بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگـاهـم داغ دار شده است ؛ تــو را به وسعت ِ یک تماشـای ِ سیــر کــم دارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب كه ميشود دلم وجودت را ميخواهد,نه اينكه آغوشِ گرمت را نه,فقط اينكه باشي و در گوشم بگويي*شب بخير*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت خوشبخت بشی.. اما نمی دونست خوشبختی من مجموعه بدبختی هایی که هنوز سرم نیومده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی آدمها به همین سادگی دلتنگ کسی میشوند  که دنیایشان را وایران کرده است، مثل من که امروز برای  ...مین بار عاشقش شدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه ى مورچه رو ديدى دلم برات همون قدر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین یه جاسی شکستگی روی عینک آدمه هر جا نگاه میکنی می بینیش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربان قلبم راباتاریادتوکوک کردم, دلنوازی کن وخوش بنواز که سخت دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میخواهی با سکوتت فریاد بزنی که شاید کسی را با این سکوت ازار بدهی و چه لذت بخش است چنین فریاد سکوتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديـــگر از اين شـهـــر ميخواهم سفر کنم !
چمدانم را بسته ام ، اگر خـــدا بخواهد امروز ميروم ...
منــتـظــر قـــطـــــارم !
امـــا نــــه در ايــســتــگــاه ،
روی ريــــــل قــطــــار . . .


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند! لطفا آتش بس اعلام کنید! به خداتمام شد ... دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو توهم دلتنگ میشوی گاهی... دلم ، امیدواهی میخواهد برای زنده ماندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می آید که سنگینی ردپایم را در درونت حس میکنی ردپاهایی که دور میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لااقـل رد که می شـوی بی هـوا بگو : دوسـتت داشتم !! و تا برگشـتم لا به لای جمـعیت گُــــم شـده باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه اون اس ام اسی هست که میتونه حالت رو تو '' یـــــــــــــــــه ثانیه '' عوض کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابشو دیدم.... با همون نگاه مهربون... حیف که خواب بود.... حیف که دیگه زنده نیست پدر بزرگم تا ببوسمش و با خنده نگاهم کنه ....دلم خیلی برات تنگ شده بابایی عزیزم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگـاهـم داغ دار شده است ؛ تــو را به وسعت ِ یک تماشـای ِ سیــر کــم دارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب كه ميشود دلم وجودت را ميخواهد,نه اينكه آغوشِ گرمت را نه,فقط اينكه باشي و در گوشم بگويي*شب بخير*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت خوشبخت بشی.. اما نمی دونست خوشبختی من مجموعه بدبختی هایی که هنوز سرم نیومده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی آدمها به همین سادگی دلتنگ کسی میشوند  که دنیایشان را وایران کرده است، مثل من که امروز برای  ...مین بار عاشقش شدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه ى مورچه رو ديدى دلم برات همون قدر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین یه جاسی شکستگی روی عینک آدمه هر جا نگاه میکنی می بینیش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربان قلبم راباتاریادتوکوک کردم, دلنوازی کن وخوش بنواز که سخت دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میخواهی با سکوتت فریاد بزنی که شاید کسی را با این سکوت ازار بدهی و چه لذت بخش است چنین فریاد سکوتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديـــگر از اين شـهـــر ميخواهم سفر کنم !
چمدانم را بسته ام ، اگر خـــدا بخواهد امروز ميروم ...
منــتـظــر قـــطـــــارم !
امـــا نــــه در ايــســتــگــاه ،
روی ريــــــل قــطــــار . . .


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند! لطفا آتش بس اعلام کنید! به خداتمام شد ... دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو توهم دلتنگ میشوی گاهی... دلم ، امیدواهی میخواهد برای زنده ماندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می آید که سنگینی ردپایم را در درونت حس میکنی ردپاهایی که دور میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لااقـل رد که می شـوی بی هـوا بگو : دوسـتت داشتم !! و تا برگشـتم لا به لای جمـعیت گُــــم شـده باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه اون اس ام اسی هست که میتونه حالت رو تو '' یـــــــــــــــــه ثانیه '' عوض کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابشو دیدم.... با همون نگاه مهربون... حیف که خواب بود.... حیف که دیگه زنده نیست پدر بزرگم تا ببوسمش و با خنده نگاهم کنه ....دلم خیلی برات تنگ شده بابایی عزیزم