بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... ساده از خطا هایم بگذر ! همانگونه که ساده از آرزوهایم گذشتی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دردهایم نشانه میگذارم تا یادم بماند کجا دست خدا را رها کردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بایزید بسطامی پرسیدند: علامت محبت حق تعالی چه باشد؟گفت: علامت آنکسی که حق تعالی او رادوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد:سخاوتی چون سخاوت دریاشفقتی چون شفقت آفتابو تواضعی چون تواضع زمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که دیگه همش گلایه میکنم آخه انصافم نمیدونم کجارفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم بدر برده بود و میگفت زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش است. و خدا همچنان لبخند می زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــــا . . . از این به بعد به مخلوقاتت یک مترجم ضمیمه کن اینجا هیچ کس هیـچ کـس را نمـی فهمد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدابه سوی تومی آید،اگراورادعوت کنی،وآنوقت به تونشان خواهددادکه همواره درآنجا بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانی است که ما میخواهیم کاش ما هم همانی بودیم که خدا میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خدارا بخوان تا در سختی ها صدایت برایش نا آشنا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگر سرش فرياد كشيدم به جاي اينكه با مشت به دهانم بزند با انگشتان مهربانش نوازشم مي كند و مي گويد ميدانم جز من كسي نداري !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس دستهایم را بلند کرده ام وصدایش کرده ام ... دستهایم بوی خدا می دهند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-الهى در شگفتم از آنکه کوه را مى‏شکافد تا به معدن جواهر دست‏يابد ولي خويش را نمي کاود تا به مخزن حقائق برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ديده اي بينا به من ده/ دلي پر شور و بي پروا به من ده/دستم از هر چيز خاليست/ دلي سرشار چون دريا به من ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى خودت آگاهى که درياى دلم را جزر و مد است يا باسط بسطم ده و يا قابض قبضم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا زمين را مدور آفريد تا به انسان بگويد همان لحظه اي که تصور مي کني به آخر دنيا رسيده اي، درست در نقطه آغاز هستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به بن بست رسيدم مطمئن بودم که پشت ديوار ، خدا منتظر من است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... ساده از خطا هایم بگذر ! همانگونه که ساده از آرزوهایم گذشتی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دردهایم نشانه میگذارم تا یادم بماند کجا دست خدا را رها کردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بایزید بسطامی پرسیدند: علامت محبت حق تعالی چه باشد؟گفت: علامت آنکسی که حق تعالی او رادوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد:سخاوتی چون سخاوت دریاشفقتی چون شفقت آفتابو تواضعی چون تواضع زمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که دیگه همش گلایه میکنم آخه انصافم نمیدونم کجارفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم بدر برده بود و میگفت زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش است. و خدا همچنان لبخند می زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــــا . . . از این به بعد به مخلوقاتت یک مترجم ضمیمه کن اینجا هیچ کس هیـچ کـس را نمـی فهمد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدابه سوی تومی آید،اگراورادعوت کنی،وآنوقت به تونشان خواهددادکه همواره درآنجا بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانی است که ما میخواهیم کاش ما هم همانی بودیم که خدا میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خدارا بخوان تا در سختی ها صدایت برایش نا آشنا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگر سرش فرياد كشيدم به جاي اينكه با مشت به دهانم بزند با انگشتان مهربانش نوازشم مي كند و مي گويد ميدانم جز من كسي نداري !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس دستهایم را بلند کرده ام وصدایش کرده ام ... دستهایم بوی خدا می دهند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-الهى در شگفتم از آنکه کوه را مى‏شکافد تا به معدن جواهر دست‏يابد ولي خويش را نمي کاود تا به مخزن حقائق برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ديده اي بينا به من ده/ دلي پر شور و بي پروا به من ده/دستم از هر چيز خاليست/ دلي سرشار چون دريا به من ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى خودت آگاهى که درياى دلم را جزر و مد است يا باسط بسطم ده و يا قابض قبضم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا زمين را مدور آفريد تا به انسان بگويد همان لحظه اي که تصور مي کني به آخر دنيا رسيده اي، درست در نقطه آغاز هستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به بن بست رسيدم مطمئن بودم که پشت ديوار ، خدا منتظر من است.