بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز برایت رویایی باشد در دست نه در دوردست عشقی باشد در دل نه در سر و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمره گی تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین تولد ها، آن هائیست که در رویا برای کسی میگیریم که عاشقانه دوستش داریم بهترین دلیل واسه زندگیم تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیچ چیز کم نداری برای همه چیزه من بودن همه چیزه من تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن خوبی‌های توست تولدت مبارک دوست خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم را در قلبم قلبم را در چشمانم چشمانم را در زبانم خلاصه میکنم تا بگویم ای گل بهاری تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز توست و فراموش نکن دلیل آمدنت را تولدت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شده تولد، تولد یه اسکل دست بزنید براش چون، تازه شده یه شاسکول (جمعی از دوستان خل و چل) تولدت مبارک دیونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گلها را برای زیبایی زندگیت وکوتاهی عمرشان را برای غم هایت آرزومندم تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین سلام را در خوشگل ترین کادوی آرزو پیچیده و با برچسب سلامت به آدرس زیباترین گل بهاری تقدیم وجود نازنینت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تخت بیمارستان وقتی صدای بوق دستگاه هارو شنیدم وبی اختیار چشمانم بسته شد،ترسیدم ترسیدم ندانی دوستت دارم وبروم در تولد دوباره وبا اولین نفسم می گویم:دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبانه ترین لحظات چشمهایم را؛؛ به تو میبخشم تا به یکرنگی من شک نکنی حقیقت محض است؛؛ خالص و بی ریا؛ عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستم که زندگی زیباست هرگز به هنگام تولد گریه نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر رامک جیگر تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویر اشک ها و لبخند هایت فراموش شدنی نیست، بلکه صفحه هایی از دفتر خاطراتم را در بر گرفته که مرا در عمق لحظاتش غرق میکند امشب در تب تلخم که برای فردایم چه بنویسم؛ همین یک جمله را مینویسم: تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدت عزیزم پر از ستاره بارون پر از بادکنک و شوق، پر از آینه شمعدون الهی که همیشه واسه تبریک امروز بیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تولد بابامه٬تنها هدیه ای که تونستم براش بفرستم فاتحه بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز برایت رویایی باشد در دست نه در دوردست عشقی باشد در دل نه در سر و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمره گی تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین تولد ها، آن هائیست که در رویا برای کسی میگیریم که عاشقانه دوستش داریم بهترین دلیل واسه زندگیم تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیچ چیز کم نداری برای همه چیزه من بودن همه چیزه من تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن خوبی‌های توست تولدت مبارک دوست خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم را در قلبم قلبم را در چشمانم چشمانم را در زبانم خلاصه میکنم تا بگویم ای گل بهاری تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز توست و فراموش نکن دلیل آمدنت را تولدت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شده تولد، تولد یه اسکل دست بزنید براش چون، تازه شده یه شاسکول (جمعی از دوستان خل و چل) تولدت مبارک دیونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گلها را برای زیبایی زندگیت وکوتاهی عمرشان را برای غم هایت آرزومندم تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین سلام را در خوشگل ترین کادوی آرزو پیچیده و با برچسب سلامت به آدرس زیباترین گل بهاری تقدیم وجود نازنینت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تخت بیمارستان وقتی صدای بوق دستگاه هارو شنیدم وبی اختیار چشمانم بسته شد،ترسیدم ترسیدم ندانی دوستت دارم وبروم در تولد دوباره وبا اولین نفسم می گویم:دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبانه ترین لحظات چشمهایم را؛؛ به تو میبخشم تا به یکرنگی من شک نکنی حقیقت محض است؛؛ خالص و بی ریا؛ عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستم که زندگی زیباست هرگز به هنگام تولد گریه نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر رامک جیگر تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویر اشک ها و لبخند هایت فراموش شدنی نیست، بلکه صفحه هایی از دفتر خاطراتم را در بر گرفته که مرا در عمق لحظاتش غرق میکند امشب در تب تلخم که برای فردایم چه بنویسم؛ همین یک جمله را مینویسم: تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدت عزیزم پر از ستاره بارون پر از بادکنک و شوق، پر از آینه شمعدون الهی که همیشه واسه تبریک امروز بیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون تولدت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تولد بابامه٬تنها هدیه ای که تونستم براش بفرستم فاتحه بود