بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــا خوش بحالــــــــــــــــــــت ک گلــــــو نداریـــــــ  نمیدونیـــــــــــــــــ بغض چیـــــه...!):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند کریم است و گنه می بخشد  گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم... قربونت برم خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همان است که من می خواهم،کاش من هم همان بودم که او می خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید صدای دنیا... شما را از شنیدن صدای "خدا" باز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اش تمام دقیقـ ه های بی دغدغـ ه ام با تـــو گـذشت . . . أَلا بِــذِكـــرِ اللَّهِ تَطْمَئِــنُّ القُلُــــوبُ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی کن گوش های خدا پر از آرزوهای کوچک و بزرگ است آرزویی کن...... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستــــه ام. و بـــــرای خــــستگی هایــم یـــک صندلی روبـــه بــــام نگــاهت کــــافیــــیست. "خــــدا" میـــدونستی عاشــــقتم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گفته اند دل که بارانی باشد هفت ستون اسمانت میلرزد..... دارم با دلم میایم پذیرایم باش...دلم بارانیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدا نه برای خورشیــــد و نه برای زمیـــــن بلکه بــــرای گل هایــــی ک برایمان می فرستـــــد چشــــــم به راه پاســــــخ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند ؛ آسمان را دریاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی پارسایی را دید، گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت: آری، وقتی که خدا را فراموش میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم... کوله بارم بر دوش... سفرم بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض.... هر کجا لرزیدی از سفر ترسیدی تو بگو از ته قلب من "خدا " را دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــزمـــن هیچ کســـی رانــداری ,خــــوب مـی دانم...به خاطـــرهمیــن هم است که شـــرم دارم دعــــایت رابــی پاســــخ رها کنـــم. (حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جـمـلـه بـیکـسـان عـالـم را کَـس یـک جـو کرمـت تـمـام عـالـم را بـَس مـن بـیکـَسَـم و کـسی نـدارم جز تـو یا رب به فریاد من بی کَس رَس (مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی اما به آسمان نگاه می کنم چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :بی انتهاست ، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندادستهایم خالیست ودلم غرق درآرزوهاست. یابه قدرت بی کرانت دستهایم راتواناگردان یادلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. کورش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــا خوش بحالــــــــــــــــــــت ک گلــــــو نداریـــــــ  نمیدونیـــــــــــــــــ بغض چیـــــه...!):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند کریم است و گنه می بخشد  گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم... قربونت برم خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همان است که من می خواهم،کاش من هم همان بودم که او می خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید صدای دنیا... شما را از شنیدن صدای "خدا" باز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اش تمام دقیقـ ه های بی دغدغـ ه ام با تـــو گـذشت . . . أَلا بِــذِكـــرِ اللَّهِ تَطْمَئِــنُّ القُلُــــوبُ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی کن گوش های خدا پر از آرزوهای کوچک و بزرگ است آرزویی کن...... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستــــه ام. و بـــــرای خــــستگی هایــم یـــک صندلی روبـــه بــــام نگــاهت کــــافیــــیست. "خــــدا" میـــدونستی عاشــــقتم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گفته اند دل که بارانی باشد هفت ستون اسمانت میلرزد..... دارم با دلم میایم پذیرایم باش...دلم بارانیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدا نه برای خورشیــــد و نه برای زمیـــــن بلکه بــــرای گل هایــــی ک برایمان می فرستـــــد چشــــــم به راه پاســــــخ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند ؛ آسمان را دریاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی پارسایی را دید، گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت: آری، وقتی که خدا را فراموش میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم... کوله بارم بر دوش... سفرم بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض.... هر کجا لرزیدی از سفر ترسیدی تو بگو از ته قلب من "خدا " را دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــزمـــن هیچ کســـی رانــداری ,خــــوب مـی دانم...به خاطـــرهمیــن هم است که شـــرم دارم دعــــایت رابــی پاســــخ رها کنـــم. (حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جـمـلـه بـیکـسـان عـالـم را کَـس یـک جـو کرمـت تـمـام عـالـم را بـَس مـن بـیکـَسَـم و کـسی نـدارم جز تـو یا رب به فریاد من بی کَس رَس (مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی اما به آسمان نگاه می کنم چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :بی انتهاست ، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندادستهایم خالیست ودلم غرق درآرزوهاست. یابه قدرت بی کرانت دستهایم راتواناگردان یادلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. کورش