بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپرسندمنبع دل نوشته هایت کجاست؟! پاسخ میدهم راه دوری نیست یک وجبیه بغضم!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی . . . فقط برای رفتن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهم برام شدی یه خاطره... خوب فهمیدی!! من خاطره هامو خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتا اینقد آدم زندگی ایش غمناک میشه که دوس داره یکی یوهو بگه….کاااااات….عالی بود عالی… خسته نباشین بچه ها…واسه امروز بسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــــنگـــی یعنــــی... روبــه روی دریــا باشـــی و... خاطـــره ی یـــک خیابان... خفـــه ات کنـــــد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله می بافم به دور خودم پروانه شوم یا بمیرم فرقی ندارد مهم این است که  حسرت داشتنم را خواهی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفته بود همه جوره و تا آخرش دوسم داره و باهام میمونه، ولی قبل از اینکه بتونم اولشو درک کنم رفت...! دوسم نداشت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم .... از دلـتـنـگـی ام ... گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم ... خـوابـت را بـبـیـنـم ... مـیـفـهـمـی ؟!! فـــــقــــــط خـــوابــــــت را 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باز دلتنگی مرا به کوی تو کشاند  عطر وجودت را که گرفتم آرام شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماه پیش به مخاطب خاصم به جای "تو" گفتم "شما" میخواست بکشتم امروز باهاش صحبت کردم بعدش بهم پیام داده میگه "شما" کاملا باهام سرسنگین شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت برای یک نفر ! اما دلت می گیرد ، چشمانت پر از اشک می شود ، قلبت خالی می شود ، وقتی یادت می آید ، همه آن را می خوانند و می پسندند ، جز همان یک نفر …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها اینجا آنقدر دل گیر است که سوت قطارهایش نیمه شب هر آدمی را وسوسه می کند که برود وهیچ وقت باز نگردد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــבآیــا مــטּ را از خاڪـ ساختـہ اے یا از شیشـہ...؟؟؟!!!ڪــہ حتے با یڪـ اسم متلاشے میشومـــ...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــטּـجا اتــاقـــ مــטּ استـــ وقتے وارב شدے اטּـقــבر ڪـوچڪـ میشــود ڪہ בیــگر جایے براے نشــستــن باقے טּـخواهـــב ماטּـב مــگـــر בر اغـــوشـــ مــטּ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بعد کلی چشم به انتظاری بگی هیچ حرفی نداری....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپرسندمنبع دل نوشته هایت کجاست؟! پاسخ میدهم راه دوری نیست یک وجبیه بغضم!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی . . . فقط برای رفتن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهم برام شدی یه خاطره... خوب فهمیدی!! من خاطره هامو خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتا اینقد آدم زندگی ایش غمناک میشه که دوس داره یکی یوهو بگه….کاااااات….عالی بود عالی… خسته نباشین بچه ها…واسه امروز بسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــــنگـــی یعنــــی... روبــه روی دریــا باشـــی و... خاطـــره ی یـــک خیابان... خفـــه ات کنـــــد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله می بافم به دور خودم پروانه شوم یا بمیرم فرقی ندارد مهم این است که  حسرت داشتنم را خواهی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفته بود همه جوره و تا آخرش دوسم داره و باهام میمونه، ولی قبل از اینکه بتونم اولشو درک کنم رفت...! دوسم نداشت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم .... از دلـتـنـگـی ام ... گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم ... خـوابـت را بـبـیـنـم ... مـیـفـهـمـی ؟!! فـــــقــــــط خـــوابــــــت را 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باز دلتنگی مرا به کوی تو کشاند  عطر وجودت را که گرفتم آرام شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماه پیش به مخاطب خاصم به جای "تو" گفتم "شما" میخواست بکشتم امروز باهاش صحبت کردم بعدش بهم پیام داده میگه "شما" کاملا باهام سرسنگین شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت برای یک نفر ! اما دلت می گیرد ، چشمانت پر از اشک می شود ، قلبت خالی می شود ، وقتی یادت می آید ، همه آن را می خوانند و می پسندند ، جز همان یک نفر …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها اینجا آنقدر دل گیر است که سوت قطارهایش نیمه شب هر آدمی را وسوسه می کند که برود وهیچ وقت باز نگردد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــבآیــا مــטּ را از خاڪـ ساختـہ اے یا از شیشـہ...؟؟؟!!!ڪــہ حتے با یڪـ اسم متلاشے میشومـــ...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــטּـجا اتــاقـــ مــטּ استـــ وقتے وارב شدے اטּـقــבر ڪـوچڪـ میشــود ڪہ בیــگر جایے براے نشــستــن باقے טּـخواهـــב ماטּـב مــگـــر בر اغـــوشـــ مــטּ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بعد کلی چشم به انتظاری بگی هیچ حرفی نداری....