بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور میکنم هر شب به یادت،هوایی میشم و تا ماه میرم/قدم هامو بلند تر میکنم چون،درست دارم کنارت راه میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا فراموش كردن سخته ولي كمك كن فراموش كنم همه چي رو جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند, سبزه زازیست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی میخواند, که خدا هست, دگر غصه چرا؟ آرزو دارم؛ خورشید رهایت نکند, و غم و غصه صدایت نکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها کسی هست که تو رو به خاطر خودت می خواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از دیروز به قیامت نزدیکتریم،به خدا چطور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های دراز بی عبادت چه کنم/طبعم به گناه کرده عادت چه کنم/گویند کریم است و گنه می بخشد/گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... ! راهم را نه تا چند قدمی ، تا کیلومترها برایم نور باران کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر این سقف بلند،روی دامان زمین، هر کجا خسته شدی، یا که پر غصه شدی، دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس،التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای تو توی دل شکستست اسمت کلید همه ی درهای بستست وقتی دلم از زندگی سیره یاد تو مرهم واسه ی دلای خستست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! امروز از کدام مسیر بروم که به تو ختم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا فکر کنم باید جامو عوض کنم،آخه هر چی داد میزنم صدام بهت نمیرسه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا ! به بزرگی انچه داده ای اگاهم کن تا کوچکی انچه ندارم ناارامم نکند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداراديده اي آيا؟
وهنگامي كه ميفهمي،دگرتنهاي تنهايي،رفيقي همدمي ياري كنارت نيست،وميترسي كه رازي با كسي گويي،يكي بي آنكه حتي لب تو بگشايي به آغوشي، توراگرم محبت ميكندباعشق... گمانم ديده اي اورا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه کار، به خدا تکیه کن. او محکم ترین تکیه گاه و پشتیان است. هرکاری را با نام او شروع کن. بکوش , پشتکار داشته باش , سپس همه چیز را به او واگذار کن. خداوند فرمود : حرکت از تو برکت از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا و درآن باغ کسی می خواند که خدا هست دگر غصه چرا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ما جاده ای است که باید تنها مسافرش خدا باشد. قلبی که با غیر خدا آشناست کوچه ای بن بست است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور میکنم هر شب به یادت،هوایی میشم و تا ماه میرم/قدم هامو بلند تر میکنم چون،درست دارم کنارت راه میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا فراموش كردن سخته ولي كمك كن فراموش كنم همه چي رو جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند, سبزه زازیست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی میخواند, که خدا هست, دگر غصه چرا؟ آرزو دارم؛ خورشید رهایت نکند, و غم و غصه صدایت نکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها کسی هست که تو رو به خاطر خودت می خواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از دیروز به قیامت نزدیکتریم،به خدا چطور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های دراز بی عبادت چه کنم/طبعم به گناه کرده عادت چه کنم/گویند کریم است و گنه می بخشد/گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... ! راهم را نه تا چند قدمی ، تا کیلومترها برایم نور باران کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر این سقف بلند،روی دامان زمین، هر کجا خسته شدی، یا که پر غصه شدی، دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس،التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای تو توی دل شکستست اسمت کلید همه ی درهای بستست وقتی دلم از زندگی سیره یاد تو مرهم واسه ی دلای خستست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! امروز از کدام مسیر بروم که به تو ختم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا فکر کنم باید جامو عوض کنم،آخه هر چی داد میزنم صدام بهت نمیرسه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا ! به بزرگی انچه داده ای اگاهم کن تا کوچکی انچه ندارم ناارامم نکند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداراديده اي آيا؟
وهنگامي كه ميفهمي،دگرتنهاي تنهايي،رفيقي همدمي ياري كنارت نيست،وميترسي كه رازي با كسي گويي،يكي بي آنكه حتي لب تو بگشايي به آغوشي، توراگرم محبت ميكندباعشق... گمانم ديده اي اورا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه کار، به خدا تکیه کن. او محکم ترین تکیه گاه و پشتیان است. هرکاری را با نام او شروع کن. بکوش , پشتکار داشته باش , سپس همه چیز را به او واگذار کن. خداوند فرمود : حرکت از تو برکت از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا و درآن باغ کسی می خواند که خدا هست دگر غصه چرا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ما جاده ای است که باید تنها مسافرش خدا باشد. قلبی که با غیر خدا آشناست کوچه ای بن بست است