بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایابه یه سری ازبنده هات بفهمون که توخدایی نه اونا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارادوست بدارید حداقلش این است که کسی رادوست داریدکه روزی به اومیرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان در شوق پروازند از این خاکدان چونکه باشد پای یک عشق خدایی در میان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های بلند بی عبادت چه كنم؟؟؟... طبعم به گنه كرده عادت چه كنم؟؟؟... گویند كريمی ست كه گنه ميبخشد... گيريم كه او ببخشد!من ازخجالت چه كنم؟؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاگفتی کریمم پس تازمانی کرم توباقیست ناامیدی حرامست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها ، تنهايست كه تنها را تنها نمى گذارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب ز کرم دری به رویم بگشا راهی که درو نجات باشد بنما مستفیضم از هردو جهان کن به کرم جز یاد تو هرچه هست بر,از دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد  قطعا خدا پاسخگو خواهد بود ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

404- ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻮﺭﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪ !!! ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺘﺎﺭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ  ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا لرزیدی.......... از سفر ترسیدی....... فقط آهسته بگو....... من خدا را دارم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سینه شود تنگ ، خدا با ماهست/ گر پای شود لنگ ، خدا باماهست دل را به حریم عشق بسپار و برو / فرسنگ به فرسنگ خدا با ماهست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی عمرخود به باد کردم وبرتن خودبیداد کردم،گفتی وفرمان نکردم.الهی عاجز وسرگردانم نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم.الهی اگر تو مرا خواستی من آن خواستم که تو خواستی... (خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا خیلی برگردون عقب ... یا بزن بره جلو... اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من دلم قرصه ... کسی غیر از تو با من نیست.. خیالت از زمین راحت، که حتی روز روشن نیست!  خدایا وقت برگشتن، یکم با من مدارا کن... شنیدم گرمه اغوشت، اگه میشه منم جا کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم(ص):صدقه بجا.نیکوکاری.نیکی به پدر و مادرو صله رحم بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد میکند و از پیشامد های بد جلوگیری میکند. نهج الفصاحه ص 549 ح 1869

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...! مراببخش...! دارم بد میشم باید ازپس بندهات بربیام...! ببخش خدا...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایابه یه سری ازبنده هات بفهمون که توخدایی نه اونا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارادوست بدارید حداقلش این است که کسی رادوست داریدکه روزی به اومیرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان در شوق پروازند از این خاکدان چونکه باشد پای یک عشق خدایی در میان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های بلند بی عبادت چه كنم؟؟؟... طبعم به گنه كرده عادت چه كنم؟؟؟... گویند كريمی ست كه گنه ميبخشد... گيريم كه او ببخشد!من ازخجالت چه كنم؟؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاگفتی کریمم پس تازمانی کرم توباقیست ناامیدی حرامست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها ، تنهايست كه تنها را تنها نمى گذارد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب ز کرم دری به رویم بگشا راهی که درو نجات باشد بنما مستفیضم از هردو جهان کن به کرم جز یاد تو هرچه هست بر,از دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد  قطعا خدا پاسخگو خواهد بود ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

404- ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻮﺭﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪ !!! ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺘﺎﺭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ  ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا لرزیدی.......... از سفر ترسیدی....... فقط آهسته بگو....... من خدا را دارم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سینه شود تنگ ، خدا با ماهست/ گر پای شود لنگ ، خدا باماهست دل را به حریم عشق بسپار و برو / فرسنگ به فرسنگ خدا با ماهست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی عمرخود به باد کردم وبرتن خودبیداد کردم،گفتی وفرمان نکردم.الهی عاجز وسرگردانم نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم.الهی اگر تو مرا خواستی من آن خواستم که تو خواستی... (خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا خیلی برگردون عقب ... یا بزن بره جلو... اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من دلم قرصه ... کسی غیر از تو با من نیست.. خیالت از زمین راحت، که حتی روز روشن نیست!  خدایا وقت برگشتن، یکم با من مدارا کن... شنیدم گرمه اغوشت، اگه میشه منم جا کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم(ص):صدقه بجا.نیکوکاری.نیکی به پدر و مادرو صله رحم بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد میکند و از پیشامد های بد جلوگیری میکند. نهج الفصاحه ص 549 ح 1869

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...! مراببخش...! دارم بد میشم باید ازپس بندهات بربیام...! ببخش خدا...!