبت بيرون انداختي، بي‌ انصاف درو باز كن دستم لاي در گير كرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه بروم جابراي خيلي ها باز ميشود توي دلت! انگار زيادي جا گرفته ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري 
مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه آب پشت سرش خالي ميكردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسي فرصت ديدن داريم، تا ته كوچه فقط حق دويدن داريم، نشكند پشت دل از بارغم حادثه ها، مثل يك بيد فقط حق خميدن داريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت زخم خوردي مزه مزه اش كن ! نمكش آشناست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين عشق براي من هيچ نداشت اما گلهاي بالشم را باغبان خوبي بود با اشكهاي من هرشب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر ميكردم تو همدردى ولى نه! تو هم دردى!!