بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير باريدي باران....دير!!من مدتهاست درحجم نبودن كسي خشكيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوک میکنم چشمانم را برای آمدنت  نمی آیی... و من برای همیشه خواب میمانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرت باشد شايدسالها بعد درگذرجاده اي بي تفاوت ازکنار هم بگذريم وبگويي آن غريبه چقدر شبيه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از سن وسالت میگیرد،میخواهی کودک باشی کودکی که به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه میبرد و آسوده اشک میریزد... بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بیصدا دفن کنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن زندگی آدم گاهی لنگ میشود... لنگ کمی دلگرمی... فقط کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من!! دلتنگت شده ام، حجمش را میخواهی؟؟؟ خدا را تصور کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنَت گنـــــــــــاه باشد یا اشتــــباه گناه می کنم ، تـــــو را حتــــــی به اشتباه …..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم ، اما کسی بودم که تنها تو را دوست داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “نترس” به یک “نوازش ”به یک “آغوش” به یک “دوستت دارم” خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی را ببین در نبودت چگونه به من دستور می دهد سروری میکند بر من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم خاطرات با اشک و آه در شبی غمگین و تاریک و سیا  می نویسم خاطرات از روی درد تا بدانی دوریت با من چه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه دردیست دوست داشتن … همین که پای کســـی به دنیایت باز می شود پایت از این دنیــــــا بریده می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خسته شدم بار مرا کوه نبرد طوفان مرا کشتی آن نوح نبرد این مردم ما ز غصه جوک می گویند یعنی که کسی به دل جزاندوه نبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده گشته فاصله نیست،دنیایی است پراز دلتنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ؟نمیدانم شایدبرای تو شاید برای دیروزهایی که باتو سرکردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير باريدي باران....دير!!من مدتهاست درحجم نبودن كسي خشكيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوک میکنم چشمانم را برای آمدنت  نمی آیی... و من برای همیشه خواب میمانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرت باشد شايدسالها بعد درگذرجاده اي بي تفاوت ازکنار هم بگذريم وبگويي آن غريبه چقدر شبيه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از سن وسالت میگیرد،میخواهی کودک باشی کودکی که به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه میبرد و آسوده اشک میریزد... بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بیصدا دفن کنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن زندگی آدم گاهی لنگ میشود... لنگ کمی دلگرمی... فقط کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من!! دلتنگت شده ام، حجمش را میخواهی؟؟؟ خدا را تصور کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنَت گنـــــــــــاه باشد یا اشتــــباه گناه می کنم ، تـــــو را حتــــــی به اشتباه …..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم ، اما کسی بودم که تنها تو را دوست داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “نترس” به یک “نوازش ”به یک “آغوش” به یک “دوستت دارم” خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی را ببین در نبودت چگونه به من دستور می دهد سروری میکند بر من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم خاطرات با اشک و آه در شبی غمگین و تاریک و سیا  می نویسم خاطرات از روی درد تا بدانی دوریت با من چه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه دردیست دوست داشتن … همین که پای کســـی به دنیایت باز می شود پایت از این دنیــــــا بریده می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خسته شدم بار مرا کوه نبرد طوفان مرا کشتی آن نوح نبرد این مردم ما ز غصه جوک می گویند یعنی که کسی به دل جزاندوه نبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده گشته فاصله نیست،دنیایی است پراز دلتنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ؟نمیدانم شایدبرای تو شاید برای دیروزهایی که باتو سرکردم