بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا به آنجایی برسان که تنها رضایت «تو» برایم مهم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چترت خداست، بگذار ابرسرنوشت هرچه ميخواهد ببارد. لحظه هايت آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي روم از اين شهر ميروم از هياهوي ديوانه وار شهر ميروم تا بگويم كه من آزادم  مي روم در زير آْسمان آبي بي كران خدا قهقه ي شادي سرمي دهم و با فرياد ميگويم كه من آزادم آزاد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا آرزویی در دلت انداخت،بدان که توانایی رسیدن به آنرا در تو دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بنده"که نباشی"متکبر"می شوی. حتی درسجده های طولانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم, بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خدایا" اگر تو دستم را بگیری کسی نمیتواند مرا دست کم بگیرد...............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾـــﺎ … ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺣﺮﻓﻬـــﺎﯾﻢ … ﺑﻮﯼ ﻧـﺎﺷـــﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﻨــﺪ … ﺍﻣـــﺎ ﺗـــﻮ… ﺑـﻪ ﺣﺴـــﺎﺏ ﺗﻨﻬـــﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﮕـــﺬﺍﺭ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الــهـی !!! اگـر بـخـواهـم ..شـرمـسـارم اگـر نـخـواهـم .. گـرفـتـار  الــهـی!!! بـاز کـن در، کـه جـز ایـن خـانـه مـرا نـیـسـت پـنـاهـی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست، با لالایی مهربان خود، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ، ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :” ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ؟ ” ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ: ” ﺧــــُـــﺪﺍﯾﺎ ؟ ” ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ” ﺟﺎﻥِ ﺩﻟﻢ…؟ می شود ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديگران بخواهيد برايتان دعا كنند  چرا كه شما با زبان انها گناه نكرده ايد  "قران كريم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر بانگ اذان حس می کنم بازهم خدایم را کم صدا زده ام و بار دیگر دلتنگ صدایم است! برای خودمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل دلت را.... به خدابسپارخودش قشنگترین قایق رابرایت می فرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــریـــمـــا... مـــن از هـــمــه عــالــم و آدم،بــه داشـتـن خـالــقـی چــون تــو مــی نــازم... تــو هــم از مـن بــنــده ای بــســاز کـه بـه داشـتـنـش خـشـنـودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل زندگی قدم میزدم،همه جا 2رد پا دیدم:جای پای من وخدا.به سخت ترین لحظه ها که رسیدم فقط 1جای پا دیدم.گفتم خدایا مرا در سخت ترین شرایط رها کردی؟ ندا امد:تو را در سخت ترین شرایط به دوش کشیدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا به آنجایی برسان که تنها رضایت «تو» برایم مهم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چترت خداست، بگذار ابرسرنوشت هرچه ميخواهد ببارد. لحظه هايت آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي روم از اين شهر ميروم از هياهوي ديوانه وار شهر ميروم تا بگويم كه من آزادم  مي روم در زير آْسمان آبي بي كران خدا قهقه ي شادي سرمي دهم و با فرياد ميگويم كه من آزادم آزاد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا آرزویی در دلت انداخت،بدان که توانایی رسیدن به آنرا در تو دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بنده"که نباشی"متکبر"می شوی. حتی درسجده های طولانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم, بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خدایا" اگر تو دستم را بگیری کسی نمیتواند مرا دست کم بگیرد...............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾـــﺎ … ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺣﺮﻓﻬـــﺎﯾﻢ … ﺑﻮﯼ ﻧـﺎﺷـــﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﻨــﺪ … ﺍﻣـــﺎ ﺗـــﻮ… ﺑـﻪ ﺣﺴـــﺎﺏ ﺗﻨﻬـــﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﮕـــﺬﺍﺭ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الــهـی !!! اگـر بـخـواهـم ..شـرمـسـارم اگـر نـخـواهـم .. گـرفـتـار  الــهـی!!! بـاز کـن در، کـه جـز ایـن خـانـه مـرا نـیـسـت پـنـاهـی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست، با لالایی مهربان خود، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ، ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :” ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ؟ ” ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ: ” ﺧــــُـــﺪﺍﯾﺎ ؟ ” ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ” ﺟﺎﻥِ ﺩﻟﻢ…؟ می شود ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديگران بخواهيد برايتان دعا كنند  چرا كه شما با زبان انها گناه نكرده ايد  "قران كريم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر بانگ اذان حس می کنم بازهم خدایم را کم صدا زده ام و بار دیگر دلتنگ صدایم است! برای خودمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل دلت را.... به خدابسپارخودش قشنگترین قایق رابرایت می فرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــریـــمـــا... مـــن از هـــمــه عــالــم و آدم،بــه داشـتـن خـالــقـی چــون تــو مــی نــازم... تــو هــم از مـن بــنــده ای بــســاز کـه بـه داشـتـنـش خـشـنـودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل زندگی قدم میزدم،همه جا 2رد پا دیدم:جای پای من وخدا.به سخت ترین لحظه ها که رسیدم فقط 1جای پا دیدم.گفتم خدایا مرا در سخت ترین شرایط رها کردی؟ ندا امد:تو را در سخت ترین شرایط به دوش کشیدم