بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍشک ها ﻫﺴﺘﻨﺪ بی ﺩﻟﯿﻞ ، بی ﺑﻬﺎﻧﻪ ، یک ﺩﻓﻌﻪ ای ، ﻧﺼﻒ ﺷﺒﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ می ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﮔﯿﺮ  ﺗﻮﺍﻡ  ﻭ  ﻣﺎﺟﺮﺍﯾـــﯽ  ﺑﺎ  ﺗــــﻮ مــــن بـــنده تــرین شــدم، خـــدایــی بـــا تـــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی هست که دوستت داره یکی هست که خوبیت رو میخواد  یکی هست که صلاحتو میخواد  یکی هست که شاید تو بهش فکر نکنی  اما اون همش به یادته . . . . . . ❤دوستت دارم خدا❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم.تو مرا می خوانی یا من تو را می خوانم. می شود عشقمان دوطرفه باشد . من از حضور تو پر شوم وتو به من ببالی؟من از توبرای عروسک هایم بگوییم وتو از من برای فرشته هایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادم بده یاد بگیرم یادم نره یادت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... به حرمت اسما ء زیبا و مبارکت هر کسی هرگونه گرفتاری داره  برایش چاره ساز و برایش رفع بفرما آمین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ خُـدایـا شُکــرت بـراے دادہ هـایـت ، نـدادہ هـایـت و گرفتــہ هایـت  زیـرا در دادہ هایـت نعـمت ، نـدادہ هایـت حکمـت و در گرفتــہ هایـت خیـرو مصلـحت اسـت:)! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻭﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺠﻮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا برای خوب شدن و خوب ماندن ، اراده کرده ام اما بی عنایتت، بال پرواز نخواهم داشت... یاری ام ده تا همانی باشم  که از خلقتم بر خود ببالی...،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه ؟؟؟؟؟ من دلم بسته به زنجیر غمت ….. نگا نکن به جرم من ، نگا بکن به کرمت ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــاااااا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند مرا در آغوش بگیر دلم آرامش خدایی را می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به زندگیم نگاه میکنم ، میبینم خدا دقیقا همون جایی دستمو گرفته، که میتونسته مچمو بگیره ... خدایـــا شکــــرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ماراب جبرهم ک شده سربزیرکن.......خیری ندیدم ازاین همه اختیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی عشق بازی می خواد با مخاطب خاصم ... نیمه شب... تاریک ترین و گوشه ترین جای خونه ... ی عشق بازی و ... ی خلوت عاشقونه ... ی نماز شب... ی رازو نیاز با خدام ... همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید!!! صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان خدای من خواهشی دارم ... فاصــله بگـذار میان مـن و هر چه نمی گـذارد بـنـدگی کنـم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍشک ها ﻫﺴﺘﻨﺪ بی ﺩﻟﯿﻞ ، بی ﺑﻬﺎﻧﻪ ، یک ﺩﻓﻌﻪ ای ، ﻧﺼﻒ ﺷﺒﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ می ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﮔﯿﺮ  ﺗﻮﺍﻡ  ﻭ  ﻣﺎﺟﺮﺍﯾـــﯽ  ﺑﺎ  ﺗــــﻮ مــــن بـــنده تــرین شــدم، خـــدایــی بـــا تـــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی هست که دوستت داره یکی هست که خوبیت رو میخواد  یکی هست که صلاحتو میخواد  یکی هست که شاید تو بهش فکر نکنی  اما اون همش به یادته . . . . . . ❤دوستت دارم خدا❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم.تو مرا می خوانی یا من تو را می خوانم. می شود عشقمان دوطرفه باشد . من از حضور تو پر شوم وتو به من ببالی؟من از توبرای عروسک هایم بگوییم وتو از من برای فرشته هایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادم بده یاد بگیرم یادم نره یادت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... به حرمت اسما ء زیبا و مبارکت هر کسی هرگونه گرفتاری داره  برایش چاره ساز و برایش رفع بفرما آمین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ خُـدایـا شُکــرت بـراے دادہ هـایـت ، نـدادہ هـایـت و گرفتــہ هایـت  زیـرا در دادہ هایـت نعـمت ، نـدادہ هایـت حکمـت و در گرفتــہ هایـت خیـرو مصلـحت اسـت:)! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻭﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺠﻮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا برای خوب شدن و خوب ماندن ، اراده کرده ام اما بی عنایتت، بال پرواز نخواهم داشت... یاری ام ده تا همانی باشم  که از خلقتم بر خود ببالی...،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه ؟؟؟؟؟ من دلم بسته به زنجیر غمت ….. نگا نکن به جرم من ، نگا بکن به کرمت ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــاااااا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند مرا در آغوش بگیر دلم آرامش خدایی را می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به زندگیم نگاه میکنم ، میبینم خدا دقیقا همون جایی دستمو گرفته، که میتونسته مچمو بگیره ... خدایـــا شکــــرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ماراب جبرهم ک شده سربزیرکن.......خیری ندیدم ازاین همه اختیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی عشق بازی می خواد با مخاطب خاصم ... نیمه شب... تاریک ترین و گوشه ترین جای خونه ... ی عشق بازی و ... ی خلوت عاشقونه ... ی نماز شب... ی رازو نیاز با خدام ... همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید!!! صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان خدای من خواهشی دارم ... فاصــله بگـذار میان مـن و هر چه نمی گـذارد بـنـدگی کنـم!