بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــای "تـــــــو" که تحملش را نداری.... گوش هایت را بگیر.... میخواهم بگویم من خروار خروار...دریـا دریـا...دنـــیا دنـــیا "دوســـــتش دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته** دلم تنگه نگاهت شد دوباره آخه گرمای پاکش بدجوری هوامو داره پیش تو امنیتی داره دل من که کنار هیچکی این حس قشنگو اون نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام ک حتی حال یاد تو افتادنو هم ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــعد از تــــو....لبخنـــد را بوسیدم گذاشتم تــــوی دفتــــرچه خاطرات !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان عاشق کسانی هستیم که دوستمان ندارند و آشکارا از آنانی که دوستمان دارند گریزانیم! شاید این باشد دلیل تنهاییِ مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه در اغوش توست ..زمانی ارزویم بود .. عزیزم بود ولی حالا .. حرفی نیست ....... فقط هوایش را داشته باش ..... اما بازیچه اش نشو .... مثل من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردي داره دلتنگي يه لحظه عاشقي اما براش يك عمر مي جنگي‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن ... بیشتر از آنکه دلم برای تو تنگ باشد دلم برای منی تنگ است که تو را نمی شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ ـ ـا رانـ ـ ـ كـ ـ ـهـ مــ ـ ـيــبارد....... دلـــ ـ ـم بــ ـ ــرايـــ ـت تـــنــ ـ ـگ ميــــشـ‌ ـ ـود -----------عجـيـ ــ ـب سـ ـ ـــرد اسـ ــ ـــتـــــ هـــ ــــواي نبـــــودنــت-----------

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فنجان خالی میشوم شبیه عابران خسته مرا قورت میدهی و من راه قلبت را پیش میگیرم در قهوه ای که به رگهایت جاری است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را,پا به پا بپوشم! تا ببینم,هنوز کسی حواسش به من هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده به یه جمله عاشقانه که تو وبش گذاشته دل خوش کنی و بعد یه مدت بریو ببینی اونو با یه جوک عوض کرده اون لحظه انگار میخوای بمیری اون لحظه میفهمی فراموش شدن یعنی چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودیم دل بزرگتری داشتیم الان که بزرگیم چقدر دلتنگ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراغ دوریت آهنگ قلبم درغم است بی صدا میخندم اما روزگارم در هم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا نميدونم چي برات كم گذاشتم... حالاكه خوب فكر ميكنم مي بينم تواصلا معني عشق واحساس رو نمي فهمي... وگرنه الان انقد راحت روزهارو بي من نميگذروندي...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــای "تـــــــو" که تحملش را نداری.... گوش هایت را بگیر.... میخواهم بگویم من خروار خروار...دریـا دریـا...دنـــیا دنـــیا "دوســـــتش دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته** دلم تنگه نگاهت شد دوباره آخه گرمای پاکش بدجوری هوامو داره پیش تو امنیتی داره دل من که کنار هیچکی این حس قشنگو اون نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام ک حتی حال یاد تو افتادنو هم ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــعد از تــــو....لبخنـــد را بوسیدم گذاشتم تــــوی دفتــــرچه خاطرات !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان عاشق کسانی هستیم که دوستمان ندارند و آشکارا از آنانی که دوستمان دارند گریزانیم! شاید این باشد دلیل تنهاییِ مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه در اغوش توست ..زمانی ارزویم بود .. عزیزم بود ولی حالا .. حرفی نیست ....... فقط هوایش را داشته باش ..... اما بازیچه اش نشو .... مثل من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردي داره دلتنگي يه لحظه عاشقي اما براش يك عمر مي جنگي‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن ... بیشتر از آنکه دلم برای تو تنگ باشد دلم برای منی تنگ است که تو را نمی شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ ـ ـا رانـ ـ ـ كـ ـ ـهـ مــ ـ ـيــبارد....... دلـــ ـ ـم بــ ـ ــرايـــ ـت تـــنــ ـ ـگ ميــــشـ‌ ـ ـود -----------عجـيـ ــ ـب سـ ـ ـــرد اسـ ــ ـــتـــــ هـــ ــــواي نبـــــودنــت-----------

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فنجان خالی میشوم شبیه عابران خسته مرا قورت میدهی و من راه قلبت را پیش میگیرم در قهوه ای که به رگهایت جاری است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را,پا به پا بپوشم! تا ببینم,هنوز کسی حواسش به من هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده به یه جمله عاشقانه که تو وبش گذاشته دل خوش کنی و بعد یه مدت بریو ببینی اونو با یه جوک عوض کرده اون لحظه انگار میخوای بمیری اون لحظه میفهمی فراموش شدن یعنی چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودیم دل بزرگتری داشتیم الان که بزرگیم چقدر دلتنگ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراغ دوریت آهنگ قلبم درغم است بی صدا میخندم اما روزگارم در هم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا نميدونم چي برات كم گذاشتم... حالاكه خوب فكر ميكنم مي بينم تواصلا معني عشق واحساس رو نمي فهمي... وگرنه الان انقد راحت روزهارو بي من نميگذروندي...