بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هات پیشکش همون که تو رو از من گرفت ! فقط خواهشا وقتی حالتو گرفت ، برنگرد زار بزن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز برای تو سوختم ... امروز رها میشود خاکسترم در باد ... فردا ... . . . . واقعا دوستم داری ؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری... وعده ما باشد روزی که دلتنگم شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دنبال ارزوهات ميري حتما يه نگاهي به كوله پشتيت بنداز مبادا سوراخ باشه و چيزهايي كه امروز داري بشه آرزوي فردات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيزار هستم از اينكه معشوقه ام اسم هرزگي هايش را ازادي و اسم نگراني هايم را گير بگذارد و براي بي تفاوتيهايش اعتماد را بهانه بياورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن ، بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عشق میخواد نه ازینا که هر روز میبینی نه! یه عشق مث عشق مادرم که وقتی دیشب بهش گفتم پام درد میکنه تا الان که 24 ساعت گذشته 20 بار پرسیده مامان بهتر شدی؟ من دلم همچین عشق بی منتی میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه روزهایی كه نبوده ای گوشی را برمی دارم و آرام زمین می گذارم باورم نمی شود بدون خداحافظی رفته ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخت کسی که دوسش داری بهت بگه داداش.......... بدتر از اون اینه که بیاد پیشت از عشقش تعریف کنه و تو هم به خاطر اینکه ناراحت نشه راز دلتو بهش نگی .. بخدا خیلی سخته ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باید بگذرد؟ تا من در مرور خاطراتم... وقتی از کنار تو رد میشوم... تنم نلرزد... بغضم نگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواست بهانه‌ای باشی برای فراموش كردن همه چیز... اما حالا دلم می‌خواهد بهانه‌ای باشد برای فراموش كردن" تو" !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ میشود راه میوفتم بدون چتر  من بغض میکنم.......اسمان گریه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺧﻮبه آدﻣﻬﺎ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ رو ﻫﺮ روز دوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷن .....ﻧﻪ !...ﻫﺮ روز ﯾﻚ ﻧﻔﺮو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم کمی هوا میخواهد....  "اما در سرنگ"....  خیلی خسته ام...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خبر از هم زیستن را چه سود؟ برمزار مردگان خویش نالیدن، چه سود؟ زنده را باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم … من ، تو و رقیبم من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت …!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هات پیشکش همون که تو رو از من گرفت ! فقط خواهشا وقتی حالتو گرفت ، برنگرد زار بزن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز برای تو سوختم ... امروز رها میشود خاکسترم در باد ... فردا ... . . . . واقعا دوستم داری ؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری... وعده ما باشد روزی که دلتنگم شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دنبال ارزوهات ميري حتما يه نگاهي به كوله پشتيت بنداز مبادا سوراخ باشه و چيزهايي كه امروز داري بشه آرزوي فردات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيزار هستم از اينكه معشوقه ام اسم هرزگي هايش را ازادي و اسم نگراني هايم را گير بگذارد و براي بي تفاوتيهايش اعتماد را بهانه بياورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن ، بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عشق میخواد نه ازینا که هر روز میبینی نه! یه عشق مث عشق مادرم که وقتی دیشب بهش گفتم پام درد میکنه تا الان که 24 ساعت گذشته 20 بار پرسیده مامان بهتر شدی؟ من دلم همچین عشق بی منتی میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه روزهایی كه نبوده ای گوشی را برمی دارم و آرام زمین می گذارم باورم نمی شود بدون خداحافظی رفته ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخت کسی که دوسش داری بهت بگه داداش.......... بدتر از اون اینه که بیاد پیشت از عشقش تعریف کنه و تو هم به خاطر اینکه ناراحت نشه راز دلتو بهش نگی .. بخدا خیلی سخته ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باید بگذرد؟ تا من در مرور خاطراتم... وقتی از کنار تو رد میشوم... تنم نلرزد... بغضم نگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواست بهانه‌ای باشی برای فراموش كردن همه چیز... اما حالا دلم می‌خواهد بهانه‌ای باشد برای فراموش كردن" تو" !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ میشود راه میوفتم بدون چتر  من بغض میکنم.......اسمان گریه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺧﻮبه آدﻣﻬﺎ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ رو ﻫﺮ روز دوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷن .....ﻧﻪ !...ﻫﺮ روز ﯾﻚ ﻧﻔﺮو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم کمی هوا میخواهد....  "اما در سرنگ"....  خیلی خسته ام...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خبر از هم زیستن را چه سود؟ برمزار مردگان خویش نالیدن، چه سود؟ زنده را باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم … من ، تو و رقیبم من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت …!!!!!!!!