بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان! قصه من به سر رسید... سوار شو! تو را هم به خانه ات می رسانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تاخرخره پراز دلتنگیم...... مرسی دیگه میل ندارم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را براي تو..
تا باور كنی
"از ياد بردنت" 
كارمن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشتمان چنین بود... ما به دنیا آمدیم..! اما دنیا به ما نیامد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر فقط میدانم در آغوش منی ، بی آنکه باشی و رفتی ، بی آنکه نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نا رفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر نا مردیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو آسمون رو دوست نداشته باشی ولی یکی یه آسمون دوست داره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گوسفند نمی درند.به نی چوپان دل میسپارند و گریه میکنند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشتمان چنین بود ما به دنیا آمدیم دنیا به ما نیامد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر میکردم کسی بین ماست..تازه فهمیدم من بین دو نفر بودم ..چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش و نه بیاموزدت فلک انچه ندانی و نبینی ز غم و درد ترک بامدادان که کشد خورشید بر کوچه سرک برخیز سفر کن شبیه یک شاه پرک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم این بهار افسردنی است.. من که گفتم این پرستو مردنی است.. من که گفتم ای دل بی بند و بار.. عشق یعنی رنج یعنی انتظار.. اه عجب کاری به دستم داد دل...هم شکست و هم شکستم داد دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ پیام من...کلام من... خداحافظ تو ای تنها سلام من... خـــداحافظ طلوع من غروب من... خداحافظ تو ای محبوب خوب مـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران برکویردلم بباردتاازرنگین کمانش پلی بسازم برای‏"دیدنت.......عشقم..‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکن که عشق نمی پرسه اهل کجایی!فقط میگه توی قلب من زندگی کن!! عشق نمی پرسه چرا دور هستی!فقط میگه همیشه بامن هستی! عشق نمیگه دوستم داری؟فقط میگه دوستتدارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جالب است همه چیز تنگش آدم را می آزارد لباس تنگ ، کفش تنگ ، گلوی تنگ و دل تنگ دلم برایت خیلی تنگ شده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان! قصه من به سر رسید... سوار شو! تو را هم به خانه ات می رسانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تاخرخره پراز دلتنگیم...... مرسی دیگه میل ندارم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را براي تو..
تا باور كنی
"از ياد بردنت" 
كارمن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشتمان چنین بود... ما به دنیا آمدیم..! اما دنیا به ما نیامد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر فقط میدانم در آغوش منی ، بی آنکه باشی و رفتی ، بی آنکه نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نا رفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر نا مردیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو آسمون رو دوست نداشته باشی ولی یکی یه آسمون دوست داره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گوسفند نمی درند.به نی چوپان دل میسپارند و گریه میکنند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشتمان چنین بود ما به دنیا آمدیم دنیا به ما نیامد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر میکردم کسی بین ماست..تازه فهمیدم من بین دو نفر بودم ..چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش و نه بیاموزدت فلک انچه ندانی و نبینی ز غم و درد ترک بامدادان که کشد خورشید بر کوچه سرک برخیز سفر کن شبیه یک شاه پرک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم این بهار افسردنی است.. من که گفتم این پرستو مردنی است.. من که گفتم ای دل بی بند و بار.. عشق یعنی رنج یعنی انتظار.. اه عجب کاری به دستم داد دل...هم شکست و هم شکستم داد دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ پیام من...کلام من... خداحافظ تو ای تنها سلام من... خـــداحافظ طلوع من غروب من... خداحافظ تو ای محبوب خوب مـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران برکویردلم بباردتاازرنگین کمانش پلی بسازم برای‏"دیدنت.......عشقم..‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکن که عشق نمی پرسه اهل کجایی!فقط میگه توی قلب من زندگی کن!! عشق نمی پرسه چرا دور هستی!فقط میگه همیشه بامن هستی! عشق نمیگه دوستم داری؟فقط میگه دوستتدارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جالب است همه چیز تنگش آدم را می آزارد لباس تنگ ، کفش تنگ ، گلوی تنگ و دل تنگ دلم برایت خیلی تنگ شده