بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب هر چند آلوده باشد حتی لجن هم شده باشد اگر به دریا برگردد صاف، زلال و پاک می شود یادت باشد خدا دریای رحمت است و ما چون آب آلوده که اگر به آغوش رحمت او باز گردیم کار تمام است و پاک پاک می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا … تنها تنهاییست … که هیچ تنهایی را تنها نمیگذارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دردهـایـم نـشـانـه مـیگـذارم تـا یـادم بـمـانـد کـجـا دسـت خـدا را رهــا کـرده ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا ! ! ! خـــواهــــش کـــه هیــــچ . . . التمــاســـــت میـــکنـــــم دو راهــی هـــای زنــدگیـــم را بـــردار ! ! ! مـــن همیــــن یـــک راه را هــــم گــاهـــــی اشتــبــــاه میـــــروم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها هر کاری می کنیم تا از چشم یه نفر نیافتیم. ولی افسوس هیچ وقت به کارهای که میتونه ما رو از چشم خدا بندازه فکر نمی کنیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت ! نزدیک بی خطر بخشنده … بی منت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر غرق گناه دیگرانیم که فراموش میکنیم قاضی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا.. من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد قطعا خدا پاسخگو خواهد بود ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خدا مانده ام خسته اش کرده ام. راهی نیست باید چمدانم را ببندم راه بیفتم… بروم. و می روم اما به درگاه نرسیده از خود می پرسم کجا…؟! کجا را دارم، کجا بروم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم فکر می کردم خدا آن بالا بالا هاست بعد گفتند که خدا همه جا هست اما حالا که به چشم های تو خوب نگاه می کنم می دانم ماجرا چیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گفتی کریمم پس تا زمانی کرم تو باقیست نا امیدی حرامست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا دستور می داد شیطان را سجده کنیم چه می کردیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند شاید چون آرزوهایم بلندند ... ولی درخت سرسبز و شاداب صبرم می گوید : امیدی هست ؛ چون خدایی هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ... اگر تو دستهای مرا بگیری ، دیگر هیچکس مرا دست کم نمیگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که خود نیازمند محبت بودند ولی باز محبت می کردند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب هر چند آلوده باشد حتی لجن هم شده باشد اگر به دریا برگردد صاف، زلال و پاک می شود یادت باشد خدا دریای رحمت است و ما چون آب آلوده که اگر به آغوش رحمت او باز گردیم کار تمام است و پاک پاک می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا … تنها تنهاییست … که هیچ تنهایی را تنها نمیگذارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دردهـایـم نـشـانـه مـیگـذارم تـا یـادم بـمـانـد کـجـا دسـت خـدا را رهــا کـرده ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا ! ! ! خـــواهــــش کـــه هیــــچ . . . التمــاســـــت میـــکنـــــم دو راهــی هـــای زنــدگیـــم را بـــردار ! ! ! مـــن همیــــن یـــک راه را هــــم گــاهـــــی اشتــبــــاه میـــــروم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها هر کاری می کنیم تا از چشم یه نفر نیافتیم. ولی افسوس هیچ وقت به کارهای که میتونه ما رو از چشم خدا بندازه فکر نمی کنیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت ! نزدیک بی خطر بخشنده … بی منت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر غرق گناه دیگرانیم که فراموش میکنیم قاضی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا.. من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد قطعا خدا پاسخگو خواهد بود ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خدا مانده ام خسته اش کرده ام. راهی نیست باید چمدانم را ببندم راه بیفتم… بروم. و می روم اما به درگاه نرسیده از خود می پرسم کجا…؟! کجا را دارم، کجا بروم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم فکر می کردم خدا آن بالا بالا هاست بعد گفتند که خدا همه جا هست اما حالا که به چشم های تو خوب نگاه می کنم می دانم ماجرا چیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گفتی کریمم پس تا زمانی کرم تو باقیست نا امیدی حرامست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا دستور می داد شیطان را سجده کنیم چه می کردیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند شاید چون آرزوهایم بلندند ... ولی درخت سرسبز و شاداب صبرم می گوید : امیدی هست ؛ چون خدایی هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ... اگر تو دستهای مرا بگیری ، دیگر هیچکس مرا دست کم نمیگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که خود نیازمند محبت بودند ولی باز محبت می کردند...