بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنها موجودات روي زمين هستند که ادعاميکنندخدايي هست ولي تنها جانداراني هستن که ، انگارخدايي وجودنداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من همه جرم است و خطا یا الله وز تو همه لطف است و عطا یا الله با این همه نومید نباشم زیرا  من بنده ام و توئی خدا یا الله ای نام تو شهد سخنم یا الله آرام دل و جان و تنم یا الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میبینی زندگیت رو ب سقوط اگه تنها راه چاره ت دعا کردنه یعنی خدا دلش برات تنگ شد میخواد بازم باهاش حرف بزنی  اگه مردی بدون خدا اونقدری دوستت داشته ک تورو پیش خودش برده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي‌دونم اين‌و كجا خوندم: خداوند به هر پرنده دانه‌اي مي‌دهد... . . . اما آن دانه را در لانه‌ي او نمي‌اندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا ... دلـم مـرهـمـى مـیـخـواهـد از جـنـس خـودت ... نـزدیـک.. بـى خـطـر.. بـخـشـنـده.. بـى مـنـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بیار بالا جوری که انگار تو دستت ابه چرا داری ادامه جمله رو می خونی دستت رو بیار بالا به خداوند خواهش کن ......... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدا را در خــــــــود پیدا کنید، چیزی در آسمان نیســـــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن:خدا گر ز حکمت بنندد دری / ز رحمت گشاید در دیگری تا جایی که یادم میاد همیشه همه ی درا به روی ما بسته بوده خسته شدم از اینکه همش به در بسته خوردم خدایا : پس کی درای رحمتت رو به روی ما باز میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا خود من مدتی است که تماشای من به خداست و امیدم به خداوندی او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین احساس زمانی که خودتم میفهمی از خدا دور شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاري به سمت خدا ميرفت به بهشت كه رسيد همه پياده شدند  يادشان رفت مقصد خدا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان ما قاصر است از شکر خدا. ولی بازم خدا را شکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در حال فراموش کردنیم!!!!!!!!!!!!!! از خودمان گرفته تا "خدا".....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی!  درتوبسته نیستم مادستوپابسته ایم. عمری اه دربساط نداشتیم واینک جزاه دربساط نداریم ازمن اهی وازتونگاهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیمات خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد ... (( پائولوکوئیلو ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خدا میخواد...  کمی سکوت... کمی دل بریدن میخواد... کمی اشک...  کمی بهت...  کمی آغوش آسمانی...  کمی دور شدن از این آدمها... ! کمی رسیدن به خدا...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنها موجودات روي زمين هستند که ادعاميکنندخدايي هست ولي تنها جانداراني هستن که ، انگارخدايي وجودنداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من همه جرم است و خطا یا الله وز تو همه لطف است و عطا یا الله با این همه نومید نباشم زیرا  من بنده ام و توئی خدا یا الله ای نام تو شهد سخنم یا الله آرام دل و جان و تنم یا الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میبینی زندگیت رو ب سقوط اگه تنها راه چاره ت دعا کردنه یعنی خدا دلش برات تنگ شد میخواد بازم باهاش حرف بزنی  اگه مردی بدون خدا اونقدری دوستت داشته ک تورو پیش خودش برده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي‌دونم اين‌و كجا خوندم: خداوند به هر پرنده دانه‌اي مي‌دهد... . . . اما آن دانه را در لانه‌ي او نمي‌اندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا ... دلـم مـرهـمـى مـیـخـواهـد از جـنـس خـودت ... نـزدیـک.. بـى خـطـر.. بـخـشـنـده.. بـى مـنـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بیار بالا جوری که انگار تو دستت ابه چرا داری ادامه جمله رو می خونی دستت رو بیار بالا به خداوند خواهش کن ......... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدا را در خــــــــود پیدا کنید، چیزی در آسمان نیســـــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن:خدا گر ز حکمت بنندد دری / ز رحمت گشاید در دیگری تا جایی که یادم میاد همیشه همه ی درا به روی ما بسته بوده خسته شدم از اینکه همش به در بسته خوردم خدایا : پس کی درای رحمتت رو به روی ما باز میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا خود من مدتی است که تماشای من به خداست و امیدم به خداوندی او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین احساس زمانی که خودتم میفهمی از خدا دور شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاري به سمت خدا ميرفت به بهشت كه رسيد همه پياده شدند  يادشان رفت مقصد خدا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان ما قاصر است از شکر خدا. ولی بازم خدا را شکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در حال فراموش کردنیم!!!!!!!!!!!!!! از خودمان گرفته تا "خدا".....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی!  درتوبسته نیستم مادستوپابسته ایم. عمری اه دربساط نداشتیم واینک جزاه دربساط نداریم ازمن اهی وازتونگاهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیمات خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد ... (( پائولوکوئیلو ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خدا میخواد...  کمی سکوت... کمی دل بریدن میخواد... کمی اشک...  کمی بهت...  کمی آغوش آسمانی...  کمی دور شدن از این آدمها... ! کمی رسیدن به خدا...