بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــا دلم مرهمی می خواهد از جنس ِ خـــــــــــــــودت نزدیــــــــــــــک بی خطــــــــر بخشنــــــــــده بی منت می شود مرا در اغوش بگیری ؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسوی ناکامیها خداست که: داشتنش جبران همه ی نداشته هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریمان کن زندگی مان هر لحظه اش سبز باشد..و دل هایمان هر دم به یاد تو بتپد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا..... زمینت دیگر بوی زندگی نمیدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز آماده ام بر ویرانه‌هایی که تا کنون عزادارش بودم، دنیایی نو بسازم، امروز نمی‌ترسم چون دست گرم خالقم را بر شانه‌هایم حس می‌کنم، وقتی خدا هست، جایی برای ترس و ناامیدی نیست!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاری برای کسی میکنیم دوس داریم همه بفهمند .... خدایا میدانم تو میدانی و همین بس است اما..... خدایا ! یواشکی خوب بودن چقدر است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بعد از هر لبخند هرگز خدا را شکر نمی کنی ،حق نداری بعد از هر اشکی از او گله مند باشی.... پس شاکر باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بگو(خدایا من عاشق توام وبه تو نیاز دارم .به قلب من بیا) مطمئن باش که خدا رو یاد کنی اونم یادت میکنه ,خدا فقط منتظر یه حرکت از توئه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... میدانم... اشتباه کردم... دلی راشکستم... که بارها... برای بدست آوردن دلم....شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت احساس کردی خیلی تنهایی بدون که خدا همه رو از تو کنار زده تادقایقی با تو تنها باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عجیبترین معلم دنیاست !! او درسهای تازه اش را با امتحان کردن یادمان میدهد و هرچه درس بزرگتر و سختر باشد ....امتحانش هم سختتر است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون !!! خوش به حالت که همه جا هستی! ما که هر کجا هستیم دلمون واسه یه جای دیگه تنگ میشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم: از اون همه گناه هایی که کردم کدامش رو میبخشی؟؟! گفت::ان الله یغفر الذنوب جمیعا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.....!! به بزرگیت قسم تو عکس های دسته جمعی جای هیچ پدر و مادری را خالی نگذار آآآمییین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییــــــــز استـــــ و هـــوا پُر استـــــــ از مهــــــربانی هایی که خــــــدا برایمان به بادهــــــا سپرده... یادمــان نرود که پنجره ی قلبمــــان باز باشـــــد برای ورود خـــــــــدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سوی “خدا” میرفت ، همه مردم سوار شدند … به بهشت که رسیدن همه پیاده شدن و فراموش کردن که مقصد “خـــــــــــدا” بود نه بهشت …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــا دلم مرهمی می خواهد از جنس ِ خـــــــــــــــودت نزدیــــــــــــــک بی خطــــــــر بخشنــــــــــده بی منت می شود مرا در اغوش بگیری ؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسوی ناکامیها خداست که: داشتنش جبران همه ی نداشته هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریمان کن زندگی مان هر لحظه اش سبز باشد..و دل هایمان هر دم به یاد تو بتپد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا..... زمینت دیگر بوی زندگی نمیدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز آماده ام بر ویرانه‌هایی که تا کنون عزادارش بودم، دنیایی نو بسازم، امروز نمی‌ترسم چون دست گرم خالقم را بر شانه‌هایم حس می‌کنم، وقتی خدا هست، جایی برای ترس و ناامیدی نیست!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاری برای کسی میکنیم دوس داریم همه بفهمند .... خدایا میدانم تو میدانی و همین بس است اما..... خدایا ! یواشکی خوب بودن چقدر است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بعد از هر لبخند هرگز خدا را شکر نمی کنی ،حق نداری بعد از هر اشکی از او گله مند باشی.... پس شاکر باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بگو(خدایا من عاشق توام وبه تو نیاز دارم .به قلب من بیا) مطمئن باش که خدا رو یاد کنی اونم یادت میکنه ,خدا فقط منتظر یه حرکت از توئه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... میدانم... اشتباه کردم... دلی راشکستم... که بارها... برای بدست آوردن دلم....شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت احساس کردی خیلی تنهایی بدون که خدا همه رو از تو کنار زده تادقایقی با تو تنها باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عجیبترین معلم دنیاست !! او درسهای تازه اش را با امتحان کردن یادمان میدهد و هرچه درس بزرگتر و سختر باشد ....امتحانش هم سختتر است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون !!! خوش به حالت که همه جا هستی! ما که هر کجا هستیم دلمون واسه یه جای دیگه تنگ میشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم: از اون همه گناه هایی که کردم کدامش رو میبخشی؟؟! گفت::ان الله یغفر الذنوب جمیعا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.....!! به بزرگیت قسم تو عکس های دسته جمعی جای هیچ پدر و مادری را خالی نگذار آآآمییین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییــــــــز استـــــ و هـــوا پُر استـــــــ از مهــــــربانی هایی که خــــــدا برایمان به بادهــــــا سپرده... یادمــان نرود که پنجره ی قلبمــــان باز باشـــــد برای ورود خـــــــــدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سوی “خدا” میرفت ، همه مردم سوار شدند … به بهشت که رسیدن همه پیاده شدن و فراموش کردن که مقصد “خـــــــــــدا” بود نه بهشت …