بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نعمت عافیت مبداء همه نیازهاست...  و عاقبت به خیری مقصده همه نیازهاست...  بین این مبداء تا آن مقصد والا ترین نیازها دلخوشیست....  به بزرگیت سوگند آنرا به تمامه دوستانم عطا فرما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در ان بالاها مهربان، خوب، قشنگ چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد او مرا می خواند، او مرا می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم, كوله بارم بر دوش, سفری میباید, سفری تا ته تنهایی محض, هر كجا لرزیدی, از سفر ترسیدی, فقط آهسته بگو: من خدا را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریم کن هرگاه خواستم در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم مدتی با کفشهای او راه بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا هم روز را تو ميسازي هم روزگار را، پس امروز را زيباتر بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جواب ظلم را زودتر از همه ی گناهان می دهد!!! نگران چه هستی؟! بسپارش به خدا ! او جواب ظلمی که در حق تو کرد را می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويي كن، گوشهاي خدا پر از آرزوست و دستهايش پر از معجزه، آرزويي كن شايد؛ "كوچكترين معجزه اش بزرگترين آرزوي تو باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي نگاه خداست. دعا ميكنم :خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا با آن عظمتش خودش را کوچک میکند تا در ذهن ما جا بگیرد (ملاصدرا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا هرگزنگويمت; كه بيا دست ما بگير , عمريست گرفته ای مبادا رها كنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نگهدار انکه من دوستش دارم و نگهم دار از ظلم به آنان که دوستشان ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من حواسم به همه هست جز تو، پس تو هم حق داری حواست به همه باشد جز من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــه حرف دارد اما براي پر کردن تنهايي من حرف ندارد... \"خـــــــــــدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال خدانگرد! خدا در بيابانهاي خالي از انسان نيست، خدا در جاده هاي بي انتها نيست، به دنبالش نگرد... خدا در دستيست كه به ياري ميگيري، در قلبيست كه شاد ميكني و در لبخنديست كه هديه ميكني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدرصدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بارها بگویی خدای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی به خدا گفت: اگر سرنوشت مرا تو نوشتى، پس چرا آرزو کنم؟ خدا گفت: شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نعمت عافیت مبداء همه نیازهاست...  و عاقبت به خیری مقصده همه نیازهاست...  بین این مبداء تا آن مقصد والا ترین نیازها دلخوشیست....  به بزرگیت سوگند آنرا به تمامه دوستانم عطا فرما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در ان بالاها مهربان، خوب، قشنگ چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد او مرا می خواند، او مرا می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم, كوله بارم بر دوش, سفری میباید, سفری تا ته تنهایی محض, هر كجا لرزیدی, از سفر ترسیدی, فقط آهسته بگو: من خدا را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریم کن هرگاه خواستم در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم مدتی با کفشهای او راه بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا هم روز را تو ميسازي هم روزگار را، پس امروز را زيباتر بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جواب ظلم را زودتر از همه ی گناهان می دهد!!! نگران چه هستی؟! بسپارش به خدا ! او جواب ظلمی که در حق تو کرد را می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويي كن، گوشهاي خدا پر از آرزوست و دستهايش پر از معجزه، آرزويي كن شايد؛ "كوچكترين معجزه اش بزرگترين آرزوي تو باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي نگاه خداست. دعا ميكنم :خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا با آن عظمتش خودش را کوچک میکند تا در ذهن ما جا بگیرد (ملاصدرا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا هرگزنگويمت; كه بيا دست ما بگير , عمريست گرفته ای مبادا رها كنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نگهدار انکه من دوستش دارم و نگهم دار از ظلم به آنان که دوستشان ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من حواسم به همه هست جز تو، پس تو هم حق داری حواست به همه باشد جز من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــه حرف دارد اما براي پر کردن تنهايي من حرف ندارد... \"خـــــــــــدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال خدانگرد! خدا در بيابانهاي خالي از انسان نيست، خدا در جاده هاي بي انتها نيست، به دنبالش نگرد... خدا در دستيست كه به ياري ميگيري، در قلبيست كه شاد ميكني و در لبخنديست كه هديه ميكني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدرصدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بارها بگویی خدای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی به خدا گفت: اگر سرنوشت مرا تو نوشتى، پس چرا آرزو کنم؟ خدا گفت: شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند!!!