بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر میکنم یا کفر میورزم...؟ قرآن کریم سوره نمل آیه 40

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت...یکی موند...یکی از غصه هاش خوند... یکی برد...یکی باخت...یکی با قسمتش ساخت... یکی بخشید...یکی از آرزوش ترسید...یکی بد شد... یکی رد شد...یکی پابند مقصد شد...تو اما باش " خدا " اینجاست ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! تو خود گفتي كه در قلب شكسته خانه داري شكسته قلب من جانا به عهد خود وفا كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من آرام میگیرم همانطور که بهم امر کردی و تو هم بهم مژده بده همانطور که قبلا بهم وعده داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید ، تا آدم باشیم قصه ما به سر رسید . خدا به خواستش نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪاﯾﺎ ، ﻫﺮﻛﺲ ﺑﯿﺎدم ﻫﺴﺖ ؛ ﺗﻮ ﺑﯿﺎدش ﺑﺎش ؛ اﮔﺮ ﻛﻨﺎرم ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺗﻮ ﻛﻨﺎرش ، ﺑﺎش ؛ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ؛ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺶ ﺑﺎش ؛ و اﮔﺮﻏﻢ دارد ؛ ﺗﻮ ﻏﻤﺨﻮارش ﺑﺎش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من ما برای گرفتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، دل بسته ایم همین که هوای دلمان خوب باشد ، برایمان کافی ست پس با تمام مهرت ، هوای این روزهای دلمان را خوب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای دکتر این دارو هاتون تاثیر نداره خوب نمیشم من ببینم,داروهات و سر وقت میخوری؟؟ اونجا بود که فهمیدم چرا نمازام اثر ندارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاکسی نشسته بودم رادیو داشتقران پخش میکرد  که صوتش دل آدم رو میبرد ....چند قدم جلوتر مسافری  سوار شد و با لحنی خاص پرسید کسی مرده...؟ راننده لبخند زد و گفت :آره دل من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گفت او را به جهنم ببرید...... برگشت و به خدا نگاهی کرد. خدا گفت صبر کنید، اورا به بهشت ببرید....... فرشتگان سوال کردند چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ جواب امد....... ¤چون او هنوز به من امید وار است¤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُـدآيــــآ هَــمــينـطُــــوري يِـــهـُويــــي " شــُـــــــــکــْر "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی مرا بخوانی به تو خواهم رسید در نام مطهرت، سرور وصال نهفته است در عشق تو، مرگ پایان میپذیرد آنکه با کلامت زندگی میکند هجوم تردیدها را فرو میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــدایا......... خـــــــرابت می شوم  مـــــــــــرا همان گونه که میخوای  از نـو بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟ اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این را هزاران بار فریاد زدم که دیگر کسی به چشمانم نمی اید و هیچ نگاهی دلم را نمی لر زاند تنها یک نفر است که مانند گنجینه ای گرانبها در دلم جای گرفته ,انسان که سهل است وجودش را به دنیا نمی دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آغازین قطره اشک... تا واپسین بازدم...  خـــــــــدا هست...  بخــــــــند :) "نــــورا"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر میکنم یا کفر میورزم...؟ قرآن کریم سوره نمل آیه 40

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت...یکی موند...یکی از غصه هاش خوند... یکی برد...یکی باخت...یکی با قسمتش ساخت... یکی بخشید...یکی از آرزوش ترسید...یکی بد شد... یکی رد شد...یکی پابند مقصد شد...تو اما باش " خدا " اینجاست ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! تو خود گفتي كه در قلب شكسته خانه داري شكسته قلب من جانا به عهد خود وفا كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من آرام میگیرم همانطور که بهم امر کردی و تو هم بهم مژده بده همانطور که قبلا بهم وعده داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید ، تا آدم باشیم قصه ما به سر رسید . خدا به خواستش نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪاﯾﺎ ، ﻫﺮﻛﺲ ﺑﯿﺎدم ﻫﺴﺖ ؛ ﺗﻮ ﺑﯿﺎدش ﺑﺎش ؛ اﮔﺮ ﻛﻨﺎرم ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺗﻮ ﻛﻨﺎرش ، ﺑﺎش ؛ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ؛ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺶ ﺑﺎش ؛ و اﮔﺮﻏﻢ دارد ؛ ﺗﻮ ﻏﻤﺨﻮارش ﺑﺎش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من ما برای گرفتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، دل بسته ایم همین که هوای دلمان خوب باشد ، برایمان کافی ست پس با تمام مهرت ، هوای این روزهای دلمان را خوب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای دکتر این دارو هاتون تاثیر نداره خوب نمیشم من ببینم,داروهات و سر وقت میخوری؟؟ اونجا بود که فهمیدم چرا نمازام اثر ندارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاکسی نشسته بودم رادیو داشتقران پخش میکرد  که صوتش دل آدم رو میبرد ....چند قدم جلوتر مسافری  سوار شد و با لحنی خاص پرسید کسی مرده...؟ راننده لبخند زد و گفت :آره دل من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گفت او را به جهنم ببرید...... برگشت و به خدا نگاهی کرد. خدا گفت صبر کنید، اورا به بهشت ببرید....... فرشتگان سوال کردند چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ جواب امد....... ¤چون او هنوز به من امید وار است¤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُـدآيــــآ هَــمــينـطُــــوري يِـــهـُويــــي " شــُـــــــــکــْر "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی مرا بخوانی به تو خواهم رسید در نام مطهرت، سرور وصال نهفته است در عشق تو، مرگ پایان میپذیرد آنکه با کلامت زندگی میکند هجوم تردیدها را فرو میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــدایا......... خـــــــرابت می شوم  مـــــــــــرا همان گونه که میخوای  از نـو بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟ اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این را هزاران بار فریاد زدم که دیگر کسی به چشمانم نمی اید و هیچ نگاهی دلم را نمی لر زاند تنها یک نفر است که مانند گنجینه ای گرانبها در دلم جای گرفته ,انسان که سهل است وجودش را به دنیا نمی دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آغازین قطره اشک... تا واپسین بازدم...  خـــــــــدا هست...  بخــــــــند :) "نــــورا"