بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتــي خــداوند از پــشت ســر دست هــايــش را روي چــشمــانم گــذاشــت از لــاي انــگـشتــانـش آن قــدر مـحــو ديــدن دــنيــا شــدم كــه فــرامــوش كــردم مــنــتظر اســتـ نــامـش را صــدا كــنـم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خالق بخشنده ام در بندكي شرمنده ام شرمنده ام تا زنده ام از كار زشت و ناروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از جنود شیطان است و امید از جنود خدا پس همیشه امیدوار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾـــﺎ ... ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺣﺮﻓﻬـــﺎﯾﻢ ... ﺑﻮﯼ ﻧـﺎﺷـــﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﻨــﺪ … ﺍﻣـــﺎ ﺗـــﻮ… ﺑـﻪ ﺣﺴـــﺎﺏ ﺗﻨﻬـــﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پر داد تا پرواز باشد گلویی داد تا آواز باشد خدا می خواست باغ آسمانها به روی ما همیشه باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــا: دیدی کلی بــــــــــــــــاران فرستادی تا لکه ها را از دلم پاک کنی؟ من ک گفته بودم........ لکـــــــه نیست زخــــــــــــــــــم است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا دلم به ســـــان قبله نماست وقتی عقربه اش به سمت " تــــو " می ایستد . . . آرام می شــــ‌ـــ‌‌ـود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اتفاقی که می افتد،چه کوچک چه بزرگ،وسیله ای است  برای آنکه خدا با ما حرف بزند و هنر زندگی دریافت این پیام هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدراحساس تنهایی میکنی بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند شیطان را از درگاه خود بیرون کرد به خاطر انسان اما انسان چه کرد؟ با شیطان متحد شد ودر مقابل خداوند قرارگرفت شیطان بر او سجده نکرد ولی او به شیطان سجده کرد عجب صبری خدا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش مرا برای گناهانی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان هفت دریا ذره ای از لطف او...بی نیاز ازمنت هر ناخدایم میکند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام ِ غصـه هـاے دنیـآ را مے تـوان با یک جمله تحـمل کرد : خدایــا ! مے دانــم کـه مے بینـے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزخرف ترین روز دنیا می شه اون روزی که طلوع خورشیدش بهت یاداوری کنه نماز صبحت قضا شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگذار آنچه را حق میدانم، به خاطر آنکه بد میدانند کتمان کنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتــي خــداوند از پــشت ســر دست هــايــش را روي چــشمــانم گــذاشــت از لــاي انــگـشتــانـش آن قــدر مـحــو ديــدن دــنيــا شــدم كــه فــرامــوش كــردم مــنــتظر اســتـ نــامـش را صــدا كــنـم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خالق بخشنده ام در بندكي شرمنده ام شرمنده ام تا زنده ام از كار زشت و ناروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از جنود شیطان است و امید از جنود خدا پس همیشه امیدوار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾـــﺎ ... ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺣﺮﻓﻬـــﺎﯾﻢ ... ﺑﻮﯼ ﻧـﺎﺷـــﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﻨــﺪ … ﺍﻣـــﺎ ﺗـــﻮ… ﺑـﻪ ﺣﺴـــﺎﺏ ﺗﻨﻬـــﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پر داد تا پرواز باشد گلویی داد تا آواز باشد خدا می خواست باغ آسمانها به روی ما همیشه باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــا: دیدی کلی بــــــــــــــــاران فرستادی تا لکه ها را از دلم پاک کنی؟ من ک گفته بودم........ لکـــــــه نیست زخــــــــــــــــــم است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا دلم به ســـــان قبله نماست وقتی عقربه اش به سمت " تــــو " می ایستد . . . آرام می شــــ‌ـــ‌‌ـود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اتفاقی که می افتد،چه کوچک چه بزرگ،وسیله ای است  برای آنکه خدا با ما حرف بزند و هنر زندگی دریافت این پیام هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدراحساس تنهایی میکنی بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند شیطان را از درگاه خود بیرون کرد به خاطر انسان اما انسان چه کرد؟ با شیطان متحد شد ودر مقابل خداوند قرارگرفت شیطان بر او سجده نکرد ولی او به شیطان سجده کرد عجب صبری خدا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش مرا برای گناهانی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان هفت دریا ذره ای از لطف او...بی نیاز ازمنت هر ناخدایم میکند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام ِ غصـه هـاے دنیـآ را مے تـوان با یک جمله تحـمل کرد : خدایــا ! مے دانــم کـه مے بینـے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزخرف ترین روز دنیا می شه اون روزی که طلوع خورشیدش بهت یاداوری کنه نماز صبحت قضا شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگذار آنچه را حق میدانم، به خاطر آنکه بد میدانند کتمان کنم...