بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش...خدای دیروز و امروزت،فردا هم است...خوشبختی یعنی نگاه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه: وقتی خدا بهت میگه باشه دقیقن همون چیزی رو که میخای بهت میده. وقتی میگه نه یچیز خوب دیگه بهت میده. و وقتی میگه صبر کن داره بهترین چیز رو برات اماده میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشـب خسـتـه تر از دیروزم کاش میــشد گوشــه ای نـوشت: خدایا! صبح بیدارم نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریم کن آنچه شکستم دل نباشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداتنهابه معنی آفریننده ی هستی نیست،بلکه معنی هستی نیزهست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب انسان خانه خداست غریبه وارد خانه خدا نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهــایت را یکجــا یادداشت کن و یـکــی یـکــی از خـُـدا بخـواه خـُــــدا یـــــادش نـمـــــی ره ولی تــو یـادت می ره کـه چیزی که امــروز داری آرزوی دیروزت بـوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن با خــــــــــداوند مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است؛ ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گـــــــــــوش می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنجها، سعادت و خوشبختی در همت و تو و توکل به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با این همه بزرگی ات به برگشت من ایمان داری اما  من با این همه کوچکی ام به بخشش ات ایمان ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هیچ مشکل،خطر یا مسیله ای وجود ندارد که من و خداوند نتوانیم آنرا حل کنیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت از سر وحشــــــــت واسه عاشق عبادت نیست پرستش راه تســــــــکینه پرستیدن تجارت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای مهربان...... وقتی مشکلاتم را حل میکنی به توانایی ات ایمان می آورم ..... ولی وقتی مشکلاتم را حل نمیکنی میدانم به توانایی ام ایمان داری ..... !!! ای بزرگ یکتا دوستت دارم ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ندارم اى دست كز آسمان بريدى همسوي خانه ي عشق هرگز دلي نديدي اي كاش مي شد از دل نامه برون بياري  رو سوى قبله ي عشق درد از دلي بگويی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پس زنگ تفریحت چه شد؟ خسته ام از کلاس رقصیدن به ساز دنیا…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش...خدای دیروز و امروزت،فردا هم است...خوشبختی یعنی نگاه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه: وقتی خدا بهت میگه باشه دقیقن همون چیزی رو که میخای بهت میده. وقتی میگه نه یچیز خوب دیگه بهت میده. و وقتی میگه صبر کن داره بهترین چیز رو برات اماده میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشـب خسـتـه تر از دیروزم کاش میــشد گوشــه ای نـوشت: خدایا! صبح بیدارم نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریم کن آنچه شکستم دل نباشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداتنهابه معنی آفریننده ی هستی نیست،بلکه معنی هستی نیزهست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب انسان خانه خداست غریبه وارد خانه خدا نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهــایت را یکجــا یادداشت کن و یـکــی یـکــی از خـُـدا بخـواه خـُــــدا یـــــادش نـمـــــی ره ولی تــو یـادت می ره کـه چیزی که امــروز داری آرزوی دیروزت بـوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن با خــــــــــداوند مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است؛ ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گـــــــــــوش می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنجها، سعادت و خوشبختی در همت و تو و توکل به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با این همه بزرگی ات به برگشت من ایمان داری اما  من با این همه کوچکی ام به بخشش ات ایمان ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هیچ مشکل،خطر یا مسیله ای وجود ندارد که من و خداوند نتوانیم آنرا حل کنیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت از سر وحشــــــــت واسه عاشق عبادت نیست پرستش راه تســــــــکینه پرستیدن تجارت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای مهربان...... وقتی مشکلاتم را حل میکنی به توانایی ات ایمان می آورم ..... ولی وقتی مشکلاتم را حل نمیکنی میدانم به توانایی ام ایمان داری ..... !!! ای بزرگ یکتا دوستت دارم ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ندارم اى دست كز آسمان بريدى همسوي خانه ي عشق هرگز دلي نديدي اي كاش مي شد از دل نامه برون بياري  رو سوى قبله ي عشق درد از دلي بگويی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پس زنگ تفریحت چه شد؟ خسته ام از کلاس رقصیدن به ساز دنیا…