بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا گر چه بنده مطیعی نیستم ولی دوستانی دارم که به ذکرت مشغولند،به نعمت وجودشان وبه احترام مناجاتشان ما را ببخش...التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧـــﮕﺎﻫــﺖ ﺑـــﻪ ﺁﻥ ﺑـــﺎﻻ ﺑـــﺎﺷـﺪ ﺗـــﺎ ﺩﻟـــﺖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫـــﺎی ﺍﯾـــﻦ ﭘــــﺎﯾــﻴــﻦ ﻧــــﮕـــﻴـﺮﺩ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده من ! هنگامی که تو به نماز می ایستی ، من چنان به حرفهایت گوش میدهم که گویی همین یک بنده را دارم ، ولی تو چنان با من حرف میزنی گویا چند خدا داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداياااااا يادم بده ..... يادم باشه ...... يادت باشم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایا مــرا از خـــودم رهــــا کـــن چـــون هـیـچکـس مــرا انــدازه ی خــودم آزار نـــداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاهست جهان خدایارت باشد...چون صبح بهار روزگارت باشد....آن سوره که هست قل هوالله و احد اندرهمه جا حافظ جانت باشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا اعتراف میکنم: که گاهی از مشکلات زندگی خسته میشوم و انسانیتم کمرنگ میشود.ای خدا مگذار به سبب خستگیهایم کسی را آزاردهم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زندگیت بالا و پایین ها وجود ندارد یعنی ... تو مرده ای ------------

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......خدایا..... کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم، از تو می ترسیدیم ..... که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود ..... و آخرت ما آخرت دیگری ... کاش ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...  هر شب اسوده سر بر بالین میگذارم... این نعمتت رو هیچ وقت از هیچکس نگیر... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دو دسته اند: غیرتی و قیمتی.... دسته اول با خدا معامله میکنند دسته دوم با بنده خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ...... هدایتم کن تا به این باور برسم که جواب برخی دعاهایم "صبر" و "انتظار" است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراکسی نساخت، خداساخت، نه آنچنان که کسی میخواست، که من کسی نداشتم، کسم خدابود، کس بی کسان...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم حقیقت خدا چیست اما نیک می دانم خدا یک احساس زیباست این احساس زیبا پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خدا را میشناسد، توصیف نمیکند.کسی که خدا را توصیف میکند، او را نمیشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب،تنها خداست.... که گناه همه را دید اما آبروی کسی را نبرد... خداجون ممنونتم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا گر چه بنده مطیعی نیستم ولی دوستانی دارم که به ذکرت مشغولند،به نعمت وجودشان وبه احترام مناجاتشان ما را ببخش...التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧـــﮕﺎﻫــﺖ ﺑـــﻪ ﺁﻥ ﺑـــﺎﻻ ﺑـــﺎﺷـﺪ ﺗـــﺎ ﺩﻟـــﺖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫـــﺎی ﺍﯾـــﻦ ﭘــــﺎﯾــﻴــﻦ ﻧــــﮕـــﻴـﺮﺩ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده من ! هنگامی که تو به نماز می ایستی ، من چنان به حرفهایت گوش میدهم که گویی همین یک بنده را دارم ، ولی تو چنان با من حرف میزنی گویا چند خدا داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداياااااا يادم بده ..... يادم باشه ...... يادت باشم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایا مــرا از خـــودم رهــــا کـــن چـــون هـیـچکـس مــرا انــدازه ی خــودم آزار نـــداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاهست جهان خدایارت باشد...چون صبح بهار روزگارت باشد....آن سوره که هست قل هوالله و احد اندرهمه جا حافظ جانت باشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا اعتراف میکنم: که گاهی از مشکلات زندگی خسته میشوم و انسانیتم کمرنگ میشود.ای خدا مگذار به سبب خستگیهایم کسی را آزاردهم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زندگیت بالا و پایین ها وجود ندارد یعنی ... تو مرده ای ------------

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......خدایا..... کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم، از تو می ترسیدیم ..... که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود ..... و آخرت ما آخرت دیگری ... کاش ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...  هر شب اسوده سر بر بالین میگذارم... این نعمتت رو هیچ وقت از هیچکس نگیر... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دو دسته اند: غیرتی و قیمتی.... دسته اول با خدا معامله میکنند دسته دوم با بنده خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ...... هدایتم کن تا به این باور برسم که جواب برخی دعاهایم "صبر" و "انتظار" است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراکسی نساخت، خداساخت، نه آنچنان که کسی میخواست، که من کسی نداشتم، کسم خدابود، کس بی کسان...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم حقیقت خدا چیست اما نیک می دانم خدا یک احساس زیباست این احساس زیبا پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خدا را میشناسد، توصیف نمیکند.کسی که خدا را توصیف میکند، او را نمیشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب،تنها خداست.... که گناه همه را دید اما آبروی کسی را نبرد... خداجون ممنونتم!!!