بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و آب هایت را که مرا یاد حرف های زلال تو می اندازد نازنینم من بی تو هیچم همه چیز تویی و یاد تو تو به دست های کوچکم نگاه کن و به پیکر نحیفم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست زمینت را با من تقسیم کرده ای که هر بار که به گردش آن فکر می کنم یاد کوچک بودن خودم در مقابل تو بیفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهربانم سلام مدت هاست آسمانت را با من تقسیم کرده ای که هر بار که به آن نگاه می کنم یاد پاکی سرشار وجود تو بیفتم و سعی کنم هم چون تو پاک باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله دوباره تنها شدم من موندم و من هوا هم مثل افکار من خاک گرفته همجا غبار غلیظی از خاک پخش شده نمیدونم تو ذهنم دنبال چی میگردم ولی هرچی که هست داره دیوونم میکنه خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راهی اگر نزدیک تر میدانی بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ایم که گه نهان و گه پیداییم گه مومن و گه یهود و گه ترساییم تا این دل ما قاعد هر دل گردد هر روز به صورتی برون می اییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من درکلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تودر عرش کبریایی خود نداری من چون توئی دارم وتوچون خود نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی ای آرام جان خیلی دوست داشتم یه روح آزاد بودم به بند این تن خاکی نبودم سبک بودم و رها به فکر گرسنگی به فکر مایحتاج خاکی نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی خدا دلم بهونت را گرفته خیلی دل تنگم اشکم در اومد بغض تو گلوم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی تو را تا حالا ندیده حتی انهایی که می گن عاشق تو هستن ای کاش یه جوری با من حرف می زدی همین الان جوابم را می دادی حد اقل یه آره یا نه می گفتی نمی دونم خودت بهتر می دونی چه جوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم عاشق بودم نمی دونم عاشق کی یا چی ولی هر چی که باشه از جنس پاک به زلالی آب ،به مهربونی تو شاید این حال و احوالی که برام هست به دلیل نبود همین عشق هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی خدا با اینکه می دونم هیچ وقت جوابی از تو در غالب یه موجود خاکی نخواهم شنید و هیچ وفت موفق به دیدار خاکی با تو نخواهم بود ولی وقتی فکر می کنم که تو هستی و گوش می دی ارومتر می شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا این تویی که اغیار را از چشم و دل دوستانت دور می رانی تا تنها تو را ببینند و تو را به تنهایی دوست بدارند و جز در پناه تو به هیچ ملجا و ماوای دیگر نگریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از تو یاری می جویم ، یاری ام ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب از برکت امان و آسایش محرومم مدار و عذاب آتش را از من به دور ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ما را نومید مساز و از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار و از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و سر شکسته و دلشکسته مان مخواه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و آب هایت را که مرا یاد حرف های زلال تو می اندازد نازنینم من بی تو هیچم همه چیز تویی و یاد تو تو به دست های کوچکم نگاه کن و به پیکر نحیفم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست زمینت را با من تقسیم کرده ای که هر بار که به گردش آن فکر می کنم یاد کوچک بودن خودم در مقابل تو بیفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهربانم سلام مدت هاست آسمانت را با من تقسیم کرده ای که هر بار که به آن نگاه می کنم یاد پاکی سرشار وجود تو بیفتم و سعی کنم هم چون تو پاک باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله دوباره تنها شدم من موندم و من هوا هم مثل افکار من خاک گرفته همجا غبار غلیظی از خاک پخش شده نمیدونم تو ذهنم دنبال چی میگردم ولی هرچی که هست داره دیوونم میکنه خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راهی اگر نزدیک تر میدانی بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ایم که گه نهان و گه پیداییم گه مومن و گه یهود و گه ترساییم تا این دل ما قاعد هر دل گردد هر روز به صورتی برون می اییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من درکلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تودر عرش کبریایی خود نداری من چون توئی دارم وتوچون خود نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی ای آرام جان خیلی دوست داشتم یه روح آزاد بودم به بند این تن خاکی نبودم سبک بودم و رها به فکر گرسنگی به فکر مایحتاج خاکی نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی خدا دلم بهونت را گرفته خیلی دل تنگم اشکم در اومد بغض تو گلوم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی تو را تا حالا ندیده حتی انهایی که می گن عاشق تو هستن ای کاش یه جوری با من حرف می زدی همین الان جوابم را می دادی حد اقل یه آره یا نه می گفتی نمی دونم خودت بهتر می دونی چه جوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم عاشق بودم نمی دونم عاشق کی یا چی ولی هر چی که باشه از جنس پاک به زلالی آب ،به مهربونی تو شاید این حال و احوالی که برام هست به دلیل نبود همین عشق هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی خدا با اینکه می دونم هیچ وقت جوابی از تو در غالب یه موجود خاکی نخواهم شنید و هیچ وفت موفق به دیدار خاکی با تو نخواهم بود ولی وقتی فکر می کنم که تو هستی و گوش می دی ارومتر می شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا این تویی که اغیار را از چشم و دل دوستانت دور می رانی تا تنها تو را ببینند و تو را به تنهایی دوست بدارند و جز در پناه تو به هیچ ملجا و ماوای دیگر نگریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از تو یاری می جویم ، یاری ام ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب از برکت امان و آسایش محرومم مدار و عذاب آتش را از من به دور ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ما را نومید مساز و از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار و از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و سر شکسته و دلشکسته مان مخواه