بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مراحمی ارزومیکنم ازجنس خدا...نزدیک بی خطر.بی منت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا خالقی دارم چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا، با آنکه میداند گنه کارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارد يار اين آشفتگي كوشش بيهوده به از خفتگي حضرت مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مِثِ دیدن راهِ درست،تو دو راهی عشق مِثِ تو که تو تاریکیا مِثِ ماهی دوستت دارم خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ خُـــــــــــــــــدآ ♥ وَقتـــــی تُــــــو پُشتَــــمــــی گــــــورِ بــــآبـــــآى اون خَـــــــری كِــــ جلــــــومـــــه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دراین هوای گرم فقط به عشق توروزه میگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامی از طرف خداوند برای تمامی انسانها "و آنگاه که دوست داری کسی به یادت باشد به یاد من باش که همواره به یادت هستم"(سوره بقره۱۵۲)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف ماه رمضان دارم نمازمو میخونم ، حس میکنم خالق خودمو که همه ی هستی من رو بهم داده بیشتر دوسش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدا , آمد ندا  گفتا بگو , ای بنده ام  گفتم خدا , شرمنده ام  بس که گنه , من کرده ام  گشته سیاه , پرونده ام  آمد ندا , ای بنده ام  بخشنده ام , بخشنده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی انچه را که من نمیدانم  در دانستن تو ارامشیست و در ندانستن من تلاطمهاست تو خود با ارامشت تلاطمم را ارام ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«پروردگارا ... ، سرنوشت مرا خیر بنویس ، تقدیری مبارک ؛ تا در آن هرآنچه را که تو دیر می خواهی ، زود نخواهم ، و هرآنچه را که تو زود می خواهی ، دیر نخواهم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــاـבتــــــــ نــــــره...  هـر نفســــے ڪــه میڪـشــــے  یعنـــــــے خـــבا هواتو בاره......  خــُــבا جـون בوستـــــــ בارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن..کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــروردگار مـــــن حـــس وجـــودت در کــــنارم قلــــبم را به حدی رســــاند که "بی قــــــــراری" در آن معنایی نــــــدارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار یادمون رفته خدا کیه بنده کیه! اگه مردم بد هستن چرا خدا رو سرزنش میکنیم؟! بچه ها برای شب قدر التماس دعا داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نشنیدن صدایت بهانه است . فریاد نزن نزدیک تر بیا"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مراحمی ارزومیکنم ازجنس خدا...نزدیک بی خطر.بی منت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا خالقی دارم چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا، با آنکه میداند گنه کارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارد يار اين آشفتگي كوشش بيهوده به از خفتگي حضرت مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مِثِ دیدن راهِ درست،تو دو راهی عشق مِثِ تو که تو تاریکیا مِثِ ماهی دوستت دارم خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ خُـــــــــــــــــدآ ♥ وَقتـــــی تُــــــو پُشتَــــمــــی گــــــورِ بــــآبـــــآى اون خَـــــــری كِــــ جلــــــومـــــه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دراین هوای گرم فقط به عشق توروزه میگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامی از طرف خداوند برای تمامی انسانها "و آنگاه که دوست داری کسی به یادت باشد به یاد من باش که همواره به یادت هستم"(سوره بقره۱۵۲)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف ماه رمضان دارم نمازمو میخونم ، حس میکنم خالق خودمو که همه ی هستی من رو بهم داده بیشتر دوسش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدا , آمد ندا  گفتا بگو , ای بنده ام  گفتم خدا , شرمنده ام  بس که گنه , من کرده ام  گشته سیاه , پرونده ام  آمد ندا , ای بنده ام  بخشنده ام , بخشنده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی انچه را که من نمیدانم  در دانستن تو ارامشیست و در ندانستن من تلاطمهاست تو خود با ارامشت تلاطمم را ارام ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«پروردگارا ... ، سرنوشت مرا خیر بنویس ، تقدیری مبارک ؛ تا در آن هرآنچه را که تو دیر می خواهی ، زود نخواهم ، و هرآنچه را که تو زود می خواهی ، دیر نخواهم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــاـבتــــــــ نــــــره...  هـر نفســــے ڪــه میڪـشــــے  یعنـــــــے خـــבا هواتو בاره......  خــُــבا جـون בوستـــــــ בارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن..کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــروردگار مـــــن حـــس وجـــودت در کــــنارم قلــــبم را به حدی رســــاند که "بی قــــــــراری" در آن معنایی نــــــدارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار یادمون رفته خدا کیه بنده کیه! اگه مردم بد هستن چرا خدا رو سرزنش میکنیم؟! بچه ها برای شب قدر التماس دعا داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نشنیدن صدایت بهانه است . فریاد نزن نزدیک تر بیا"