بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی تو پشتمی مهم نیست کیا جلوم هستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوب من مسیر زندگی به سختی اش می ارزد اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای بایست و بگو : خدایا می دانم که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنج ها سعادت و خوشبختی در همت تو و توکل به خداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش مشکلات تو دیگر در دستان من است ( خدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنود صدایی به کوچکی صدای توست خدایی که به بزرگی جهان هستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدرت وجود ندارد تنها یک قدرت است قدرت خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی علیه السلام : خداوند را بخاطر خوشنودی مردم خشمگین مکن زیرا خداوند جای همه کس را می گیرد و کسی نمی تواند جای خداوند را بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر درمان تویی دردم فزون باد وگر عشقی سهم من جنون باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چطور فکر می کنی مهم این است که مقصود تو مقصود من و مقصود همه ی انسان هاست خدا این مقصود دوست داشتنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا شرمسارم از این همه ریا و دقل بازی دل هایی که نور تورا ندیده اند اما زبان و ظاهر آنها تو را فریاد می زندژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فرش به عرش و از عرش به فرش می برد پادشاه ابدی جهان هستی  خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گرچه تن پر ز گناهم وگرچه روی من بس شرمگین است ولی دانی خدایا این دل من که از شرم رخت سایه نشین است چگونه تاب دیدارت توانم که رویم از گناهم چرک وچین است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی تو پشتمی مهم نیست کیا جلوم هستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوب من مسیر زندگی به سختی اش می ارزد اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای بایست و بگو : خدایا می دانم که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنج ها سعادت و خوشبختی در همت تو و توکل به خداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش مشکلات تو دیگر در دستان من است ( خدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنود صدایی به کوچکی صدای توست خدایی که به بزرگی جهان هستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدرت وجود ندارد تنها یک قدرت است قدرت خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی علیه السلام : خداوند را بخاطر خوشنودی مردم خشمگین مکن زیرا خداوند جای همه کس را می گیرد و کسی نمی تواند جای خداوند را بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر درمان تویی دردم فزون باد وگر عشقی سهم من جنون باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چطور فکر می کنی مهم این است که مقصود تو مقصود من و مقصود همه ی انسان هاست خدا این مقصود دوست داشتنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا شرمسارم از این همه ریا و دقل بازی دل هایی که نور تورا ندیده اند اما زبان و ظاهر آنها تو را فریاد می زندژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فرش به عرش و از عرش به فرش می برد پادشاه ابدی جهان هستی  خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گرچه تن پر ز گناهم وگرچه روی من بس شرمگین است ولی دانی خدایا این دل من که از شرم رخت سایه نشین است چگونه تاب دیدارت توانم که رویم از گناهم چرک وچین است