بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی را برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچ کس نگنجد. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم از خدا که بینوایم نکند غرقم بکند ولی رهایم نکند یک خواسته دارم زخدای متعال درهر دوجهان از تو جدایم نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از عشق امروزمان چیزی برای فردا بگذار،نگاهیی یادی خاطره ای برای آنکه فراموش خواهیم کرد که روزی چقدر عاشق بوده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خدا آنقدر صدايت را دوست دارد كه سكوت ميكند تا بارها بگويي ( آه خداي من.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ما پاكت پيامهاي مان را باز مي كنيم تا پيام هايي كه دوستانمان فرستاده اند را بخوانيم ، اما چند دفعه قرآن را باز مي كنيم تا پيام هايي كه خدا برايمان فرستاده بخوانيم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه خداوند بالاتر از فكر كوتاه ماست به انديشه قشنگ خدا مي سپارمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز خدا کیست که در سایه ی مهرش برویم / رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی میخواهم در مورد راه رفتن آدمی قضاوت کنم ، کمی با کفش های او راه بروم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده من آنگاه که به نماز می ایستی من آنچنان به سخنانت گوش می دهم که گویی همین یک بنده را دارم و تو آنچنان از من غافلی که که گویی چندین خدا داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درها را ميبندد و پنجره ها را قفل ميکند ، چه زيباست فکرکنيم شايد بيرون طوفان مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم!  كوله بارم بر دوش سفرى مى‎ ‎بايد،سفرى تاته تنهايى محض، هركجا لرزيدى،از سفر ترسيدى فقط آهسته بگو: من خدا را دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نان از تو میخوریم و فرمان از شیطان میبریم.ما را ببخش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از “چوبِ خدا” ترسوندنمون،اما حتی یه بار هم به “بوووسِ خدا” امیدوارمون نکردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا !  پناهش باش، یارش باش  جهان تاریکی محض است  "میترسم"  کنارش باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین غصه نخور قصه نویس ما خداست همه نارفیقند و تنها رفیق ماخداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پاسخ من معلمان آشفتند ، از حنجره شان هر چه در آمد گفتند ، اما به خدا هنوز هم معتقدم ، از جاذبه ي تو سيب ها مي افتند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی را برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچ کس نگنجد. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم از خدا که بینوایم نکند غرقم بکند ولی رهایم نکند یک خواسته دارم زخدای متعال درهر دوجهان از تو جدایم نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از عشق امروزمان چیزی برای فردا بگذار،نگاهیی یادی خاطره ای برای آنکه فراموش خواهیم کرد که روزی چقدر عاشق بوده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خدا آنقدر صدايت را دوست دارد كه سكوت ميكند تا بارها بگويي ( آه خداي من.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ما پاكت پيامهاي مان را باز مي كنيم تا پيام هايي كه دوستانمان فرستاده اند را بخوانيم ، اما چند دفعه قرآن را باز مي كنيم تا پيام هايي كه خدا برايمان فرستاده بخوانيم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه خداوند بالاتر از فكر كوتاه ماست به انديشه قشنگ خدا مي سپارمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز خدا کیست که در سایه ی مهرش برویم / رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی میخواهم در مورد راه رفتن آدمی قضاوت کنم ، کمی با کفش های او راه بروم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده من آنگاه که به نماز می ایستی من آنچنان به سخنانت گوش می دهم که گویی همین یک بنده را دارم و تو آنچنان از من غافلی که که گویی چندین خدا داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درها را ميبندد و پنجره ها را قفل ميکند ، چه زيباست فکرکنيم شايد بيرون طوفان مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم!  كوله بارم بر دوش سفرى مى‎ ‎بايد،سفرى تاته تنهايى محض، هركجا لرزيدى،از سفر ترسيدى فقط آهسته بگو: من خدا را دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نان از تو میخوریم و فرمان از شیطان میبریم.ما را ببخش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از “چوبِ خدا” ترسوندنمون،اما حتی یه بار هم به “بوووسِ خدا” امیدوارمون نکردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا !  پناهش باش، یارش باش  جهان تاریکی محض است  "میترسم"  کنارش باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین غصه نخور قصه نویس ما خداست همه نارفیقند و تنها رفیق ماخداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پاسخ من معلمان آشفتند ، از حنجره شان هر چه در آمد گفتند ، اما به خدا هنوز هم معتقدم ، از جاذبه ي تو سيب ها مي افتند.