بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم سوت ندارد!!!!!!! راحت باش هر چه قدر می خواهی خطا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار سختی از من طلب میکنند این دلتنگی های حل شده در بغض  فراموشی ات به دست من نیست که این سر سختی ها تو را با من لج میکنند  بگذار فریاد بزنم  فراموش نمیشویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی مهمتر از دلم اعتمادم بود که شکستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به تو فکر نمیکنم . گناه است چشم داشتن به ماله غریبه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر یا شور می‌زند یا تنگ می‌شود یا می‌شکند آخر هم مهر سنگ بودن …می‌خورد روی پیشانی‌اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگ میشوم ب آسمان نگاه میکنم.. دلم قرص میشود ک تو هم زیر همین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر اشک به دادم نرسد ميشکنم،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم،بر لب ساحل محصور وجود،من در اين کلبه تاريک وجود،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باران میخواهد هوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت است,منتظرکسی باشی که هیچ وقت به فکرآمدن نسیت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلیون دلم دیگه کام نمیده فکر کنم زغال دوریت تنباکوی دلمو سوزونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل....که به آن گویم سنگ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدربیشتردلتنگش میشم بیشترپی می برم که چقدرمیتونه. نامردباشه که حتی یادمن هم نمی افته چه برسه دلتنگم بشه. کم کم دلتنگیم بوی تنفرمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردن دوستان بزرگ بي احترامي به قانون خاطره هاست . ارادت ما را هر روز در سر رسيدتان تيك بزنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو زير باران نرفته ام اما... اما باران که مى بارد دلم برايت تنگتر ميشود را ه مى افتم,بدون چتر,من بغض ميکنم ...آسمان گريه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به طریقی دل ما میشکند/بیگانه جدا دوست جدا میشکند/بیگانه اگر دل شکند حرفی نیست /من در عجبم دوست چرا میشکند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم سوت ندارد!!!!!!! راحت باش هر چه قدر می خواهی خطا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار سختی از من طلب میکنند این دلتنگی های حل شده در بغض  فراموشی ات به دست من نیست که این سر سختی ها تو را با من لج میکنند  بگذار فریاد بزنم  فراموش نمیشویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی مهمتر از دلم اعتمادم بود که شکستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به تو فکر نمیکنم . گناه است چشم داشتن به ماله غریبه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر یا شور می‌زند یا تنگ می‌شود یا می‌شکند آخر هم مهر سنگ بودن …می‌خورد روی پیشانی‌اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگ میشوم ب آسمان نگاه میکنم.. دلم قرص میشود ک تو هم زیر همین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر اشک به دادم نرسد ميشکنم،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم،بر لب ساحل محصور وجود،من در اين کلبه تاريک وجود،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باران میخواهد هوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت است,منتظرکسی باشی که هیچ وقت به فکرآمدن نسیت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلیون دلم دیگه کام نمیده فکر کنم زغال دوریت تنباکوی دلمو سوزونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل....که به آن گویم سنگ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدربیشتردلتنگش میشم بیشترپی می برم که چقدرمیتونه. نامردباشه که حتی یادمن هم نمی افته چه برسه دلتنگم بشه. کم کم دلتنگیم بوی تنفرمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردن دوستان بزرگ بي احترامي به قانون خاطره هاست . ارادت ما را هر روز در سر رسيدتان تيك بزنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو زير باران نرفته ام اما... اما باران که مى بارد دلم برايت تنگتر ميشود را ه مى افتم,بدون چتر,من بغض ميکنم ...آسمان گريه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به طریقی دل ما میشکند/بیگانه جدا دوست جدا میشکند/بیگانه اگر دل شکند حرفی نیست /من در عجبم دوست چرا میشکند