بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت میکنم فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم توییتر ندارد ، اما من او را دنبال میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چقدر سخت است خواستن ونتوانستن.دویدن ونرسیدن.به دیروز فکرکردن وبه فردا نرسیدن بغض درگلو خوردن ودم نزدن سیل اشک جاری شدن وگریه نکردن غم وغصه داشتن وبه ناچار خندیدن خدایا به دادمان برس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ما اگر بد کنیم تو را بنده خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست؟‍!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح او از هرچه ساخته شده باشد روح من و او از يك جنس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل کوچک و حقیر من نمی‌تواند خدا را درک کند.فقط میتوانم همین را بگویم که خدایا (دوست دارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که باعث توبه بشه . بهتر از ثوابی که آدم رو مغرور کننه امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گمان کشتی طوفان زده به ساحل ارامش خواهد رسید  غمی نیست  آنگاه که تو نگه دارنده آنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسانها بیش از استحقاقشان محبت کن،‏ تا خداوند از پشت چشمان آنها، به تو لبخند بزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..منی که وجدانموخوابوندم...همه جورگناه میکنم..چشمموبه همه راه هایی که به تومیرسه بستم...امانمیتونم چشم رواین ماه واین لحظه هاببندم.. خدایاکمکم کن به توبرگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا تا ابد پشت کوهی بگذار. در جایی قرار نده که گرگ تکریم میشود و گوسفند از زیر تیغ تیز گرگ گذرانذه میشود فقط از روی طمع و ول خرجی گرگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتى انسان رو آفريد از روح پاك خود در او دميد و يكى از دليلى كه او ذهن و قلب ما آگاه است همين است پس سعى كنيم از گناه دورى كنيم كه روح خود را آلوده نكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که .... تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ؛ ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام . . . پست اولم بود . گفتم اوليش با موضوع خدا باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<خوش نگاه خداست>> دعایت میکنم:خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... دلم بغض کرده.... گريه ميخواهد... خدايا فرو بردن اين همه بغض روزه را باطل نميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بر ما اگر طلب استغفارمان برای سبک شدن بار گناه و کم شدن عذاب وجدان برای ادامه دادن گناهانمان باشد نه برای توبه و ترک آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکراری ترین حرف این روزهای من (( خدایا ببخش!!!! این بار آخر بود ))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت میکنم فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم توییتر ندارد ، اما من او را دنبال میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چقدر سخت است خواستن ونتوانستن.دویدن ونرسیدن.به دیروز فکرکردن وبه فردا نرسیدن بغض درگلو خوردن ودم نزدن سیل اشک جاری شدن وگریه نکردن غم وغصه داشتن وبه ناچار خندیدن خدایا به دادمان برس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ما اگر بد کنیم تو را بنده خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست؟‍!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح او از هرچه ساخته شده باشد روح من و او از يك جنس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل کوچک و حقیر من نمی‌تواند خدا را درک کند.فقط میتوانم همین را بگویم که خدایا (دوست دارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که باعث توبه بشه . بهتر از ثوابی که آدم رو مغرور کننه امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گمان کشتی طوفان زده به ساحل ارامش خواهد رسید  غمی نیست  آنگاه که تو نگه دارنده آنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسانها بیش از استحقاقشان محبت کن،‏ تا خداوند از پشت چشمان آنها، به تو لبخند بزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..منی که وجدانموخوابوندم...همه جورگناه میکنم..چشمموبه همه راه هایی که به تومیرسه بستم...امانمیتونم چشم رواین ماه واین لحظه هاببندم.. خدایاکمکم کن به توبرگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا تا ابد پشت کوهی بگذار. در جایی قرار نده که گرگ تکریم میشود و گوسفند از زیر تیغ تیز گرگ گذرانذه میشود فقط از روی طمع و ول خرجی گرگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتى انسان رو آفريد از روح پاك خود در او دميد و يكى از دليلى كه او ذهن و قلب ما آگاه است همين است پس سعى كنيم از گناه دورى كنيم كه روح خود را آلوده نكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که .... تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ؛ ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام . . . پست اولم بود . گفتم اوليش با موضوع خدا باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<خوش نگاه خداست>> دعایت میکنم:خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... دلم بغض کرده.... گريه ميخواهد... خدايا فرو بردن اين همه بغض روزه را باطل نميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بر ما اگر طلب استغفارمان برای سبک شدن بار گناه و کم شدن عذاب وجدان برای ادامه دادن گناهانمان باشد نه برای توبه و ترک آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکراری ترین حرف این روزهای من (( خدایا ببخش!!!! این بار آخر بود ))