بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی خداحافظ تابستان!ففط یادت باشدروزهای گرمت به سردی خاطرها گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از عشق بسازم غزلی قابل تو... غزلی ناب و صمیمانه به وزن ذل تو... دلی از جنس بهار است که تقدیم تو باد... شاد باشی و دلت خانه باییز مباد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت میکنم هرشب به عطر میخک ومریم*الهی در دلت هرگز نباشه غصه وماتم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم از هر چ آدم است میگیرد! گاهی دلم دو کلمه حرف مهربانانه میخواهد.. نه ب شکل دوستت دارم! نه ب شکل بی تو می میرم! نه!!!! ساده شاید مثل " دلتنگ نباش.. فردا روز دیگری ست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به یاد آورم فراموشت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوتم در قبر خویش دفن بماند زیرا سکوتم بعد از این همه وقت بوی تعفن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برایکسی که در دوری ما شیرینترین لحظات زندگیش را سپری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقت های تلخ خسته ام... یک دروغ شیرین بگو... بگو.. بیادم هستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنقدر تنهایم که اسم کوچکم هم از یادم میرود... بس که صدایم نمیزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از دیروزم.. کاش میشد گوشه ای نوشت : خدایا خسته ام فردا بیدارم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ بود... صدام غم داشت... چشام گریه.... ولی حالا، دلم سنگه... صدام خنده... چشام بی رحم بی رحمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم.... ولی امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آهنگها و ترانه ها برای گوش دادن ساخته نشده اند … اونها به وجود اومدن برای کمک کردن به آدمها برای “یک دل سیر گریه کردن” از ته دل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم زمانی که میدانم قراراست روزی برایم خاطره شوی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد صدای ترانه که هیچ، با صدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی را که برایت نقش بازی کرده اند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی خداحافظ تابستان!ففط یادت باشدروزهای گرمت به سردی خاطرها گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از عشق بسازم غزلی قابل تو... غزلی ناب و صمیمانه به وزن ذل تو... دلی از جنس بهار است که تقدیم تو باد... شاد باشی و دلت خانه باییز مباد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت میکنم هرشب به عطر میخک ومریم*الهی در دلت هرگز نباشه غصه وماتم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم از هر چ آدم است میگیرد! گاهی دلم دو کلمه حرف مهربانانه میخواهد.. نه ب شکل دوستت دارم! نه ب شکل بی تو می میرم! نه!!!! ساده شاید مثل " دلتنگ نباش.. فردا روز دیگری ست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به یاد آورم فراموشت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوتم در قبر خویش دفن بماند زیرا سکوتم بعد از این همه وقت بوی تعفن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برایکسی که در دوری ما شیرینترین لحظات زندگیش را سپری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقت های تلخ خسته ام... یک دروغ شیرین بگو... بگو.. بیادم هستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنقدر تنهایم که اسم کوچکم هم از یادم میرود... بس که صدایم نمیزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از دیروزم.. کاش میشد گوشه ای نوشت : خدایا خسته ام فردا بیدارم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ بود... صدام غم داشت... چشام گریه.... ولی حالا، دلم سنگه... صدام خنده... چشام بی رحم بی رحمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم.... ولی امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آهنگها و ترانه ها برای گوش دادن ساخته نشده اند … اونها به وجود اومدن برای کمک کردن به آدمها برای “یک دل سیر گریه کردن” از ته دل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم زمانی که میدانم قراراست روزی برایم خاطره شوی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد صدای ترانه که هیچ، با صدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی را که برایت نقش بازی کرده اند.