بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! به تو محتاجم.هرروز هرلحظه هرثانیه که نفس می کشم. محتاج تو هستم من بی تو ناتوانم.آمین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد خود را برای سجده ی آدم رضا نکرد شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز آن سجده بر آدم و این سجده بر خدا نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ایمان ان است که معتقد باشی هرجا که هستی خدا با توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خاصیت دستاش اینه که بی اندازه میبخشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو می خواهند (بدهی ) اما من از تو می خواهم بگیری خستگی دلتنگی و غصه ها را از لحظه لحظه زندگی من... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا را باور داشته باشی خداوند نقطه ای زیر باورت می گذارد و یاورت می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم که ، همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛ آرام، بی صدا، همیشگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : دستم را بگیر ولی نه... مگر نه اینکه تو خدایی؟! دست برای انسانهاست که مادی هستند... تو قلبم را بگیر در دستانت تا آرامش یابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان چشم آبی خداست و نگران همیشه من و تو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارسرنوشت هرراهی راکه میخواهدبرودماراهمان جداست... این ابرهاتامیتوانندببارند... ماچترمان خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم ...بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را...ابهتش را ... تنهاییش را ...حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ...بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد، چه دلمان نخواهد، خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد، ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام، بی صدا، همیشگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازمزمه حضور را میفهمیم معنای زلال نور را میفهمیم ازبس که به داغ انتطارت ماندیم ای باور دل ظهوررا میفهمیم تعجیل در فرجش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باور دارم …« شادترین مردم لزوماً کسى که بهترینچیزها را دارد نیستبلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى‌کند. »نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دستم بهآسمانت نميرسداما توكه دستت بهزمين ميرسد عزتدوستانم را تا عرشكبريايي خود بلند كنوهر آنچه آرزو دارند برآورده ساز....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! به تو محتاجم.هرروز هرلحظه هرثانیه که نفس می کشم. محتاج تو هستم من بی تو ناتوانم.آمین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد خود را برای سجده ی آدم رضا نکرد شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز آن سجده بر آدم و این سجده بر خدا نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ایمان ان است که معتقد باشی هرجا که هستی خدا با توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خاصیت دستاش اینه که بی اندازه میبخشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو می خواهند (بدهی ) اما من از تو می خواهم بگیری خستگی دلتنگی و غصه ها را از لحظه لحظه زندگی من... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا را باور داشته باشی خداوند نقطه ای زیر باورت می گذارد و یاورت می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم که ، همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛ آرام، بی صدا، همیشگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : دستم را بگیر ولی نه... مگر نه اینکه تو خدایی؟! دست برای انسانهاست که مادی هستند... تو قلبم را بگیر در دستانت تا آرامش یابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان چشم آبی خداست و نگران همیشه من و تو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارسرنوشت هرراهی راکه میخواهدبرودماراهمان جداست... این ابرهاتامیتوانندببارند... ماچترمان خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم ...بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را...ابهتش را ... تنهاییش را ...حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ...بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد، چه دلمان نخواهد، خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد، ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام، بی صدا، همیشگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازمزمه حضور را میفهمیم معنای زلال نور را میفهمیم ازبس که به داغ انتطارت ماندیم ای باور دل ظهوررا میفهمیم تعجیل در فرجش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باور دارم …« شادترین مردم لزوماً کسى که بهترینچیزها را دارد نیستبلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى‌کند. »نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دستم بهآسمانت نميرسداما توكه دستت بهزمين ميرسد عزتدوستانم را تا عرشكبريايي خود بلند كنوهر آنچه آرزو دارند برآورده ساز....