بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در غم تو , تو در وفای دگری/ دلتنگ تو من , تو دلگشای دگری/ در مذهب عاشقان روالی باشد/ من دست تو بوسم و تو پای دگری/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را می بینم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تفسیری از دوست داشتن است ! پس به سکوتم اعتماد کن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر د/ اگر گویم زبان سوزد/وگر پنهان کنم/ترسم که مغزو استخوان سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان به دریا گفت:این بالا خیلی خوبه همه جارو میشه دید. دریا گفت:این پایین از اون بالا هم بهتره چون فقط تورو میشه دید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفهایی که نمیتونی بگی تارهای سفیدیه که تو یه شب لابه لای موهات بوجود میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از نگـاهــت ! بـی دست و پــا مـیشود دلـــم ! رحمـی کن .. نـــای ِ رفـتن نـــدارم ! تــا خــانـه بــایـد کـولـش کــــنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دوست دارم .. نام زيبايت را در کنار نامم قرار دهم.. اما مي ترساندم.. ...... آينده را ميگويم.. ...آينده اي که ميدانم تو را هيچگاه قسمت من نخواهد کرد :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت... چه غرور بی غیرتی دارم من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که سرم خراب میشود... فدای سرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز اومده بود دیدنم با یه شاخه گل سرخ و لبخندی که همیشه آرزوشو داشتم گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ولی من فقط نگاش کردم… وقتی رفت…  سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوزه محبت چه خبر اهل هوس را / این آتش عشق است نسوزد همه کس را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر باشد!!!!!!! ولی این روزها کاری از دستانم بر نمی آید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن پرنده یه قیچی کافیه! لازم نیس اونو تو قلبش فرو کنی یا با اون گلوشو بشکافی فقط لازم پراشو بزنی خاطره پرواز پرنده رو خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تورا عاشق کنم/بعد من باران فقط آب هستو بس هر که بعد از من سراغت را گرفت/زشت یا زیبافقط خواب هست و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردمو چشامو رو همه دنیا میبستم/بی تو دیگه نمیدونم واسه چی زنده هستم/دیگه هیچ بهونه ای نیس واسه زندگی کردن/وقتی که چشمای نازت پیش من بر نمیگردن.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در غم تو , تو در وفای دگری/ دلتنگ تو من , تو دلگشای دگری/ در مذهب عاشقان روالی باشد/ من دست تو بوسم و تو پای دگری/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروب غمنگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را می بینم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تفسیری از دوست داشتن است ! پس به سکوتم اعتماد کن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر د/ اگر گویم زبان سوزد/وگر پنهان کنم/ترسم که مغزو استخوان سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان به دریا گفت:این بالا خیلی خوبه همه جارو میشه دید. دریا گفت:این پایین از اون بالا هم بهتره چون فقط تورو میشه دید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفهایی که نمیتونی بگی تارهای سفیدیه که تو یه شب لابه لای موهات بوجود میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از نگـاهــت ! بـی دست و پــا مـیشود دلـــم ! رحمـی کن .. نـــای ِ رفـتن نـــدارم ! تــا خــانـه بــایـد کـولـش کــــنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دوست دارم .. نام زيبايت را در کنار نامم قرار دهم.. اما مي ترساندم.. ...... آينده را ميگويم.. ...آينده اي که ميدانم تو را هيچگاه قسمت من نخواهد کرد :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت... چه غرور بی غیرتی دارم من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که سرم خراب میشود... فدای سرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز اومده بود دیدنم با یه شاخه گل سرخ و لبخندی که همیشه آرزوشو داشتم گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ولی من فقط نگاش کردم… وقتی رفت…  سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوزه محبت چه خبر اهل هوس را / این آتش عشق است نسوزد همه کس را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر باشد!!!!!!! ولی این روزها کاری از دستانم بر نمی آید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن پرنده یه قیچی کافیه! لازم نیس اونو تو قلبش فرو کنی یا با اون گلوشو بشکافی فقط لازم پراشو بزنی خاطره پرواز پرنده رو خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تورا عاشق کنم/بعد من باران فقط آب هستو بس هر که بعد از من سراغت را گرفت/زشت یا زیبافقط خواب هست و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردمو چشامو رو همه دنیا میبستم/بی تو دیگه نمیدونم واسه چی زنده هستم/دیگه هیچ بهونه ای نیس واسه زندگی کردن/وقتی که چشمای نازت پیش من بر نمیگردن.