بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق!
دلتنگ که شدی پیش من بیا…کمی غصه هست…
با هم میخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر رسم وفا مرده که ترسم شبی لیلی زنده شود یادی ز مجنون نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــواسم را پرت کرده ای ... آنقـــــــــدر دور ... که دیگر ... یــادم نیست " تو " رفته ای و " من " ... حـــــــواسم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــاصـله هـــرچقــــدر هــــم کــــم و کـــوچیـــک بـــــاشه ... بـــــازم بــــزرگـــه ؛ به دکمه اســـپــیـــس روی کیبــــوردت نگــــاه کــن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... دلتنگ نبودی تا ببینی بهترین خاطراتت، بی رحم ترینشان میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوشانـــــه می خندم شوخـــی می کنم سَر به سَرت می گذارم و تو نمیدانی .... چقدر سخت اســت احساس خفگی کردن پشـت این نقابِ لعنتـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که صدای تورا میشنوم عجیب میشکنم تا اینکه خاطرات تو مرا دوباره زنده میکند اما انگار من به این شکست معتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلای من بودی مجنون نبودم امروز مجنونت شدم لیلا کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشونی ازت ندارم اما دنبالت میگردم بغض وجودمو گرفته باورم کو پر دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا تکو تنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من چو مجنونی ک از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جه سخته وقتی یاد خاطرات می افتیم و اشتباهاتمون داغونمون می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دائم هوس سوختن ما میکرد کاش می آمدو از دور تماشا میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از دست همه خسته شدم ب تو ک بدجوری وابسته شدم ب تو ک نمیتونم راست نگم ب چشات هرچی دلم خواست نگم توی دست تو اسیری خوبه جونمو ازم بگیری خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو میپرسم از قلبم میگوید:پاسخی نیست ناگزیر خود پاسخی می یابم که: ==خود کرده را تدبیر نیست==

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلان اول: بیا جلو!لبخند بزن! و با نشانه رفاقت دست بده! و چند سال بعد.... پلان آخر: رد پا ، کوچه و آسمانی ک همیشه بی موقع گریه اش می گیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه میدانم دستانم برای رسیدن به تو کوتاه هستند اما باز هم دستانم را به سویت دراز میکنم با این امید که تو نزدیک تر بیایی:(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق!
دلتنگ که شدی پیش من بیا…کمی غصه هست…
با هم میخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر رسم وفا مرده که ترسم شبی لیلی زنده شود یادی ز مجنون نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــواسم را پرت کرده ای ... آنقـــــــــدر دور ... که دیگر ... یــادم نیست " تو " رفته ای و " من " ... حـــــــواسم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــاصـله هـــرچقــــدر هــــم کــــم و کـــوچیـــک بـــــاشه ... بـــــازم بــــزرگـــه ؛ به دکمه اســـپــیـــس روی کیبــــوردت نگــــاه کــن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... دلتنگ نبودی تا ببینی بهترین خاطراتت، بی رحم ترینشان میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوشانـــــه می خندم شوخـــی می کنم سَر به سَرت می گذارم و تو نمیدانی .... چقدر سخت اســت احساس خفگی کردن پشـت این نقابِ لعنتـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که صدای تورا میشنوم عجیب میشکنم تا اینکه خاطرات تو مرا دوباره زنده میکند اما انگار من به این شکست معتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلای من بودی مجنون نبودم امروز مجنونت شدم لیلا کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشونی ازت ندارم اما دنبالت میگردم بغض وجودمو گرفته باورم کو پر دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا تکو تنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من چو مجنونی ک از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جه سخته وقتی یاد خاطرات می افتیم و اشتباهاتمون داغونمون می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دائم هوس سوختن ما میکرد کاش می آمدو از دور تماشا میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از دست همه خسته شدم ب تو ک بدجوری وابسته شدم ب تو ک نمیتونم راست نگم ب چشات هرچی دلم خواست نگم توی دست تو اسیری خوبه جونمو ازم بگیری خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو میپرسم از قلبم میگوید:پاسخی نیست ناگزیر خود پاسخی می یابم که: ==خود کرده را تدبیر نیست==

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلان اول: بیا جلو!لبخند بزن! و با نشانه رفاقت دست بده! و چند سال بعد.... پلان آخر: رد پا ، کوچه و آسمانی ک همیشه بی موقع گریه اش می گیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه میدانم دستانم برای رسیدن به تو کوتاه هستند اما باز هم دستانم را به سویت دراز میکنم با این امید که تو نزدیک تر بیایی:(