بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است داشتن بعضی ها تنهاترت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد طول نمیکشد تا بفهمى ورود هر رابطه اى نمیتواند تنهاییت را پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز این هستی چیست؟ ما چرا آمده ایم؟ کار ما نیست گذر از هستی، گذر از آدم ها کار ما شاید پر کردن تنهایی یک دل تنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از تنهایی نترس تو تنهایی وارد این دنیا شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی یه بغض کهنه یه چشم خیس یه موزیک لایت یه فنجون قهوه ی تلخ و یه پاکت سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقیست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای تنها نبودن، آدم های زیادی دور و برم دارم آن چیزی که ندارم کسی برای “با هم بودن” است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی منتظر هیچکس نباشی… تنهایی همان دلتنگی نیست… در دلتنگیها کسی حضور دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن کافیست صادق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطره مبادا که تا بخورد حتی گوشه ی احساسم زیر دست این همه تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را دوست دارم بوی پاک نجابت می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی تا آدم گاهی آنجا جان بدهد… مثلا آغوش تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل هزار رمز کابوس تنهایی من کی با سلام تو باز می شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آدم واسه گوشیش که تو خونه جا مونده یه میس کال بندازه که وقتی رسید خونه دق نکنه که هیچ تماس و مسیجی نداشته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه یه وجب… چه صد وجب… تنهایی یه دنیاست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است داشتن بعضی ها تنهاترت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد طول نمیکشد تا بفهمى ورود هر رابطه اى نمیتواند تنهاییت را پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز این هستی چیست؟ ما چرا آمده ایم؟ کار ما نیست گذر از هستی، گذر از آدم ها کار ما شاید پر کردن تنهایی یک دل تنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از تنهایی نترس تو تنهایی وارد این دنیا شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی یه بغض کهنه یه چشم خیس یه موزیک لایت یه فنجون قهوه ی تلخ و یه پاکت سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقیست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای تنها نبودن، آدم های زیادی دور و برم دارم آن چیزی که ندارم کسی برای “با هم بودن” است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی منتظر هیچکس نباشی… تنهایی همان دلتنگی نیست… در دلتنگیها کسی حضور دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن کافیست صادق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطره مبادا که تا بخورد حتی گوشه ی احساسم زیر دست این همه تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را دوست دارم بوی پاک نجابت می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی تا آدم گاهی آنجا جان بدهد… مثلا آغوش تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل هزار رمز کابوس تنهایی من کی با سلام تو باز می شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آدم واسه گوشیش که تو خونه جا مونده یه میس کال بندازه که وقتی رسید خونه دق نکنه که هیچ تماس و مسیجی نداشته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه یه وجب… چه صد وجب… تنهایی یه دنیاست!