بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دیروز دستش تو دستت بود امروز بغضش تو گلوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز پشت این عکس نمی تواند دیوار باشد من پشت این عکس با تو قدم زده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از روزی که تصمیم به رفتن گرفته ای بلاتکلیفی بین ما موج میزند مثلا همین دل من نمیداند با تو بیاید ؟ یا پیش من بماند ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اگر خبری از من نشد  نگران نشو یک فاتحه بخوان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرو می ریزد عاقبت سقف خانه ای که جای خالی ات ستون های آن باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز تو راحت فراموش می کنی باز دل می بری ، باز دل می بازی و من به خط کشیدن روی دیوارها ادامه می دهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد فقط حدود ظهر باران کوتاهی بارید اما زار زار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزچون تیر و کمان اگرچه نزدیک ولی پیوستن ما نهایتش فاصله بود ! من کاناپه ای پوسیده در باران تو سربازی دورافتاده با گلوله ای در پهلو چقدر دیر همدیگر را پیدا کردیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند تمام درد من این است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله ی غریبی است “فراموشت می کنم” وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود ، یکی نبود من موندم و اون نموند من دیدم و اون ندید من خواستم و اون نخواست من التماس کردم و اون نشنید من هستم و اون رفته ! من خستم و اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیایی که جای آرزوهاست کسی جز تو منو عاشق نمی خواد بیا تا تکیه گاه من تو باشی دلم مثل خودت تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر تنها نیستم مدتی ست با تو در خودم زندگی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمهای کره زمین تعدادشان فرد باشد یک نفر تنها می ماند تو رفتی و فرد تنها شده ام من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم بی دعوت می آید، بی منت می ماند بی خبر نمی رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌های تنها آزروهای کوچکی دارند شبیه اینکه کسی در خانه را به رویشان باز کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دیروز دستش تو دستت بود امروز بغضش تو گلوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز پشت این عکس نمی تواند دیوار باشد من پشت این عکس با تو قدم زده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از روزی که تصمیم به رفتن گرفته ای بلاتکلیفی بین ما موج میزند مثلا همین دل من نمیداند با تو بیاید ؟ یا پیش من بماند ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اگر خبری از من نشد  نگران نشو یک فاتحه بخوان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرو می ریزد عاقبت سقف خانه ای که جای خالی ات ستون های آن باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز تو راحت فراموش می کنی باز دل می بری ، باز دل می بازی و من به خط کشیدن روی دیوارها ادامه می دهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد فقط حدود ظهر باران کوتاهی بارید اما زار زار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزچون تیر و کمان اگرچه نزدیک ولی پیوستن ما نهایتش فاصله بود ! من کاناپه ای پوسیده در باران تو سربازی دورافتاده با گلوله ای در پهلو چقدر دیر همدیگر را پیدا کردیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند تمام درد من این است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله ی غریبی است “فراموشت می کنم” وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود ، یکی نبود من موندم و اون نموند من دیدم و اون ندید من خواستم و اون نخواست من التماس کردم و اون نشنید من هستم و اون رفته ! من خستم و اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیایی که جای آرزوهاست کسی جز تو منو عاشق نمی خواد بیا تا تکیه گاه من تو باشی دلم مثل خودت تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر تنها نیستم مدتی ست با تو در خودم زندگی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمهای کره زمین تعدادشان فرد باشد یک نفر تنها می ماند تو رفتی و فرد تنها شده ام من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم بی دعوت می آید، بی منت می ماند بی خبر نمی رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌های تنها آزروهای کوچکی دارند شبیه اینکه کسی در خانه را به رویشان باز کند