بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هرکس به یادم هست به یادش باش،اگر کنارم نیست کنارش باش، اگر تنها است پناهش باش ، و اگر غم دارد غمخوارش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیمانی را که در طوفان با خدا میبندی درآرامش فراموش نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به سه طریق به دعا ها جواب میدهد.  او میگوید آری و هر چه میخواهی به تو میدهد.  او میگوید نه و چیز بهتری به تو میدهد.  او میگوید صبر کن و بهترین را به تو میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدير خداوند مثل کودکی يکساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی می خندد ، چون ايمان دارد که تو او را خواهی گرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی سحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی همجون نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویی امشب فاصله بین آسمان و زمین به اندازه یک قطره اشک است. با دلی پاک و نیتی خالص خدا را صدا کن ، آسمان رفتی ما را هم دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه وجود خدا (باورت) بشه خودش يه نقطه ميذاره زير باورت و (ياورت) ميشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را تو بخاطر مسپار که افق نزدیکست و خدایی بیدار که تو را میبند و به عشق تو همه حادثه ها میچیند که به یادش باشی و بدانی که همه بخشش اوست و همینش کافیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ، ببخش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا خدا درها را میبنده و پنجره ها را قفل میزنه زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون داره طوفان میاد و میخواد ازت محافظت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن رو قلبت بنویسی: خدایا یادم بده ، یاد بگیرم ، یادم نره ، یادت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مشکلت رو حل میکنه به تواناییش ایمان داری وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه به تواناییت ایمان داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گويد: تو اي زيباتر از خورشيد زيبايم ، تواي والاترين مهمان دنيايم ، بدان آغوش من باز است،  شروع كن! يك قدم با تو، تمام گامهاي مانده اش با من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: نميگويم دستم بگير عمرى گرفته اى مبادا رها كنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب میشد این روزا خدا میومد میبوسیدمون و میگفت همه سختی های این چند سال شوخی بود میخواستم ببینم جنبه دارین یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما!!!  خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هرکس به یادم هست به یادش باش،اگر کنارم نیست کنارش باش، اگر تنها است پناهش باش ، و اگر غم دارد غمخوارش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیمانی را که در طوفان با خدا میبندی درآرامش فراموش نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به سه طریق به دعا ها جواب میدهد.  او میگوید آری و هر چه میخواهی به تو میدهد.  او میگوید نه و چیز بهتری به تو میدهد.  او میگوید صبر کن و بهترین را به تو میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدير خداوند مثل کودکی يکساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی می خندد ، چون ايمان دارد که تو او را خواهی گرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی سحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی همجون نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویی امشب فاصله بین آسمان و زمین به اندازه یک قطره اشک است. با دلی پاک و نیتی خالص خدا را صدا کن ، آسمان رفتی ما را هم دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه وجود خدا (باورت) بشه خودش يه نقطه ميذاره زير باورت و (ياورت) ميشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را تو بخاطر مسپار که افق نزدیکست و خدایی بیدار که تو را میبند و به عشق تو همه حادثه ها میچیند که به یادش باشی و بدانی که همه بخشش اوست و همینش کافیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ، ببخش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا خدا درها را میبنده و پنجره ها را قفل میزنه زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون داره طوفان میاد و میخواد ازت محافظت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن رو قلبت بنویسی: خدایا یادم بده ، یاد بگیرم ، یادم نره ، یادت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مشکلت رو حل میکنه به تواناییش ایمان داری وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه به تواناییت ایمان داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گويد: تو اي زيباتر از خورشيد زيبايم ، تواي والاترين مهمان دنيايم ، بدان آغوش من باز است،  شروع كن! يك قدم با تو، تمام گامهاي مانده اش با من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: نميگويم دستم بگير عمرى گرفته اى مبادا رها كنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب میشد این روزا خدا میومد میبوسیدمون و میگفت همه سختی های این چند سال شوخی بود میخواستم ببینم جنبه دارین یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما!!!  خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند!!