بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسان ها به "باور "یکدیگر می زنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان دخترک غم زده ی دیروزم من همان کودک بی تاب برای بودن که دلش رادراندوه به زنجیرکشید وبه اندازه ی دل رنج کشید وبه اندازه ی بی معرفتی دردکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته ازکسی که مدام بهت زل میزد....حالافقط یه نگاه بخوای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی!!! تمتم لحظه هایی که سرگرمیت بودم زندگیم بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بگو دوستت دارم نترس... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش امتداد لحظه ها تکرار باتو بودن بود صلاحم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ میشه ولی باید صبور باشم دعاکنید توروخدا به صلاحم برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از دوریت می میرم تا کنار من نسوزی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش دوست ازنیش عقرب بدتراست،پس بزن عقرب...که دردش کمتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که حتی بابودنت از این ترس همیشگی رهاشم 5سال گذشت  صبرکردن برات شیرینه ولی... ولی دلم حضورتومیطلبه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر یعنی: دیگه شهر واست آتیش نمیزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه قشنگیه وقتی سرتو میاری بالا که به عشقت نگاه کنی میبینی دستشو زده زیر چونش و زل زده بهت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دفعه با خودم عهد کردم که حداقل اگر نمیتوانم فراموشت کنم،به کس دیگری دل ببندم اما... هیچکس به خوبی تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ، دلم خیلی برای لحظه های با تو بودن تنگ شده کاش می شد که من و تو ما بشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیـــچ چیــزّ بچــگی پشیمون نیستــــم... جُز اینکه دِلَم میخواست زودتر بزرگـــ شــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوتا عاشق از هم جدا میشن … دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن … چون به قلب همدیگه زخم زدن … نمیتونن دشمن همدیگه باشن … چون زمانی عاشق بودن … تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسان ها به "باور "یکدیگر می زنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان دخترک غم زده ی دیروزم من همان کودک بی تاب برای بودن که دلش رادراندوه به زنجیرکشید وبه اندازه ی دل رنج کشید وبه اندازه ی بی معرفتی دردکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته ازکسی که مدام بهت زل میزد....حالافقط یه نگاه بخوای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی!!! تمتم لحظه هایی که سرگرمیت بودم زندگیم بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بگو دوستت دارم نترس... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش امتداد لحظه ها تکرار باتو بودن بود صلاحم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ میشه ولی باید صبور باشم دعاکنید توروخدا به صلاحم برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از دوریت می میرم تا کنار من نسوزی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش دوست ازنیش عقرب بدتراست،پس بزن عقرب...که دردش کمتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که حتی بابودنت از این ترس همیشگی رهاشم 5سال گذشت  صبرکردن برات شیرینه ولی... ولی دلم حضورتومیطلبه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر یعنی: دیگه شهر واست آتیش نمیزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه قشنگیه وقتی سرتو میاری بالا که به عشقت نگاه کنی میبینی دستشو زده زیر چونش و زل زده بهت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دفعه با خودم عهد کردم که حداقل اگر نمیتوانم فراموشت کنم،به کس دیگری دل ببندم اما... هیچکس به خوبی تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ، دلم خیلی برای لحظه های با تو بودن تنگ شده کاش می شد که من و تو ما بشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیـــچ چیــزّ بچــگی پشیمون نیستــــم... جُز اینکه دِلَم میخواست زودتر بزرگـــ شــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوتا عاشق از هم جدا میشن … دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن … چون به قلب همدیگه زخم زدن … نمیتونن دشمن همدیگه باشن … چون زمانی عاشق بودن … تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن …