بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد،آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد یک امیداز ته قلب به توگوید: که خداهست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که میگیره دست میزارم رو رگ گردنم و فقط بهش فکر میکنم خودش قدر صدتا قرص آرام بخش آرومم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شانس" نام مستعار خداست. آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد... بارش بی وقفهء گمنام ترین نام خدا را برای همه آرزومندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش به خاطر همه ی درهایی که زدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم ؛ممنون که به من هستی بخشیدی تاعشق قشنگتو باتموم وجودم لمس کنم. خالق که توباشی، بندگی بزرگترین افتخاره . . . عشق فقط عشق تو. . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا سر خط خودشون پیاده میشن، ولی ما تا اخر خط رفتیم پس بزار برات بگم  یاد گرفتم به کسی دل نبندیم غیر از اون بالایی  با خدا باشی خودش همه چیو درست میکنه، که خودتم متوجه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خدای مهربانی داریم ... می تواند مچ ما را بگیرد ... ولی همیشه دست مارا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خدای من، وقتی در زندگی ام کم رنگ شدی، هزار کلمه، هزار ایده، هزار.. بر جای خالی ات ریختم، پر نشد.. به گمانم از جنس بی نهایتی..خدای من برگرد که تهی شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اکر بد کنیم تورا بنده خوب بسیار است............ تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتاییم هس دلامون تنگ میشه نمیدونیم برا کی میگیره نمیدونیم برا چی  غافل از اینکه شاید داره صدامون میکنه.. خدایا ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تا جان در بدن دارم ، به تو و تختت میچسبم تا برکت هایت را بر من ببارانی ، برکت هایی که جرات درخواستشان را نداشتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خدا در ماست ، پس قدرت داریم و ضعیف و بی عرضه نیستیم .  اگر خدا درون من است پس از کی بترسم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عبادتی را کوچک نشمارید، شاید رضایت خدا در همان باشد. >>حرف قشنگی بود<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست; با لالایی مهربان خود ،آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم  بزرگترین دروغ آدم های کوچک است.. خدایی داریم به وسعت عشق... که تنهاییش را داد نمیزد.. و فقط آهسته میخواهدمان... خدایا دستمونو بگیر..دلمونو فقط ب خودت خوش کن..آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم عجیب گرفته خدا چرا؟ اینبار گشته دل به هزار غم مبتلا. دور از توام خدا،تو که نزدیک هرکسی گویی که فاصله با توست منطقی آری مدام گناه کردنم از تو جدام کرد ورنه تو نزدیک برمن چون رگ گردنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد،آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد یک امیداز ته قلب به توگوید: که خداهست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که میگیره دست میزارم رو رگ گردنم و فقط بهش فکر میکنم خودش قدر صدتا قرص آرام بخش آرومم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شانس" نام مستعار خداست. آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد... بارش بی وقفهء گمنام ترین نام خدا را برای همه آرزومندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش به خاطر همه ی درهایی که زدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم ؛ممنون که به من هستی بخشیدی تاعشق قشنگتو باتموم وجودم لمس کنم. خالق که توباشی، بندگی بزرگترین افتخاره . . . عشق فقط عشق تو. . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا سر خط خودشون پیاده میشن، ولی ما تا اخر خط رفتیم پس بزار برات بگم  یاد گرفتم به کسی دل نبندیم غیر از اون بالایی  با خدا باشی خودش همه چیو درست میکنه، که خودتم متوجه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خدای مهربانی داریم ... می تواند مچ ما را بگیرد ... ولی همیشه دست مارا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خدای من، وقتی در زندگی ام کم رنگ شدی، هزار کلمه، هزار ایده، هزار.. بر جای خالی ات ریختم، پر نشد.. به گمانم از جنس بی نهایتی..خدای من برگرد که تهی شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اکر بد کنیم تورا بنده خوب بسیار است............ تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتاییم هس دلامون تنگ میشه نمیدونیم برا کی میگیره نمیدونیم برا چی  غافل از اینکه شاید داره صدامون میکنه.. خدایا ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تا جان در بدن دارم ، به تو و تختت میچسبم تا برکت هایت را بر من ببارانی ، برکت هایی که جرات درخواستشان را نداشتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خدا در ماست ، پس قدرت داریم و ضعیف و بی عرضه نیستیم .  اگر خدا درون من است پس از کی بترسم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عبادتی را کوچک نشمارید، شاید رضایت خدا در همان باشد. >>حرف قشنگی بود<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست; با لالایی مهربان خود ،آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم  بزرگترین دروغ آدم های کوچک است.. خدایی داریم به وسعت عشق... که تنهاییش را داد نمیزد.. و فقط آهسته میخواهدمان... خدایا دستمونو بگیر..دلمونو فقط ب خودت خوش کن..آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم عجیب گرفته خدا چرا؟ اینبار گشته دل به هزار غم مبتلا. دور از توام خدا،تو که نزدیک هرکسی گویی که فاصله با توست منطقی آری مدام گناه کردنم از تو جدام کرد ورنه تو نزدیک برمن چون رگ گردنی