بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زیر ِ باران! تو دور میشوی، من خیس! این دِلبری های ِ بهار است، نیامده دیوانه می کند کوچه را از تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکان می دهد خانه را سالی که می آید … سرگرمیِ خوبی ست : تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستای من سرده یعنی که من تنهام یعنی ازت دورم , یعنی تو رو میخوام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم ؟ من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم … بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نیست غمگینم . . . کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند . . . کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی : عجب احساس زیبایی … ! تو هم شاید نمیدانی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احمقانه تر از دوست داشتن های یک نفرِه تنهایی های دو نفره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاقی نیفتاده ستون حوادث هنوز خالیست زنده ام بی تو ! باورت میشود ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺷﺪ ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻤﯿﺮﺩ و ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎﮐﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻧﺪ و ﮔﺮﺩﻫﺎﯾﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ زندگی ﺩﻟﺶ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای رفته را میتوان برگرداند اما دل رفته را هرگز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم با یاد تو و شب هایم با خواب تو سر میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالم خوب نیست یک مسکن قوی می خواهم بدون تجویز روزگار هم “مرگ” میدهی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تداعی نشو اینقدر در این همه خیابان در این همه آدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز گاهی اوقات حسرتِ تکرارِ یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زیر ِ باران! تو دور میشوی، من خیس! این دِلبری های ِ بهار است، نیامده دیوانه می کند کوچه را از تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکان می دهد خانه را سالی که می آید … سرگرمیِ خوبی ست : تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستای من سرده یعنی که من تنهام یعنی ازت دورم , یعنی تو رو میخوام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم ؟ من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم … بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نیست غمگینم . . . کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند . . . کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی : عجب احساس زیبایی … ! تو هم شاید نمیدانی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احمقانه تر از دوست داشتن های یک نفرِه تنهایی های دو نفره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاقی نیفتاده ستون حوادث هنوز خالیست زنده ام بی تو ! باورت میشود ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺷﺪ ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻤﯿﺮﺩ و ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎﮐﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻧﺪ و ﮔﺮﺩﻫﺎﯾﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ زندگی ﺩﻟﺶ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای رفته را میتوان برگرداند اما دل رفته را هرگز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم با یاد تو و شب هایم با خواب تو سر میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالم خوب نیست یک مسکن قوی می خواهم بدون تجویز روزگار هم “مرگ” میدهی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تداعی نشو اینقدر در این همه خیابان در این همه آدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز گاهی اوقات حسرتِ تکرارِ یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست