بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از زمینت چیز زیادی نمیخواهم فقط میخواهم وقتی بازیم میدهند سکوت نکند فقط دهانش را باز کند و من را ببلعد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.... بارها همان جایی دستم را گرفتی که می توانستی مچم را بگیری  فردا را به امید آنکه در آغوشم بگیری شروع می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست..........هستم..........هستی میشنوم..........میشنود.......میشنوی خدا..........من..........تو... آمین..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شیرین است.. زندگی رویایی... بوی نفسهای خدادرآن جاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کعبه گفتم: تو از خاکی،منم خاک چرا باید به دور تو بگردم؟؟ ندا آمد: تو با پا آمدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ای پناه بی پناهان طبیب مهربان دردمندان خطا بخش و کریم و حیّ دانا حکیم و قادر و بی مثل و همتا منم مجرم تو غفارالذنوبی منم عاصی تو ستار العیوبی الهی حرمت پیغمبرانت ببخشا جرم یک یک بندگانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه نـــام خــداونـــدی کـــه داشــتــن او جـــبــران هــمــه ی نــداشــتــه هــای مـــن اســـت *مـــیـــســـتـــایـــمـــش* چـــون لایــــق ســتـــایــــش اســـت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((دروغوگو دشمن خداست))قربونت برم خدا چقدر دشمن داری♥...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا گر بنوازی به نگاهی ما را* خوشتراز انکه دهی منصب شاهی مارا* به من بی سروپاگوشه چشمی بنما *که محال است جزاین گوشه پناهی ما را*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه ی آدمهایی که تنها هستن اما ته دلشون همیشه میگن بازم عیب نداره خدا رو که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمن الرحیم وَ سَلام عَلَیه یَومَ وُلِدَ وَ یوم یَموتُ و یومَ یُبعَثُ حیّا سلام حق بر او باد در روز ولادتش و در روز وفاتش و روزی که برای زندگی ابدی برانگیخته خواهد شد. ایه 15 سوره مریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا انقدرصدای تورودوست داره که سکوت میکنه تاتوبارها بگی خدای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یک چیز به دلم مانده است ان هم نمازیست که قسمتم شود بدون یادی از دنیا، پر از یاد خدا دلم به دو رکعتش هم راضیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... شاید قصه ی موسی و خضر ، قصه ی همه ی ماست . همه ی ما شبیه موساییم . پر از بیتابی و سوال . خدایا... تو مثل خضر ، تنهایمان نگذار بمان و تا اخر ِ این سفر همراهمان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازش ک تمام شد چادر را تا کرد و گذاشت در سجاده.. موهایش را پریشان کرد..سرخاب سفیدابی کرد و وارد مجلس مهمانی شد.. فرشته سمت چپ لبخند تلخی زد و ب فرشته سمت راست گفت: انگار فقط خدا نامحرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــا ! امـروز را مـهـمـانـم بـاش ... بـه یـک فـنـجـان چـایِ تـلـخ ... وقـتـش رسـیـده طـعـمِ دنـیـایـت را بـدانـی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از زمینت چیز زیادی نمیخواهم فقط میخواهم وقتی بازیم میدهند سکوت نکند فقط دهانش را باز کند و من را ببلعد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.... بارها همان جایی دستم را گرفتی که می توانستی مچم را بگیری  فردا را به امید آنکه در آغوشم بگیری شروع می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست..........هستم..........هستی میشنوم..........میشنود.......میشنوی خدا..........من..........تو... آمین..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شیرین است.. زندگی رویایی... بوی نفسهای خدادرآن جاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کعبه گفتم: تو از خاکی،منم خاک چرا باید به دور تو بگردم؟؟ ندا آمد: تو با پا آمدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ای پناه بی پناهان طبیب مهربان دردمندان خطا بخش و کریم و حیّ دانا حکیم و قادر و بی مثل و همتا منم مجرم تو غفارالذنوبی منم عاصی تو ستار العیوبی الهی حرمت پیغمبرانت ببخشا جرم یک یک بندگانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه نـــام خــداونـــدی کـــه داشــتــن او جـــبــران هــمــه ی نــداشــتــه هــای مـــن اســـت *مـــیـــســـتـــایـــمـــش* چـــون لایــــق ســتـــایــــش اســـت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((دروغوگو دشمن خداست))قربونت برم خدا چقدر دشمن داری♥...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا گر بنوازی به نگاهی ما را* خوشتراز انکه دهی منصب شاهی مارا* به من بی سروپاگوشه چشمی بنما *که محال است جزاین گوشه پناهی ما را*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه ی آدمهایی که تنها هستن اما ته دلشون همیشه میگن بازم عیب نداره خدا رو که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمن الرحیم وَ سَلام عَلَیه یَومَ وُلِدَ وَ یوم یَموتُ و یومَ یُبعَثُ حیّا سلام حق بر او باد در روز ولادتش و در روز وفاتش و روزی که برای زندگی ابدی برانگیخته خواهد شد. ایه 15 سوره مریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا انقدرصدای تورودوست داره که سکوت میکنه تاتوبارها بگی خدای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یک چیز به دلم مانده است ان هم نمازیست که قسمتم شود بدون یادی از دنیا، پر از یاد خدا دلم به دو رکعتش هم راضیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... شاید قصه ی موسی و خضر ، قصه ی همه ی ماست . همه ی ما شبیه موساییم . پر از بیتابی و سوال . خدایا... تو مثل خضر ، تنهایمان نگذار بمان و تا اخر ِ این سفر همراهمان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازش ک تمام شد چادر را تا کرد و گذاشت در سجاده.. موهایش را پریشان کرد..سرخاب سفیدابی کرد و وارد مجلس مهمانی شد.. فرشته سمت چپ لبخند تلخی زد و ب فرشته سمت راست گفت: انگار فقط خدا نامحرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــا ! امـروز را مـهـمـانـم بـاش ... بـه یـک فـنـجـان چـایِ تـلـخ ... وقـتـش رسـیـده طـعـمِ دنـیـایـت را بـدانـی !