بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر بداند خدا چقدر دوستش دارد از شوق مي ميرد  ميخوام بيام پيشت با همه گناهام  كه ميدانم اين شوق به توست كه شست و شويم ميدهد  خدا سزاوار پرستش است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... اراده ام را به زمان کودکی بازگردان. همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما ناامید نمی شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سینه شودتنگ،خدا با ما هست/گر پای شود لنگ،خدا با ما هست/دل را به حریم عشق بسپار و برو/فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به دیدن نیست، مردم هنوز هم خدا رو دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته ، ته ، ته همه ی نا امیدی ها  نداشتن ها  نخواستن ها  نبودن ها  و بن بست ها  خـدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم اره میدونم "لانکلف نفسا الا وسعها" اما میترسم سنگینی این یکی رودوشم اونقدی شه ک زانوهام خم بشن.....تو قلبم که سنگینه ارامش میخاد خــــــدا میخاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خنده داره که یه ساعت خلوت با خدا طولانی و طاقت فرسا ست ولی نود دقیقه بازی فوتبال مث برق و باد میگذره و چقد خنده داره که شایعات روزنامه رو به راحتی باور میکنیم ولی سخنان خدا رو به سختی باور میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گفت: او را به جهنم ببرید برگشت و نگاهی به خدا کرد خدا گفت: صبر کنید او را به بهشت ببرید فرشتگان سوال کردند : چرا؟ جواب آمد: چون او هنوز به من امیدوار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا دستهایش را از پشت روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش انقدر محو دیدن دنیاشدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز خواندن وقت خداست...... ان را به دیگران ندهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداونـــدا... دیـــگر نمــی گویمــ " تنــهامــ "  بلکــه میگــویمـ " بــا خــدا خلــوت کــردمــ " خلــوت مـــن و خــدا  ورود هـر مـوجودی """ مــمـنــوع """

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان جهان را برای تو آفریدم و تو را برای خودم. (حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیا رو میشه با یه جمله تحمل کرد: خدایا میدونم که می بینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! از اینکه می بینم بزرگی چون تو، همواره مرا زیر نظر دارد و هرگز فراموشم نمی کند سخت به خود می بالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل میکنه تو به توانایی های او ایمان داری ... و وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل نمیکنه ... او به توانایی های تو ایمان داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر بداند خدا چقدر دوستش دارد از شوق مي ميرد  ميخوام بيام پيشت با همه گناهام  كه ميدانم اين شوق به توست كه شست و شويم ميدهد  خدا سزاوار پرستش است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... اراده ام را به زمان کودکی بازگردان. همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما ناامید نمی شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سینه شودتنگ،خدا با ما هست/گر پای شود لنگ،خدا با ما هست/دل را به حریم عشق بسپار و برو/فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به دیدن نیست، مردم هنوز هم خدا رو دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته ، ته ، ته همه ی نا امیدی ها  نداشتن ها  نخواستن ها  نبودن ها  و بن بست ها  خـدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم اره میدونم "لانکلف نفسا الا وسعها" اما میترسم سنگینی این یکی رودوشم اونقدی شه ک زانوهام خم بشن.....تو قلبم که سنگینه ارامش میخاد خــــــدا میخاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خنده داره که یه ساعت خلوت با خدا طولانی و طاقت فرسا ست ولی نود دقیقه بازی فوتبال مث برق و باد میگذره و چقد خنده داره که شایعات روزنامه رو به راحتی باور میکنیم ولی سخنان خدا رو به سختی باور میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گفت: او را به جهنم ببرید برگشت و نگاهی به خدا کرد خدا گفت: صبر کنید او را به بهشت ببرید فرشتگان سوال کردند : چرا؟ جواب آمد: چون او هنوز به من امیدوار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا دستهایش را از پشت روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش انقدر محو دیدن دنیاشدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز خواندن وقت خداست...... ان را به دیگران ندهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداونـــدا... دیـــگر نمــی گویمــ " تنــهامــ "  بلکــه میگــویمـ " بــا خــدا خلــوت کــردمــ " خلــوت مـــن و خــدا  ورود هـر مـوجودی """ مــمـنــوع """

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان جهان را برای تو آفریدم و تو را برای خودم. (حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیا رو میشه با یه جمله تحمل کرد: خدایا میدونم که می بینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! از اینکه می بینم بزرگی چون تو، همواره مرا زیر نظر دارد و هرگز فراموشم نمی کند سخت به خود می بالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل میکنه تو به توانایی های او ایمان داری ... و وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل نمیکنه ... او به توانایی های تو ایمان داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود