بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدامرحم تمام دردهاست هرچه عمق خراشهاي وجودت بيش تر باشد خدا براي پركردن آن بيشتر در وجودت جاي ميگيرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد(ص):عزت مومن در بی نیازیش از مردم است و آزادگی و عزت در قناعت نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من  اگر تو دست مرا بگیری  هیچ کس مرا دست کم نمیگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا کار کن هیچ وقت درزندگی درس عبرت دیگران نشویم  هیچ وقت ..... آمین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ازاین همه لایک وپست  هر کجا می نگرم سمت توست اشنایی در این روزگار غریب  هر که به گونه ای می دهد ما را فریب این میان چرا من کردم تورا رها تو ان خدای فراتر از رقم وبها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست، همان کسی است که آن را ساخته است! پس همیشه فقط به خدا تکیه کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سالهاست به این نتیجه رسیده ام که «تو» آن «مشترک» مورد نظر هستی که همیشه در «دسترسی»...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......نمی دانم این چه حسی است..........؟ ولی من حس میکنم وزش باد نوازش دستان خداست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم و اندوه اگر هم روزی ، مثل باران بارید یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست با نگاهت به خدا چتر شادی واکن و بگو با دل خود که خدا هست خدا هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما نمی دانیم که خوشبختی چیست و نه راه رسیدن به آن را میشناسیم.ما کوریم,اگر به حال خود باشیم,راه خطا را انتخاب می کنیم.باید خود را به او بسپاربم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تا خدا راهی نیست … فاصله ایست به درازای مـــــن تا مـــــن !!! و در این هیاهوِی غریب ، من این من را نمیابم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتـرین دعـای امـروز : - خدایا هر کی کـه با من بـدی کرد - هر کی که مـرا بد گفـت - هر کسی که غیبـت مرا کرد - کسی اگر دلـم را رنجــاند مـن امـروز برای رضـای تــو همــه را بخشیـــدم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... جهنم من بهشتی است که تو در آن نباشی... وبهشت من جهنمی است که تو در آن حاضر باشی... آری خدای عزیزم بهشت بی تو جهنم و جهنم باتو بهشت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـا بـفهمـانـم کـه بـی تـو چـه میشـوم امـا نشـانـم نـده!!! خدایـا هـم بـفهمـانـم و هـم نشـانـم بـده کـه بـا تـو چـه خـواهـم شـد!!! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم معجزه می خواهد از آن معجزه هایی که به هنگام وقوعش خدایا دوستت دارم و خدایا شکرت میان هق هق گریه هایم گم شود. خدایا دلم معجزه می خواهد معجزه ای در حد خدا بودنت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدامرحم تمام دردهاست هرچه عمق خراشهاي وجودت بيش تر باشد خدا براي پركردن آن بيشتر در وجودت جاي ميگيرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد(ص):عزت مومن در بی نیازیش از مردم است و آزادگی و عزت در قناعت نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من  اگر تو دست مرا بگیری  هیچ کس مرا دست کم نمیگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا کار کن هیچ وقت درزندگی درس عبرت دیگران نشویم  هیچ وقت ..... آمین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ازاین همه لایک وپست  هر کجا می نگرم سمت توست اشنایی در این روزگار غریب  هر که به گونه ای می دهد ما را فریب این میان چرا من کردم تورا رها تو ان خدای فراتر از رقم وبها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست، همان کسی است که آن را ساخته است! پس همیشه فقط به خدا تکیه کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سالهاست به این نتیجه رسیده ام که «تو» آن «مشترک» مورد نظر هستی که همیشه در «دسترسی»...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......نمی دانم این چه حسی است..........؟ ولی من حس میکنم وزش باد نوازش دستان خداست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم و اندوه اگر هم روزی ، مثل باران بارید یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست با نگاهت به خدا چتر شادی واکن و بگو با دل خود که خدا هست خدا هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما نمی دانیم که خوشبختی چیست و نه راه رسیدن به آن را میشناسیم.ما کوریم,اگر به حال خود باشیم,راه خطا را انتخاب می کنیم.باید خود را به او بسپاربم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تا خدا راهی نیست … فاصله ایست به درازای مـــــن تا مـــــن !!! و در این هیاهوِی غریب ، من این من را نمیابم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتـرین دعـای امـروز : - خدایا هر کی کـه با من بـدی کرد - هر کی که مـرا بد گفـت - هر کسی که غیبـت مرا کرد - کسی اگر دلـم را رنجــاند مـن امـروز برای رضـای تــو همــه را بخشیـــدم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... جهنم من بهشتی است که تو در آن نباشی... وبهشت من جهنمی است که تو در آن حاضر باشی... آری خدای عزیزم بهشت بی تو جهنم و جهنم باتو بهشت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـا بـفهمـانـم کـه بـی تـو چـه میشـوم امـا نشـانـم نـده!!! خدایـا هـم بـفهمـانـم و هـم نشـانـم بـده کـه بـا تـو چـه خـواهـم شـد!!! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم معجزه می خواهد از آن معجزه هایی که به هنگام وقوعش خدایا دوستت دارم و خدایا شکرت میان هق هق گریه هایم گم شود. خدایا دلم معجزه می خواهد معجزه ای در حد خدا بودنت.