بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگيست تلخ كردن زندگيمان براي كسي كه در دوري ما شيرين ترين لحظات زندگي اش سپري ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــآشــقــه هــرکـــی بــشــی بـهـش نمــی رســی ...! ایــن قــانــونــو تــو یــادم دادی ...! (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــــرهادها رادربیستـــــون کشتیم ودرکتــــاب تاریخ ازاو به نیکی یاد میکنیم تا ثابتــــــ کنیم حتـــی در عشـــــــق هم مــــــــرده پرستـــــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن همه تنهایت گذاشتند..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که سالهاست رفته اي.. از تابستان بگو از بهاري که رفتي.. تا من هم از زمستاني برايت بگويم.. که نشست بر موهايم و نرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻥ ﺟﻨﺎﯾﺕ ﺍﯾﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﺳﻲ ﺷﻮﯼ, ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﻧﻲ, ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻲ ﮐﻧﻲ ﻛﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﻔﺮﯾﻧﺖ ﮐﻧﺪ !... ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻴﺴﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت . . . نفرینش نمی کنم همین که دیگر کسی اندازه ی من دوستش ندارد برایش کافیست . . .  خستم  میفهمی؟؟؟؟؟ خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین سیلی و از کسی میخوری که یه روزی بهترین نوازشگرت بود....و این درد داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ما ک روی آن دمی ب همدیگر مجال آرامش ندادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم روز وشب بیدار بود غافل از او چشم من در خواب بود تا شدم مشتاق دیدار "پدر" او به خواب وچهره اش در قاب بود خیلی دلتنگتم بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران آبرویم را خرید شبیه مردی که گریه نمیکند به خانه برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جمله هایی ام ک انتهایش سه نقطه میخواهد... حال هرطور میخواهی تفسیرم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ میشه واست نیستی انگار نیست حواسم نیستی اما هنوز مونده جای عطرت رو لباسم خاطرت رو جا گذاشتی روی قولت پا گذاشتی تو دروغ بود قهر واشتیت تو اصلا دوستم نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را بالا می برم بادبادکی می شود و می گریزد ریسمان ها به چه درد می خورند وقتی دل بادبادکها؛ برای باد می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان سنگ رو یخت کنن  واسه اینه که سنگ رو سنگ بند نمیشه میگن میخوان واست سنگ تموم بزارن ولی وقتی لای سنگا خوابیدی سنگ دلا میانو سنگ آخرو روت میزارن سنگین بود؟ میخواستم سنگامو باهات وا بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنیای من فعل هایی را صرف می کنند که برایشان صرف داشته باشد!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگيست تلخ كردن زندگيمان براي كسي كه در دوري ما شيرين ترين لحظات زندگي اش سپري ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــآشــقــه هــرکـــی بــشــی بـهـش نمــی رســی ...! ایــن قــانــونــو تــو یــادم دادی ...! (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــــرهادها رادربیستـــــون کشتیم ودرکتــــاب تاریخ ازاو به نیکی یاد میکنیم تا ثابتــــــ کنیم حتـــی در عشـــــــق هم مــــــــرده پرستـــــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن همه تنهایت گذاشتند..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که سالهاست رفته اي.. از تابستان بگو از بهاري که رفتي.. تا من هم از زمستاني برايت بگويم.. که نشست بر موهايم و نرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻥ ﺟﻨﺎﯾﺕ ﺍﯾﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﺳﻲ ﺷﻮﯼ, ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﻧﻲ, ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻲ ﮐﻧﻲ ﻛﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﻔﺮﯾﻧﺖ ﮐﻧﺪ !... ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻴﺴﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت . . . نفرینش نمی کنم همین که دیگر کسی اندازه ی من دوستش ندارد برایش کافیست . . .  خستم  میفهمی؟؟؟؟؟ خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین سیلی و از کسی میخوری که یه روزی بهترین نوازشگرت بود....و این درد داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ما ک روی آن دمی ب همدیگر مجال آرامش ندادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم روز وشب بیدار بود غافل از او چشم من در خواب بود تا شدم مشتاق دیدار "پدر" او به خواب وچهره اش در قاب بود خیلی دلتنگتم بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران آبرویم را خرید شبیه مردی که گریه نمیکند به خانه برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جمله هایی ام ک انتهایش سه نقطه میخواهد... حال هرطور میخواهی تفسیرم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ میشه واست نیستی انگار نیست حواسم نیستی اما هنوز مونده جای عطرت رو لباسم خاطرت رو جا گذاشتی روی قولت پا گذاشتی تو دروغ بود قهر واشتیت تو اصلا دوستم نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را بالا می برم بادبادکی می شود و می گریزد ریسمان ها به چه درد می خورند وقتی دل بادبادکها؛ برای باد می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان سنگ رو یخت کنن  واسه اینه که سنگ رو سنگ بند نمیشه میگن میخوان واست سنگ تموم بزارن ولی وقتی لای سنگا خوابیدی سنگ دلا میانو سنگ آخرو روت میزارن سنگین بود؟ میخواستم سنگامو باهات وا بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنیای من فعل هایی را صرف می کنند که برایشان صرف داشته باشد!!