بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھیچگاہ دلت را به روزگار مسپار، که دریا از نا امیدی است. دلت را به خدا بسپار که دریای از امید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى چترت خداست، بگذار سرنوشت هر چقدر ميخواهد ببارد، لحظه هايت آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل تقدير خداوند مثل کودکي يکساله باش که وقتى اورا به هوا مي اندازي ميخندد چون ايمان دارد که او را خواهي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود: گناه کردیم اما نه نعمتهایش را از ما گرفت ، نه گناهانمان را فاش کرد بیندیش اگر اطاعتش کنیم چه میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این متروکه دنیا که یاری نیست ، نشانی از کسی یاد یاری نیست ، به عشق جز خداوند اعتباری نیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منهای همه که زندگی کنی تازه می شوی به اضافه ی خدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی در روز جزا خدوند قضاوت خوبی درباره ات داشته باشد در مورد دیگران قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای باز ایست و بگو: خدایا ! می دانم که هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به دلتنگان نزدیک تر است تا به تنگ دلان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اين دلتنگيهاي ما را هيچ باراني آرام نميكند. فكري كن! اشك ما طعنه ميزند به باران رحمتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سختترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد شاکی سختیهای دنیا نباش شاید تو بهترین بازیگر خدا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش؛ نبودن جدال نیست ؛ تجربه حضور خداست ؛ همیشه برایت آرزوی آرامش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را ، یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید . خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را گفتم: بگذار جهان را قسمت كنيم آسمون مال تو ، زمين مال من.  خدا خنديد و گفت: تو بندگى كن همه دنيا مال تو ، من هم مال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درها اگه بسته است رو به آسمون دعا کن اونجا که پنجره بازه تو فقط خدا خدا کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھیچگاہ دلت را به روزگار مسپار، که دریا از نا امیدی است. دلت را به خدا بسپار که دریای از امید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى چترت خداست، بگذار سرنوشت هر چقدر ميخواهد ببارد، لحظه هايت آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل تقدير خداوند مثل کودکي يکساله باش که وقتى اورا به هوا مي اندازي ميخندد چون ايمان دارد که او را خواهي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود: گناه کردیم اما نه نعمتهایش را از ما گرفت ، نه گناهانمان را فاش کرد بیندیش اگر اطاعتش کنیم چه میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این متروکه دنیا که یاری نیست ، نشانی از کسی یاد یاری نیست ، به عشق جز خداوند اعتباری نیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منهای همه که زندگی کنی تازه می شوی به اضافه ی خدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی در روز جزا خدوند قضاوت خوبی درباره ات داشته باشد در مورد دیگران قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای باز ایست و بگو: خدایا ! می دانم که هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به دلتنگان نزدیک تر است تا به تنگ دلان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اين دلتنگيهاي ما را هيچ باراني آرام نميكند. فكري كن! اشك ما طعنه ميزند به باران رحمتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سختترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد شاکی سختیهای دنیا نباش شاید تو بهترین بازیگر خدا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش؛ نبودن جدال نیست ؛ تجربه حضور خداست ؛ همیشه برایت آرزوی آرامش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را ، یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید . خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را گفتم: بگذار جهان را قسمت كنيم آسمون مال تو ، زمين مال من.  خدا خنديد و گفت: تو بندگى كن همه دنيا مال تو ، من هم مال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درها اگه بسته است رو به آسمون دعا کن اونجا که پنجره بازه تو فقط خدا خدا کن