بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻫﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻤﯿﺎﺯﻩ ﻣﯿﮑﺸﻪ!!! ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺰﻧﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا زنها بیشتر عمر می کنند. . . . . . .چون زن ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻋﺎﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻼﻕ : ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ، ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻛﻪ ﺳﭙﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﺶ ، ﺍﺯ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻧﻮﻧﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﻨﺶ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺸﺪﺍﺭ!! ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ: ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ، ﻇﺮﻑ ﺷﺴﺘﻦ ﻭ … ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !! ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﯿﻦ ﻛﺎﺩﻭﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ (ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺯﺑﻞ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را نفس عمیق می کشم ... عطرت از تو باوفا تر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبی ندارد،باز هم خودت را بزن به آن راه! خودت را که به آن راه می زنی میخواهم تمام راه های دنیا خراب شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای زنده کردن یک رابطه از دست رفته مثل اینه که بخوای یه چای سردشده رو با ریختن آب جوش گرم کنی نه رنگش مثل اول میشه نه طعمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم اعتماد کنم اما بد جایی دنیا آمده ام ... زمین ؛ جایگاه مارهای خوش خط و خالی بود که هر روز نیشم می زدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزانتر از آنچه که فکرش را بکند بود اما برای من گران تمام شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال واژه نباش.کلمات فریبمان میدهند.... وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش میرود فاتحه ی بقیه ی حروف را باید خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باور نداری این حرف ها را ! وگرنه... من سالهاست برای آنکه در فال تو باشم ، در قهوه تــو... غرق شده ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما مترسک نیستن که وقتی واسه کلاغهای دلت تکراری شدن اونو با یکی دیگه عوض کنی ! خودت باش قبل از اینکه مترسک دیگران بشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اسمش دله! اگه قرار بود بفهمه که می شد مغز؛ دل نمی فهمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست را اگر قدر ندانی می شود بود ! و چه تلخ است هستی که بود شود و دارمی که داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند ... دیگر نپرس چرا دوستت ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتوان به تاول های پا گفت تمام مسیر طی شده اشتباه بود ؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻫﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻤﯿﺎﺯﻩ ﻣﯿﮑﺸﻪ!!! ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺰﻧﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا زنها بیشتر عمر می کنند. . . . . . .چون زن ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻋﺎﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻼﻕ : ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ، ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻛﻪ ﺳﭙﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﺶ ، ﺍﺯ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻧﻮﻧﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﻨﺶ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺸﺪﺍﺭ!! ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ: ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ، ﻇﺮﻑ ﺷﺴﺘﻦ ﻭ … ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !! ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﯿﻦ ﻛﺎﺩﻭﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ (ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺯﺑﻞ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را نفس عمیق می کشم ... عطرت از تو باوفا تر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبی ندارد،باز هم خودت را بزن به آن راه! خودت را که به آن راه می زنی میخواهم تمام راه های دنیا خراب شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای زنده کردن یک رابطه از دست رفته مثل اینه که بخوای یه چای سردشده رو با ریختن آب جوش گرم کنی نه رنگش مثل اول میشه نه طعمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم اعتماد کنم اما بد جایی دنیا آمده ام ... زمین ؛ جایگاه مارهای خوش خط و خالی بود که هر روز نیشم می زدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزانتر از آنچه که فکرش را بکند بود اما برای من گران تمام شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال واژه نباش.کلمات فریبمان میدهند.... وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش میرود فاتحه ی بقیه ی حروف را باید خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باور نداری این حرف ها را ! وگرنه... من سالهاست برای آنکه در فال تو باشم ، در قهوه تــو... غرق شده ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما مترسک نیستن که وقتی واسه کلاغهای دلت تکراری شدن اونو با یکی دیگه عوض کنی ! خودت باش قبل از اینکه مترسک دیگران بشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اسمش دله! اگه قرار بود بفهمه که می شد مغز؛ دل نمی فهمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست را اگر قدر ندانی می شود بود ! و چه تلخ است هستی که بود شود و دارمی که داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند ... دیگر نپرس چرا دوستت ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتوان به تاول های پا گفت تمام مسیر طی شده اشتباه بود ؟؟؟؟