بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وخدا سوار یک دوچرخه شدیم.من جلو نشستم.فرمان دست من بود وسر دو راهی ها دلهره وجودم را فرا میگرفت. جایمان را عوض کردیم و من آرام شده ام. هر وقت از او میپرسم کجا میرویم میگوید:تو فقط رکاب بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانا... من بااین امیددلخوشم... که تو از رگ گردن به من نزدیکتری... مبادامن ازخودم،ازرگ گردنم دورشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعامیکنم زیراین سقف بلند,روی دامان زمین, هرکجاخسته شدی یاکه پرغصه شدی, دستی ازغیب به دادت برسدوچه زیباست که ان دست خداباشدوبس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا هــیــچ یــک از ایــنــهــا کــه مــی گــویــنــد نــیــســت .او عــاشــق انــســان نــیــســت بــلــکــه مــعــشــوق اوســت .ســاکــنی اســت کــه جــهــان از او در حـــرکــت اســت.  ارســطــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خدایى هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم “دوستمان دارد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... عجیب می خواهمت این روزها نگاهم کن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه روزایی از ته دل صدات کردم.به حق همون لحظه ها کمک کن تا دوباره راهمو بیابم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، تو خود در کتابت فرمودی : بنده ی من ، تو گامی بردار ، من ده گام بر میدارم... خدایا ، ما همان یکـــــ قدم را هم نمیتوانیم برداریم ، خودت فرجـــــــش را نزدیکــــــ کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا دلم به ســـــان قبله نماست وقتی عقربه اش به سمت " تــــو " می ایستد . . . آرام می شــــ‌ـــ‌‌ـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا شـلـوغــی هــای روزگــارم را اگــر بــرای رسـیـدن بــه تــوست پــر رنــگ و اگــر مـسبـب جــدایی اســت خـلـوتــش کــن... مـشـغـله هــای بــی تــو هــمـان بـهـتر کـه پـاک شـونــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم میخوام بیام پیشت ... دعوتم کن به یک مهمونی ساده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آنست که بدانی درهرگام دست تو در دست خداست لحظه هایت آرام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﻮ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ .... ﺍﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍ... ﻭ ﻣﻦ ... ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ... ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش.. ما اولین بار هست که بندگی میکنیم. اما او قرن هاست که خدایی میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا بگذار گوشهايم سنگين بمانند  سمعك را می خواهم برای چه؟  وقتی شنيدنی های اين دنيا  يا "دروغند" يا "گناه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردرک این موضوع که«خداوندبرای تویی که باایمان کامل خلقت کرد، پیشاپیش زندگی پرمعنایی راآماده کرده است»...دکتربروس ویلکینسون...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وخدا سوار یک دوچرخه شدیم.من جلو نشستم.فرمان دست من بود وسر دو راهی ها دلهره وجودم را فرا میگرفت. جایمان را عوض کردیم و من آرام شده ام. هر وقت از او میپرسم کجا میرویم میگوید:تو فقط رکاب بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانا... من بااین امیددلخوشم... که تو از رگ گردن به من نزدیکتری... مبادامن ازخودم،ازرگ گردنم دورشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعامیکنم زیراین سقف بلند,روی دامان زمین, هرکجاخسته شدی یاکه پرغصه شدی, دستی ازغیب به دادت برسدوچه زیباست که ان دست خداباشدوبس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا هــیــچ یــک از ایــنــهــا کــه مــی گــویــنــد نــیــســت .او عــاشــق انــســان نــیــســت بــلــکــه مــعــشــوق اوســت .ســاکــنی اســت کــه جــهــان از او در حـــرکــت اســت.  ارســطــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خدایى هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم “دوستمان دارد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... عجیب می خواهمت این روزها نگاهم کن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه روزایی از ته دل صدات کردم.به حق همون لحظه ها کمک کن تا دوباره راهمو بیابم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، تو خود در کتابت فرمودی : بنده ی من ، تو گامی بردار ، من ده گام بر میدارم... خدایا ، ما همان یکـــــ قدم را هم نمیتوانیم برداریم ، خودت فرجـــــــش را نزدیکــــــ کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا دلم به ســـــان قبله نماست وقتی عقربه اش به سمت " تــــو " می ایستد . . . آرام می شــــ‌ـــ‌‌ـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا شـلـوغــی هــای روزگــارم را اگــر بــرای رسـیـدن بــه تــوست پــر رنــگ و اگــر مـسبـب جــدایی اســت خـلـوتــش کــن... مـشـغـله هــای بــی تــو هــمـان بـهـتر کـه پـاک شـونــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم میخوام بیام پیشت ... دعوتم کن به یک مهمونی ساده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آنست که بدانی درهرگام دست تو در دست خداست لحظه هایت آرام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﻮ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ .... ﺍﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍ... ﻭ ﻣﻦ ... ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ... ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش.. ما اولین بار هست که بندگی میکنیم. اما او قرن هاست که خدایی میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا بگذار گوشهايم سنگين بمانند  سمعك را می خواهم برای چه؟  وقتی شنيدنی های اين دنيا  يا "دروغند" يا "گناه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردرک این موضوع که«خداوندبرای تویی که باایمان کامل خلقت کرد، پیشاپیش زندگی پرمعنایی راآماده کرده است»...دکتربروس ویلکینسون...